Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng: Kiểm toán Nhà nước “chê” điểm gì?

Trần Giang

15:16 26/05/2015

BizLIVE -

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn vừa ký phát hành báo cáo kết quả kiểm toán năm 2014, trong đó có nội dung đánh giá về quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng: Kiểm toán Nhà nước “chê” điểm gì?

Kiểm toán Nhà nước "chê" một số nội dung tái cơ cấu hệ thống ngân hàng

“NHNN chậm triển khai tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt, chưa tổ chức hệ thống kiểm tra, soát xét dữ liệu về giao dịch trên thị trường liên ngân hàng do các tổ chức tín dụng (TCTD) cung cấp, đảm bảo số liệu tin cậy phục vụ điều hành chính sách tiền tệ; một số nội dung cơ cấu lại hệ thống các TCTD thực hiện chưa phù hợp”, báo cáo kiểm toán đánh giá.

“Cụ thể, đó là nội dung về hoàn thành sửa đổi, bổ sung các quy định an toàn hoạt động ngân hàng; Hoàn thành căn bản cơ cấu lại sở hữu, pháp nhân của NHTM cổ phần yếu kém; Hoàn thành cơ cấu lại các công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính theo quy định tại Quyết định số 254/QĐ-TTg”, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước nêu rõ.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra bất cập trong xử lý nợ xấu thông qua VAMC. Từ khi thành lập đến thời điểm 31/3/2014, công ty này chưa bán được khoản nợ nào trong tổng số 33.220 tỷ đồng nợ xấu đã mua.

Kiểm toán Nhà nước cho rằng dù có những tín hiệu tốt nhưng hoạt động ngân hàng vẫn đối mặt với nhiều thách thức, như chất lượng tín dụng chưa thực sự được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu có dấu hiệu giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Theo báo cáo của NHNN, đến 31/12/2013 dư nợ xấu toàn hệ thống là 116.494,7 tỷ đồng, bằng 3,61% dư nợ, giảm 1,62% so với năm 2012. Nếu phân loại nợ theo nhóm nợ cao nhất theo thông tin từ Trung tâm Thông tin tín dụng của NHNN thì nợ xấu cuối tháng 12 là 5,66% và bắt đầu giảm từ tháng 11/2013 (tháng 11/2013 giảm 3,22%, tháng 12/2013 giảm 14,8%).

Kiểm toán Nhà nước cũng cho rằng nợ xấu chưa được báo cáo, phân loại và đánh giá đầy đủ. Theo số liệu của NHNN chi nhánh TP.HCM, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng TMCP Phương Nam (PNB) tại 30/6/2012 là 45,6%, tháng 11/2013 là 55,31% nhưng PNB chỉ báo cáo tỷ lệ nợ xấu tháng 12/2013 là 3,39%, do PNB không chuyển nợ xấu theo kiến nghị của Thanh tra NHNN. Tỷ lệ nợ xấu của MHB tại 31/12/2013 theo báo cáo là 2,66%, theo kết quả kiểm toán là 3,68%.

Tuy nhiên, kiểm toán Nhà nước cũng đánh giá cao những kết quả điều hành của NHNN.

“NHNN đã điều hành tương đối linh hoạt và hiệu quả các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế vĩ mô theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013”, kiểm toán Nhà nước bình luận.

Đến ngày 31/12/2013, tổng phương tiện thanh toán tăng 14,64%; huy động vốn tăng 15,61%; tăng trưởng tín dụng 12,5% (Tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế tại 31/12/2012 là 3.090.901 tỷ đồng; 31/12/2013 là 3.477.981 tỷ đồng); thanh khoản của hệ thống NHTM được cải thiện, đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả của hệ thống.

Kiểm toán Nhà nước cũng đánh giá cao kết quả điều hành thị trường ngoại hối của NHNN. Kết quả là tỷ giá ngoại tệ ổn định. Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của VND/USD được NHNN điều chỉnh 1 lần ngày 28/6/2013, từ mức 1 USD = 20.828 VND lên mức 1 USD = 21.036 VND và giữ ổn định tới ngày 31/12/2013. Tỷ giá giao dịch của các NHTM với biên độ không quá +/-1% so với tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

Điều hành lãi suất theo hướng mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay giảm cũng được Kiểm toán Nhà nước khen. Theo đó, năm 2014, NHNN 2 lần điều chỉnh trần lãi suất huy động; 3 lần điều chỉnh trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với một số lĩnh vực ưu tiên.

Kiểm toán Nhà nước đánh giá NHNN cơ bản đã triển khai đầy đủ các nội dung Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 - 2015” và đạt được một số kết quả nhất định.

Cụ thể, vốn điều lệ của các TCTD tăng 8,12% so với năm 2012; quy mô sở hữu chéo tương đương khoảng 6,6% vốn điều lệ. NHNN đã phê duyệt 26/32 phương án cơ cấu lại của các TCTD hoạt động bình thường, 07/11 phương án của các TCTD phi ngân hàng hoạt động bình thường và 08/09 phương án của các NHTM cổ phần yếu kém được xác định từ năm 2012.

NHNN cũng hoàn thành việc xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD và Đề án thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để triển khai thực hiện; đề ra các giải pháp cơ cấu lại hoạt động và quản trị của các TCTD. VAMC đã mua nợ xấu đến 31/12/2013 là 30.947 tỷ đồng và đến 31/3/2014 là 33.220 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu của các TCTD. 

TRẦN GIANG

Bảng giáThị trường

VN-Index 828.29 ▲ 8.86 (1.07%)

 
VN-Index 828.29 8.86 1.07%
HNX-Index 109.84 0.54 0.49%
UPCOM 54.21 -0.11 -0.21%
DJIA 22,956.96 85.24 0.37%
Nasdaq 6,624.0 18.2 0.27%
Nikkei 225 21,336.12 80.56 0.38%
FTSE 100 7,543.09 16.12 0.21%

BizLIVE - Gặp gỡ