STB không điều chỉnh giá tham chiếu khi phát hành thêm cổ phiếu

Linh L an

19:51 15/10/2015

BizLIVE - Người sở hữu 100 cổ phiếu STB được nhận thêm 8,75 cổ phiếu STB hoán đổi từ giao dịch sáp nhập SouthernBank vào Sacombank và giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ không được điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền.

STB không điều chỉnh giá tham chiếu khi phát hành thêm cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho việc phát hành thêm 342,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Sacombank, cụ thể như sau:

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (228,5 triệu cổ phiếu) tỷ lệ 20% từ lợi nhuận năm 2013 (8%) và 2014 (12%).

Chia cổ phiếu quỹ kết hợp với thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (14,25 triệu cổ phiếu) tỷ lệ 10% (nguồn chia từ 100 triệu cổ phiếu quỹ và phát hành thêm 14,25 triệu cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần).

Phát hành cổ phiếu bổ sung theo phương án hoán đổi (100 triệu cổ phiếu) tỷ lệ 8,75% từ giao dịch sáp nhập SouthernBank vào Sacombank.

Như vậy, cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông theo thông báo số 1032/TB-SGDHCM sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận tổng cộng 38,75 cổ phiếu (gồm 20 cổ phiếu trả cổ tức năm 2013-2014; 10 cổ phiếu thưởng và 8,75 cổ phiếu phát hành bổ sung theo phương án hoán đổi để sáp nhập Southern Bank vào Sacombank.

Sở Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thực hiện điều chỉnh giá tham chiếu STB tại ngày giao dịch không hưởng quyền như sau:

Điều chỉnh giá tham chiếu theo tỷ lệ cổ phiếu chi trả cổ tức 100:20 và tỷ lệ thưởng cổ phiếu (đã trừ 100 triệu cổ phiếu quỹ) tương ứng tỷ lệ 1143:14.

Không thực hiện điều chỉnh giá đối với 100 triệu cổ phiếu quỹ được dùng để chia cho cổ đông hiện hữu.

Không thực hiện điều chỉnh giá đối với 100 triệu cổ phiếu phát hành bổ sung cho cổ đông hiện hữu của STB theo tỷ lệ 8,75% từ giao dịch sáp nhập SouthernBank vào Sacombank.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Sacombank được tổ chức vào ngày 11/7/2015 đã thông qua tỷ lệ hoán đổi cổ phần sáp nhập là 1 cổ phần của Southern Bank (PNB) hoán đổi thành 0,75 cổ phần của Sacombank (STB).

Ngoài ra, 1 cổ phần của cổ đông Sacombank tại ngày chốt danh sách để hoán đổi cổ phần khi sáp nhập sẽ nhận thêm 0,3875 cổ phần ngân hàng sáp nhập, trong đó gồm: 0,0875 cổ phần từ tỷ lệ chuyển đổi cổ phần Southern Bank; 0,080 cổ phần là cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013; 0,120 cổ phần là cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014; 0,0875 cổ phần là thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ; và 0,0125 cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần.

LINH L AN

Bảng giáThị trường

VN-Index 826.84 ▼ -2.09 (-0.25%)

 
VN-Index 826.84 -2.09 -0.25%
HNX-Index 108.14 -0.94 -0.87%
UPCOM 54.28 -0.26 -0.47%
DJIA 23,163.04 5.44 0.02%
Nasdaq 6,605.07 -19.15 -0.29%
Nikkei 225 21,457.64 9.12 0.04%
FTSE 100 7,548.88 25.84 0.34%

BizLIVE - Gặp gỡ