Quốc hội sẽ giám sát việc xử lý ngân hàng yếu kém, mua 0 đồng

Trần Giang

09:37 10/11/2015

BizLIVE -

Chủ nhiệm  Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, tiếp thu kiến nghị của đại biểu Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung vào Nghị quyết việc tăng cường giám sát việc xử lý ngân hàng yếu kém và giao cho các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát.

Quốc hội sẽ giám sát việc xử lý ngân hàng yếu kém, mua 0 đồng

Quốc hội sẽ giám sát việc xử lý ngân hàng yếu kém và mua 0 đồng của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh Minh Huệ

Sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Theo đó, 447 đại biểu Quốc hội tham gia và tán thành, chiếm 90,49% các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2016 mà Chính phủ trình.

Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP; Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5% so với năm 2015.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,3-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo: 21%; Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 24,5 giường; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 76%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 85%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41%.

Đại biểu Quốc hội thông qua các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2016. Ảnh: Minh Huệ

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ thực hiện và triển khai 9 giải pháp một cách nghiêm túc. Trong đó có những giải pháp cụ thể về chính sách tiền tệ, trình Quốc hội Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tái cơ cấu, xử lý sở hữu chéo và nợ xấu.

Tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) hoạt động thực chất, an toàn, hiệu quả theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Tăng cường công tác giám sát việc chuyển đổi sở hữu và quản lý các tổ chức tín dụng yếu kém; thường xuyên thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật đối với các sai phạm; bảo đảm an toàn hệ thống NHTM...

Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người có công, người nghèo theo chuẩn nghèo mới, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giải quyết tốt hơn cung cầu trên thị trường lao động.

Chủ nhiệm Giàu cho biết, về những chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 04/11/2015, Đoàn Thư ký kỳ họp đã gửi Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội.

Tính đến 15g00, ngày 05/11/2015, Đoàn thư ký Kỳ họp đã nhận được 401 ý kiến, trong đó có 323 ý kiến đồng ý hoàn toàn với dự thảo, 78 ý kiến góp ý vào các nội dung dự thảo Nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu và giải trình nghiêm túc ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Theo đó, có ý kiến đề nghị Quốc hội thành lập Ủy ban giám sát đặc biệt đối với  việc tái cơ cấu ngân hàng, trong đó có việc xử lý các ngân hàng yếu kém và việc Ngân hàng Nhà nước mua lại các ngân hàng thua lỗ với giá 0 đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, theo báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 10, kết quả tái cơ cấu các NHTM cổ phần yếu kém trong đó có việc mua lại 03 ngân hàng với giá 0 đồng.

“Tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Nghị quyết: “Tăng cường công tác giám sát việc chuyển đổi sở hữu và quản lý các TCTD yếu kém; thường xuyên thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật đối với các sai phạm; bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng thương mại.” và giao nhiệm vụ cho các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện tái cơ cấu và xử lý các NHTM cổ phần yếu kém”, ông Giàu cho biết.

Về ý kiến đề nghị tính toán, cân nhắc tính khả thi trong việc đề ra mức tăng trưởng 6,7% vào năm 2016. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, năm 2012: GDP tăng 5,25%; năm 2013: GDP tăng 5,42%; năm 2014: GDP tăng 5,98%; năm 2015 GDP dự kiến tăng trên 6,5% cho thấy xu hướng tốc độ tăng trưởng GDP tăng dần. Đồng thời, căn cứ vào dự báo tình hình quốc tế, trong nước và cân đối các nguồn lực thì việc đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2016 khoảng 6,7% là khả thi.

Có ý kiến băn khoăn về chỉ tiêu tăng chỉ số giá tiêu dùng 2016 là dưới 5% trong khi chỉ số giá tiêu dùng năm 2015 dự báo chỉ tăng khoảng 2%. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng năm 2015 giá hàng hóa một số mặt hàng cơ bản trên thế giới như giá năng lượng, giá nông sản, giá lương thực; giá nguyên liệu thô và giá kim loại đều giảm sâu so với năm 2014 là một trong những nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng chỉ ở mức thấp.

“Tuy nhiên, theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, giá hàng hóa thế giới sẽ hồi phục nhẹ trong năm 2016 cùng với việc tiếp tục điều chỉnh giá một số dịch vụ công sẽ tác động chỉ số giá tiêu dùng của nước ta tăng cao hơn mức 2015, đồng thời cân đối với các chỉ tiêu khác thì mục tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5% là phù hợp”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho biết.

Về ý kiến đề nghị nâng chỉ tiêu tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 85% lên 100%. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo, theo báo cáo của Chính phủ dự kiến năm 2015 tỷ lệ xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 84% và căn cứ vào nguồn lực để thực hiện Chính phủ dự kiến Kế hoạch 5 năm tới sẽ tăng mỗi năm 1% để đến năm 2020 đạt mức 90%. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ tỷ lệ này như dự thảo Nghị quyết.

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016, hầu hết ý kiến tán thành với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của dự thảo Nghị quyết. Một số ý kiến góp ý cụ thể về một số nội dung của dự thảo.  Có ý kiến đề nghị sửa nội dung về cải thiện mạnh mẽ sự mất cân đối trong quan hệ thương mại “với Trung Quốc” thành “với một số thị trường có nhập siêu lớn”. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và thể hiện như dự thảo Nghị quyết.

Về đề nghị rà soát, xóa bỏ sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, bộ máy nhà nước, thực hiện tinh giản biên chế nhằm giảm chi thường xuyên; có ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp thứ 10 về tập trung tinh giảm biên chế, nâng cao năng lực hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo triển khai quyết liệt thực hiện vấn đề này. Dự thảo Nghị quyết đã có đề cập nội dung này (điểm 7, phần III). Tuy nhiên, để đạt hiệu quả thiết thực đề nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế tài chính theo hướng cho phép cơ quan, đơn vị được để lại một phần kinh phí tiết kiệm nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị mình để thúc đẩy tăng năng suất lao động, hiệu quả, kỷ cương, kỷ luật công vụ.

TRẦN GIANG

Bảng giáThị trường

VN-Index 935.16 ▼ -0.69 (-0.07%)

 
VN-Index 935.16 -0.69 -0.07%
HNX-Index 111.61 0.14 0.13%
UPCOM 54.66 0.31 0.56%
DJIA 24,508.66 -76.77 -0.31%
Nasdaq 6,856.53 -19.27 -0.28%
Nikkei 225 22,553.22 -141.23 -0.63%
FTSE 100 7,450.87 2.75 0.04%
Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine