PVComBank đặt kế hoạch doanh thu 5.800 tỷ đồng năm 2015

Kim Oanh

08:40 21/06/2015

BizLIVE -

Trong năm 2015, PVcomBank đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 5.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 140 tỷ đồng. 

PVComBank đặt kế hoạch doanh thu 5.800 tỷ đồng năm 2015

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của PVcomBank.

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào 20/6/2015.    
Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2013, PVcomBank đã kế thừa và tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng TMCP Phương Tây.
Bám sát chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước, PVcomBank đã có những quyết sách phù hợp, kịp thời linh hoạt giúp Ngân hàng chủ động đối phó với những biến động của thị trường.
Kết thúc năm 2014, Ngân hàng đạt các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau: Doanh thu 6.993 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch năm (5.100 tỷ đồng); Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2014 là 107.912 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng, bằng 101 % kế hoạch năm (129 tỷ đồng). Các tỷ lệ an toàn của PVcomBank đều đảm bảo quy định của NHNN. 
Năm 2015, nền kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục khó khăn. Trong năm 2015, PVcomBank đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 5.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 140 tỷ đồng. 
Để đạt được các chỉ tiêu trên, Ngân hàng tập trung vào các nhiệm vụ: Triển khai chiến lược phát triển của Ngân hàng theo đúng kế hoạch; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Công nghệ thông tin; Ổn định hệ thống, phát triển Ngân hàng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro; Đẩy mạnh huy động vốn; Kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo định hướng của NHNN; Tăng cường hoạt động thu xếp vốn; Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Mục tiêu chủ đạo xuyên suốt năm sẽ là tiếp tục chương trình tái cấu trúc nhằm nhanh chóng có được một hệ thống quản lý ngân hàng hiện đại, hiệu quả và theo sát định hướng chiến lược, phát triển ổn định, bền vững. 
Các chỉ tiêu, giải pháp trên đều đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

KIM OANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 822.99 ▲ 3.56 (0.43%)

 
VN-Index 822.99 3.56 0.43%
HNX-Index 109.58 0.28 0.26%
UPCOM 54.19 -0.13 -0.24%
DJIA 22,871.72 30.71 0.13%
Nasdaq 6,605.8 14.29 0.22%
Nikkei 225 21,255.56 100.38 0.47%
FTSE 100 7,536.53 1.09 0.01%

BizLIVE - Gặp gỡ