VAMC được “trao” thêm quyền, thu hồi nợ xấu có được cải thiện?

Linh Linh

15:58 04/09/2015

BizLIVE -

Theo cơ chế mới, VAMC có thể quyết định giá thị trường của nợ, giữ quyền sở hữu trực tiếp tài sản thế chấp và chủ động hơn trong việc bán nợ xấu cho các nhà đầu tư...

VAMC được “trao” thêm quyền, thu hồi nợ xấu có được cải thiện?

Ảnh minh họa.

Nhằm đẩy nhanh việc hình thành thị trường buôn bán nợ đồng thời cũng nới lỏng quy định trích lập dự phòng cho các tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 14/2015/TT-NHNN vào ngày 28/8 bổ sung và sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN về việc mua, bán và xử lý các khoản nợ xấu được mua. 
Theo đó, ngoài việc phát hành trái phiếu đặc biệt trước đó, Thông tư mới này đưa ra quy định mới liên quan đến trái phiếu do VAMC phát hành nhằm mua nợ thấp hơn giá thị trường (trái phiếu VAMC thế hệ thứ hai); điều chỉnh quy định về dự phòng rủi ro cho trái phiếu đặc biệt hiện tại của VAMC; quy định tái cơ cấu nợ và bán nợ xấu của VAMC. 
Cụ thể, cơ chế mới cho phép trái phiếu VAMC thế hệ thứ hai được sử dụng để mua nợ thấp hơn giá trị sổ sách trong khi trong cơ chế cũ, VAMC chỉ có thể mua nợ thấp hơn giá trị sổ sách bằng những phương pháp khác ngoài phương pháp phát hành trái phiếu VAMC đặc biệt.
Ngoài ra, trái phiếu VAMC thế hệ thứ 2 có thể được giao dịch giữa các tổ chức tín dụng hoặc với NHNN.
Mặt khác, trái phiếu VAMC thế hệ thứ hai được tính hệ số rủi ro ưu đãi 0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đối với  so với mức 20% của trái phiếu VAMC đặc biệt thế hệ thứ nhất.
Trái phiếu này có mức dự phòng bằng 0 nhưng các ngân hàng phải chịu mức xóa nợ lớn hơn khi bán nợ thấp hơn giá trị sổ sách.
Cuối cùng, trái phiếu VAMC có thể được sử dụng trong nghiệp vụ thị trường mở hoặc cho mục đích tái cấp vốn tương tự như trái phiếu đặc biệt thế hệ thứ nhất. Thời hạn của trái phiếu này là từ 1 năm trở lên, và có thể gia hạn thêm 3 năm so với thời hạn ban đầu trừ khi được đồng ý thỏa thuận khác bởi trái chủ.
Đối với trái phiếu đặc biệt “thế hệ thứ nhất” do VAMC phát hành cũng có một số điều chỉnh như nới lỏng quy định đối với hoạt động dự phòng và kỳ hạn. Các trái phiếu này vẫn bị hạn chế giao dịch tự do trên thị trường. Trái phiếu đặc biệt “thế hệ đầu” của VAMC có kỳ hạn 5 năm nhưng có thể được gia hạn lên tối đa 10 năm nếu các tổ chức tín dụng gặp khó khăn tài chính hoặc đang thực hiện tái cơ cấu. 
Về hoạt động dự phòng, tổ chức tín dụng được quyền quyết định chi phí dự phòng hàng năm đối với trái phiếu đặc biệt với điều kiện dự phòng được trích lập đầy đủ trong vòng 5 ngày trước khi trái phiếu đặc biệt đáo hạn. Điều này có nghĩa là chi phí dự phòng và lợi nhuận ròng tương ứng nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức tín dụng.
Theo cơ chế này, VAMC có thể quyết định giá thị trường của nợ, giữ quyền sở hữu trực tiếp tài sản thế chấp và chủ động hơn trong việc bán nợ xấu cho các nhà đầu tư. 
Tuy nhiên, các quy định hiện hành trong một số lĩnh vực như bất động sản vẫn hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, khiến cơ hội tiếp cận thị trường mua bán nợ xấu vẫn chưa rộng mở đối với toàn bộ nhà đầu tư. Theo đánh giá của CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC), tình hình thu hồi nợ xấu sẽ không có sự cải thiện đang kể trừ khi có khung pháp lý phù hợp.
VAMC mới thu hồi được 6.513 tỷ đồng từ nợ xấu
Được biết, tính cho đến tháng 7/2015, VAMC đã tiếp nhận thêm 64.000 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng, phê duyệt được 59.000 tỷ đồng với giá gốc và giá mua là 54.000 tỷ đồng. Theo đó, VAMC đã phát hành được 51.300 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt. Về bán nợ, sau 7 tháng đầu năm triển khai, VAMC xử lý bán tài sản bảo đảm, bán nợ và thu hồi được 6.513 tỷ đồng. 
VAMC đề ra mục tiêu từ nay đến cuối năm nay sẽ mua lại từ 500-700 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường và xin phép NHNN tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ thu hồi nợ xấu đến nay còn khá chậm (mới chỉ thu hồi được 6.500 tỷ đồng trong khi có 142.000 tỷ đồng cần mua lại).

LINH LINH

Bảng giáThị trường

VN-Index 890.69 ▼ -2.11 (-0.24%)

 
VN-Index 890.69 -2.11 -0.24%
HNX-Index 108.31 0.02 0.02%
UPCOM 53.08 0.0 -0.01%
DJIA 23,458.36 187.08 0.8%
Nasdaq 6,793.29 87.09 1.28%
Nikkei 225 22,396.8 45.68 0.2%
FTSE 100 7,395.87 8.93 0.12%

BizLIVE Gặp gỡ