Tiêu chí phân loại nợ của ngân hàng chính sách xã hội

Q.Hùng

20:58 05/07/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 976/2015/QĐ-TTg về Quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Quy chế được đánh giá là một trong những công cụ quan trọng, đi đúng mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020 là nâng cao tính hiệu quả, minh bạch và phòng ngừa rủi ro.

Tiêu chí phân loại nợ của ngân hàng chính sách xã hội

Ảnh minh họa.

Việc thực hiện phân loại nợ của NHCSXH sẽ căn cứ vào các tiêu chí phân loại nợ, trong từng tiêu chí phân loại sẽ được phân nhóm theo các chỉ tiêu và chi tiết theo trạng thái nợ. Cụ thể 10 tiêu chí phân loại nợ tại NHCSXH gồm: Phân loại nợ theo chương trình cho vay; Phân loại nợ theo thời hạn cho vay; Phân loại nợ theo trạng thái nợ; Phân loại nợ theo hình thức bảo đảm tiền vay; Phân loại nợ theo nguồn gốc cho vay; Phân loại nợ theo hình thức cho vay và đơn vị nhận ủy thác với NHCSXH; Phân loại nợ theo khu vực cho vay; Phân loại nợ theo dân tộc; Phân loại nợ theo ngành kinh tế; Phân loại nợ theo khả năng trả nợ của khách hàng.

Việc xây dựng các tiêu chí phân loại nợ phù hợp chính là một trong những công cụ cần thiết cung cấp thông tin trong công tác quản trị điều hành, quản lý nợ, phân tích, đánh giá chính xác hiện trạng và bản chất các khoản nợ để kịp thời đề ra các giải pháp quản lý và phương án xử lý các nhóm nợ nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, bảo tồn và phát huy có hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

Trên cơ sở các tiêu chí phân loại nợ phù hợp với đặc thù hoạt động, NHCSXH sẽ đưa ra những cảnh báo sớm một số nguy cơ rủi ro tiềm ẩn từ đó chủ động đề ra các giải pháp phòng ngừa để ngăn chặn các rủi ro phát sinh trong tương lai.

Sau 12 năm thành lập và phát triển, thực hiện nhiệm vụ được giao là công cụ của Chính phủ để triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, NHCSXH đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Tính đến 31/3/2015 tổng nguồn vốn tín dụng của NHCSXH đạt trên 136 nghìn tỉ đồng với hơn 22 chương trình cho vay. Tính đến nay có trên 25 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH và hiện có gần 7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Theo Báo Lao Động

Bảng giáThị trường

VN-Index 917.45 ▼ -22.71 (-2.48%)

 
VN-Index 917.45 -22.71 -2.48%
HNX-Index 111.78 -2.03 -1.82%
UPCOM 54.28 -0.19 -0.36%
DJIA 24,329.16 117.68 0.48%
Nasdaq 6,840.08 27.24 0.4%
Nikkei 225 22,938.73 127.65 0.56%
FTSE 100 7,435.83 41.87 0.56%

Emagazine