10 startup đắt giá nhất thế giới

Diệp Vũ

16:04 24/10/2015

Danh sách 10 công ty công nghệ mới thành lập (startup) có mức định giá cao nhất thế giới theo xếp hạng của tờ Wall Street Journal...

10 startup đắt giá nhất thế giới

Nhà sáng lập Drew Houston của Dropbox

10. Dropbox

 
Giá trị vốn hóa ước tính: 10 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 0,6 tỷ USD
Nhà sáng lập: Drew Houston (ảnh) và Arash Ferdowsi

 

<b>9. Pinterest</b></div><div>Giá trị vốn hóa ước tính: 11 tỷ USD</div><div>Số vốn đã huy động được: 1,3 tỷ USD</div><div>Nhà sáng lập: Ben Silbermann (phải) và Evan Sharp

9. Pinterest

Giá trị vốn hóa ước tính: 11 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,3 tỷ USD
Nhà sáng lập: Ben Silbermann (phải) và Evan Sharp

 

<b>8. Space X</b></div><div>Giá trị vốn hóa ước tính: 12 tỷ USD</div><div>Số vốn đã huy động được: 1,1 tỷ USD</div><div>Nhà sáng lập: Elon Musk (ảnh)

8. Space X

Giá trị vốn hóa ước tính: 12 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,1 tỷ USD
Nhà sáng lập: Elon Musk (ảnh)

 

<b>7. Flipkart</b></div><div>Giá trị vốn hóa ước tính: 15 tỷ USD</div><div>Số vốn đã huy động được: 3 tỷ USD</div><div>Nhà sáng lập: Sachin Basal (trái) và Binny Basal

7. Flipkart

Giá trị vốn hóa ước tính: 15 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 3 tỷ USD
Nhà sáng lập: Sachin Basal (trái) và Binny Basal

 

<b>6. Didi Kuaidi</b></div><div>Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD</div><div>Số vốn đã huy động được: 4 tỷ USD</div><div>Nhà sáng lập: Cheng Wei (ảnh)

6. Didi Kuaidi

Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 4 tỷ USD
Nhà sáng lập: Cheng Wei (ảnh)

 

<b>5. Snapchat</b></div><div>Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD</div><div>Số vốn đã huy động được: 1,2 tỷ USD</div><div>Nhà sáng lập: Evan Spigel (ảnh)

5. Snapchat

Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,2 tỷ USD
Nhà sáng lập: Evan Spigel (ảnh)

 

<b>4. Palantir</div><div></b></div><div>Giá trị vốn hóa ước tính: 20 tỷ USD</div><div>Số vốn đã huy động được: 1,5 tỷ USD</div><div>Nhà sáng lập: Peter Thiel, Joe Lonsdale (ảnh), Alex Karp, Stephen Cohen và Nathan Gettings

4. Palantir

 
Giá trị vốn hóa ước tính: 20 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,5 tỷ USD
Nhà sáng lập: Peter Thiel, Joe Lonsdale (ảnh), Alex Karp, Stephen Cohen và Nathan Gettings

 

<b>3. Airbnb</b></div><div>Giá trị vốn hóa ước tính: 25,5 tỷ USD</div><div>Số vốn đã huy động được: 2,3 tỷ USD</div><div>Nhà sáng lập: Brian Chesky, Joe Gebbia và Nathan Blecharczyk

3. Airbnb

Giá trị vốn hóa ước tính: 25,5 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 2,3 tỷ USD
Nhà sáng lập: Brian Chesky, Joe Gebbia và Nathan Blecharczyk

 

<b>2. Xiaomi</div><div></b></div><div>Giá trị vốn hóa ước tính: 46 tỷ USD</div><div>Số vốn đã huy động được: 1,4 tỷ USD</div><div>Nhà sáng lập: Lei Ju (ảnh)

2. Xiaomi

 
Giá trị vốn hóa ước tính: 46 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,4 tỷ USD
Nhà sáng lập: Lei Ju (ảnh)

 

<b>1. Uber</div><div></b></div><div>Giá trị vốn hóa ước tính: 50 tỷ USD</div><div>Số vốn đã huy động được: 7,4 tỷ USD</div><div>Nhà sáng lập: Travis Kalanick    </div><div>

1. Uber

 
Giá trị vốn hóa ước tính: 50 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 7,4 tỷ USD
Nhà sáng lập: Travis Kalanick   

 

Theo VnEconomy