10 CEO dưới 40 tuổi có thù lao cao nhất

Phước Phạm

10:32 25/12/2015

Dựa theo số liệu của Equilar, CNN Money vừa thống kê danh sách 10 giám đốc điều hành (CEO) dưới 40 tuổi có thù lao cao nhất.

10 CEO dưới 40 tuổi có thù lao cao nhất

Nick Woodman.

Theo Equilar, tổng thù lao của các giám đốc điều hành bao gồm lương cơ bản, tiền thưởng tùy theo hiệu quả và tình hình thực tế, giá trị của Giá trị cổ phiếu và hợp đồng quyền chọn trong cả năm tài khóa, và các khoản thù lao khác như phụ cấp.

Được biết, Equilar là một công ty dữ liệu về thù lao của các nhà quản lý và chỉ xem xét các giám đốc điều hành có độ tuổi dưới 40 tại các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường ít nhất 1 tỷ USD đã nộp báo cáo bổ nhiệm vào ngày 04/11/2015.

Độ tuổi của các giám đốc điều hành được xác định tới ngày bổ nhiệm mới nhất, trong khi dữ liệu về thù lao dựa trên năm tài khóa của doanh nghiệp kết thúc tháng 12/2014, các trường hợp còn lại sẽ có chú ý riêng.

1. Nick Woodman, 39 tuổi

Chức vụ: CEO Thù lao tiền mặt: 2.7 triệu USD Giá trị cổ phiếu và hợp đồng quyền chọn: 74.7 triệu USD

2. Marissa Mayer, 39 tuổi

Chức vụ: Chủ tịch kiêm CEO Thù lao tiền mặt: 2.1 triệu USD Giá trị cổ phiếu và hợp đồng quyền chọn: 40 triệu USD.

3. Alex Roetter, 36 tuổi

Chức vụ: Phó Chủ tịch Cấp cao, Kỹ sư Thù lao tiền mặt: 304,000 USD Giá trị cổ phiếu và hợp đồng quyền chọn: 18.8 triệu USD.

4. Jeffrey Straubel, 39 tuổi

Chức vụ: Giám đốc Kỹ thuật (CTO) Thù lao tiền mặt: 250,000 USD Giá trị cổ phiếu và hợp đồng quyền chọn: 16.9 triệu USD.

5. Kevin Weil, 31 tuổi

Chức vụ: Phó Chủ tịch Cấp cao Thù lao tiền mặt: 271,000 USD Giá trị cổ phiếu và hợp đồng quyền chọn: 12.7 triệu USD.

6. Chris Cox, 32 tuổi

Chức vụ: Giám đốc Sản xuất (CPO) Thù lao tiền mặt: 1.4 triệu USD Giá trị cổ phiếu và hợp đồng quyền chọn: 11 triệu USD.

7. Tanguy Serra, 37 tuổi

Chức vụ: COO Thù lao tiền mặt: 1 triệu USD Giá trị cổ phiếu và hợp đồng quyền chọn: 11.3 triệu USD Ông Serra gia nhập Công ty vào tháng 5/2013.

8. Matthew Erickson, 38 tuổi

Chức vụ: President & COO, Zayo Physical Infrastructure Thù lao tiền mặt: 332,000 USD Giá trị cổ phiếu và hợp đồng quyền chọn: 9.2 triệu USD Năm tài khóa của Zayo kết thúc tháng 6/2015.

9. James Levin, 32 tuổi

Chức vụ: Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng Bộ phận Tín dụng Toàn cầu Thù lao tiền mặt: 9.3 triệu USD.

10. Timothy O'Shaughnessy, 33 tuổi

Chức vụ: Chủ tịch Thù lao tiền mặt: 256,000 USD Giá trị cổ phiếu và hợp đồng quyền chọn: 8.8 triệu USD Ông O'Shaughnessy gia nhập Công ty vào ngày 03/11/2014.

Theo Vietstock

Từ khóa: CEO, doanh nhân