VPBank: Mục tiêu lợi nhuận 2.500 tỷ đồng năm 2015

HỒNG HẢI

10:23 18/04/2015

BizLIVE - Năm nay, VPBank sẽ trình Ngân hàng nhà nước phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư trong nước để tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng đồng thời tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài cho kế hoạch tăng vốn điều lệ và các kế hoạch tăng vốn tự có với mục tiêu sẽ đạt 15.000 tỷ cuối năm 2015.

VPBank: Mục tiêu lợi nhuận 2.500 tỷ đồng năm 2015

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố tài liệu cho kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 20/4 tới.

Theo đó, năm 2015, VPBank đặt mục tiêu sẽ đạt 2.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 55% so với kết quả thực hiện năm 2014 và tổng tài sản sẽ đạt 204.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2015, VPBank sẽ tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2013 và trình Ngân hàng nhà nước phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư trong nước để tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng đồng thời tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài cho kế hoạch tăng vốn điều lệ và các kế hoạch tăng vốn tự có với mục tiêu sẽ đạt 15.000 tỷ cuối năm 2015.
Về kết quả kinh doanh năm 2014, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt 163.241 tỷ đồng, tăng 41.977 tỷ đồng (tương đương tăng 34,6%) so với cùng kỳ năm 2013 và vượt 5% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm.
Tổng huy động vốn (tiền gửi của khách hàng, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá) tại thời điểm 31/12/2014 đạt 146.991 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ 2013.
Tổng dư nợ cấp tín dụng (bao gồm cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp) đạt 91.535 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2013, trong đó riêng cho vay khách hàng đạt 78.379 tỷ đồng vượt 8% kế hoạch đề ra.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng Ngân hàng đạt 1.537 tỷ đồng, (tăng 21% so với năm 2013).

HỒNG HẢI

Bảng giáThị trường

VN-Index 827.72 ▼ -0.57 (-0.07%)

 
VN-Index 827.72 -0.57 -0.07%
HNX-Index 109.43 0.0 0.0%
UPCOM 54.24 0.0 -0.01%
DJIA 22,997.44 40.48 0.18%
Nasdaq 6,623.66 -0.35 -0.01%
Nikkei 225 21,363.05 26.93 0.13%
FTSE 100 7,544.08 27.91 0.37%

BizLIVE - Gặp gỡ