Từ 15/7, sẽ không cấp tín dụng cho cổ đông sở hữu vượt giới hạn

HỒNG HẢI

10:15 03/06/2015

BizLIVE - Kể từ ngày 15/7/2015, tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng mới (trong trường hợp đã cấp tín dụng) cho cổ đông, cổ đông trong nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn hoặc người có liên quan của các cổ đông đó.

Từ 15/7, sẽ không cấp tín dụng cho cổ đông sở hữu vượt giới hạn
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 06/2015/TT- NHNN quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại điều 55 Luật các tổ chức tín dụng.
Theo đó, tổ chức tín dụng (TCTD) phải phối hợp với cổ đông, nhóm cổ đông liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn lập Kế hoạch khắc phục việc sở hữu vượt giới hạn đảm bảo chậm nhất ngày 31/12/2015 tỷ lệ sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông liên quan tại các TCTD tuân thủ theo quy định (trừ trường hợp được Thủ tướng cho phép hoặc xử lý theo phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt).
Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành vào 15/07/2015, TCTD không được cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng mới cho cổ đông, nhóm cổ đông liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn.
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, hiện vẫn có 5/33 ngân hàng TMCP có cá nhân sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 5% vốn điều lệ; có 5/33 ngân hàng TMCP là tổ chức sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 15% vốn điều lệ; có 8/33 ngân hàng TMCP có nhóm cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 20% vốn điều lệ.
Sau thời hạn xử lý 31/12/2015 hoặc sau thời hạn trong phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt, cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan chưa đảm bảo tuân thủ giới hạn tỷ lệ sở hữu sẽ bị áp dụng các biện pháp:
Không chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc trong trường hợp nhân sự là cổ đông, thuộc nhóm cổ đông liên quan hay người đại diện vốn góp.
Không xem xét đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông liên quan.
Cổ đông, nhóm cổ đông liên quan chưa được nhận cổ tức bằng tiền mặt đối với số cổ phần nắm giữ vượt giới hạn cho đến khi đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định. Hoặc biện pháp khác bao gồm cả cơ cấu lại TCTD.

HỒNG HẢI

Bảng giáThị trường

VN-Index 820.04 ▼ -6.8 (-0.83%)

 
VN-Index 820.04 -6.8 -0.83%
HNX-Index 106.24 -1.9 -1.79%
UPCOM 53.87 -0.51 -0.96%
DJIA 23,163.04 5.44 0.02%
Nasdaq 6,605.07 -19.15 -0.29%
Nikkei 225 21,457.64 9.12 0.04%
FTSE 100 7,548.88 25.84 0.34%