Phúc thẩm vụ Phạm Công Danh sáng 6/1: Có hay không thiệt hại trong khoản vay của 12 công ty?

Lan Anh

13:32 06/01/2017

BizLIVE - Các luật sư tiếp tục hỏi các bị cáo và đương sự liên quan đến việc thẩm định cho vay 14 công ty trong đó có 12 công ty của Phạm Công Danh.

Phúc thẩm vụ Phạm Công Danh sáng 6/1: Có hay không thiệt hại trong khoản vay của 12 công ty?
Luật sư Phan Trung Hoài, bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh: Bị cáo Mai cho biết việc cho vay các công ty có theo chỉ đạo của ai không và chứng thư thẩm định giá có nâng khống giá trị tài sản đảm bảo?
Phan Thành Mai: Bị cáo thấy thẩm định giá lúc đó là đúng giá thị trường và bị cáo cho vay không theo sự chỉ đạo của ai.
Luật sư: Quan điểm của ngân hàng Xây Dựng (CBank) về hướng xử lý tài sản đảm bảo bảo các khoản vay 12 công ty này thế nào để tập đoàn Thiên Thanh có thể giải quyết có lợi nhất giúp khắc phục hậu quả vụ án?
Đại diện CBank: Xin phép trả lời sau.
Phạm Công Danh: Đối với tài sản đảm bảo là lô đất Sân vận động Chi Lăng tại Đà Nẵng lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư của tập đoàn Thiên Thanh, chúng tôi đã nộp tiền sử dụng đất 100%, đã chấp nhận đền bù gấp 2-3 lần. HĐXX xem xét lại cho tôi và cho tôi khắc phục hậu quả.
Luật sư Nguyễn Huy Thiệp bào chữa cho bị cáo Phan Thành Mai: Tất cả các tài sản đảm bảo cho các khoản vay đến nay thế nào?
Phan Thành Mai: Các tài sản đó hiện được được phong tỏa và nằm tại CBank.
Luật sư: CBank có được đương nhiên chuyển thành sở hữu của mình không? Quy trình thế nào?
Phan Thành Mai: Được. Quy trình này đến nay chưa được thực hiện. Trong trường hợp sau khi thực hiện các quá trình thu hồi tài sản đảm bảo, đấu giá, trả nợ nếu còn lại trả lại cho khách hàng. Bị cáo mong hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét lại vấn đề này.
Luật sư: Bị cáo chỉ thực hiện cho vay 10 khoản vay đối với 12 công ty thì bị cáo đã thực hiện đúng quy định?
Phan Thành Mai: Bị cáo đã thực hiện theo chủ trương sau các cuộc họp năm 2014 về phát triển tín dụng, đưa chủ trương đó xuống toàn bộ các chi nhánh VNCB, khi các chi nhánh đưa kế hoạch cho vay lên thì họp Hội đồng thẩm định và xem xét nếu cho vay được thì giải ngân. Trên tổng thể các chứng từ của khoản vay thì bị cáo khẳng định cho vay đúng.
Luật sư: Án sơ thẩm xác định thiệt hại từ khi được giải ngân. Nhưng theo quy định thì khi mọi khả năng thu hồi khoản vay không thể thu hồi được mới gọi là thiệt hại. Anh có xem xét lại vấn đề này không?
Phan Thành Mai: Bị cáo mong HĐXX xem xét lại vì về bản chất thiệt hại là chưa có.
Luật sư: Tổng số khoản vay cho 14 công ty mới là 4.700 tỷ đồng, trong khi đó anh chịu trách nhiệm 10 công ty và số liệu không bóc tách 4 công ty kia?
Phan Thành Mai: HĐXX xem lại vì quy kết bị cáo gây thiệt hại 3.700 tỷ đồng.
Luật sư: Sau khi cấn trừ đi giá trị các tài sản đảm bảo của 12 khoản vay là 2.600 tỷ đồng thì thiệt hại 2.100 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Số liệu ở đây vẫn quy trách nhiệm cho anh tại số tiền 2.600 tỷ đồng đã được cấn trừ?
Phan Thành Mai: Vì HĐXX tính đến việc liên quan đến các khoản tiền vay và đã giải ngân.
Luật sư Xuân Sơn bào chữa cho bị cáo Hoàng Đình Quyết: Với vai trò là Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang, bị cáo đã ký cho vay 10 công ty của tập đoàn Thiên Thanh với 12 khoản vay gây thiệt hại 905 tỷ đồng. Án sơ thẩm kết luận bị cáo kháng cáo liên quan đến các nội dung cho vay này?
Hoàng Đình Quyết: Trong tất cả những công ty bị cáo đã cho vay thì bị cáo không phải là người quyết định cấp tín dụng cho vay mà thực hiện cho vay đúng quy định. Số tiền 905 tỷ đồng quy kết bị cáo gây thiệt hại vì các hồ sơ này chưa thực hiện thu hồi nợ theo đúng quy định thì việc xem xét định giá tài sản đảm bảo của cơ quan tố tụng và HĐXX cho rằng bị cáo gây thiệt hại 905 tỷ đồng dựa trên chênh lệch giá trị tài sản đảm bảo và giá trị các khoản vay.
Luật sư: Vậy thiệt hại đó có phải là mất đi không thu hồi được không?
Hoàng Đình Quyết: Khoản vay khi không thể thu hồi được sau khi tất cả quá trình thu hồi nợ, bán tài sản, bổ sung các tài sản khác… mà không thu hồi được thì mới coi là không thu hồi được nợ. Kết luận của cơ quan điều tra và HĐXX là không chính xác. Không có tài sản đảm bảo nào của khoản vay trái quy định pháp luật, không vượt giới hạn cho vay theo Luật các Tổ chức tín dụng. Những vấn đề bị cáo chưa đánh giá hết là khả năng của khách hàng.
Luật sư: Anh là người đại diện pháp nhân công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản (AMC) của VNCB đúng không? AMC là pháp nhân độc lập với VNCB?
Bạch Quốc Hào: Thưa đúng. AMC là công ty độc lập với VNCB và hoạt động theo luật doanh nghiệp. Bị cáo vẫn bảo lưu ý kiến bị cáo không nhận chỉ đạo từ anh Danh và không chỉ đạo nhân viên nâng khống giá trị tài sản đảm bảo của 12 khoản vay. Bị cáo sử dụng phương pháp định giá theo phương pháp thu nhập theo Quyết định của Bộ Tài chính.
Luật sư: Tổng chi phí bỏ ra hơn 3.000 tỷ đồng đền bù và hơn 1.000 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước cho lô đất Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Vậy nếu tính theo phương pháp chi phí thì có giống với phương pháp thu nhập của bị cáo tính không?
Bạch Quốc Hào: Nếu tính theo phương pháp chi phí thì cũng cho kết quả gần giống với phương pháp thu nhập của bị cáo đã tính. Đối với quy trình cho vay theo biên bản họp của Hội đồng tín dụng chi nhánh thì bị cáo đã thực hiện đầy đủ thủ tục.
Luật sư: Trong mỗi khoản vay đều có giấy định giá tài sản đảm bảo và dẫn nguồn chứng thư của anh đúng không?
Bạch Quốc Hào: Thưa đúng.
Luật sư: Bị cáo đã kháng cáo về các khoản vay 12 công ty?
Bạch Quốc Hào: Bị cáo xin HĐXX xem xét lại về hậu quả gây thiệt hại của các khoản vay này.
Phạm Công Danh: Tôi đã nói nhiều lần cho tôi cơ chế để tôi bán tài sản của tôi đền bù thiệt hại và đỡ mất thời gian…
Luật sư Đào Thị Bích Liên bào chữa cho Phan Minh Tùng: Liên quan đến hành vi vi phạm cho vay theo Luật các Tổ chức tín dụng, tòa buộc tội anh trong hành vi này không có cơ sở vì anh không phải là chủ thể của hồ sơ vay tín dụng, bị cáo giải thích?
Phan Minh Tùng: Luận tội của tòa sơ thẩm là oan ức cho bị cáo, vì bị cáo không ký các hồ sơ vay vốn đó. Bị cáo là trưởng Phòng kế toán của tập đoàn Thiên Thanh, làm việc hành chính, theo dõi nhân viên, kiểm tra chứng từ thu – chi hoạt động chính của văn phòng Thiên Thanh.
Bị cáo không nhận báo cáo thuế, báo cáo tài chính của các công ty ngoài. Vậy bị cáo không làm báo cáo tài chính khống, bảng cân đối kế toán của công ty Nhất Nhất Vinh. Hành vi trên các báo cáo đó không thể hiện chữ ký của bị cáo. Việc lập bản nháp không liên quan đến hồ sơ pháp nhân cho vay của công ty Nhất Nhất Vinh. Báo cáo lập do kế toán trưởng và thủ trưởng ký. Kế toán trưởng và chủ thể công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Bản thảo nháp báo cáo tài chính bị cáo không gửi cho Giám đốc công ty Nhất Nhất Vinh. Trước thời điểm bị bắt bị cáo ở nhà thuê như một sinh viên mới ra trường.
Luật sư Vũ Mạnh Cường bào chữa cho bị cáo Phan Tuấn Anh: Bản án sơ thẩm quy kết anh đã ký khống biên bản hội đồng tín dụng?
Phan Tuấn Anh: Việc ký theo biên bản đã họp và lấy ý kiến từng thành viên tham gia họp về đồng ý hay không đồng ý cho vay.
Luật sư: Hồ sơ vay lên đến phòng tín dụng đã có chữ ký của tất cả các bên liên quan chưa?
Phan Tuấn Anh: Hồ sơ phải có đầy đủ của các bên, tòa sơ thẩm cho rằng không có chữ ký của Phạm Công Danh vì khi cán bộ tín dụng mở hồ sơ trên hệ thống nếu thấy không đủ điều kiện thì không giải ngân, mà khoản vay này đã được giải ngân.
Không có chữ ký của Trưởng phòng tín dụng chi nhánh Sài Gòn thì hồ sơ không được giải ngân. Cán bộ thông tin về tài sản đảm bảo, chuyển hồ sơ cho phòng tín dụng, mở thông tin tín dụng trên hệ thống, mở thông tin giải ngân trên hệ thống. Bị cáo tuân thu quy định 1000 của VNCB và Quy định 52 của VNCB về cho vay.
Phan Thành Mai: Việc họp hội đồng tín dụng không nhất thiết phải họp và có thể lấy ý kiến bằng văn bản.
Mai Hữu Khương: Hồ sơ trước khi trình Hội đồng tín dụng phải đầy đủ chữ ký, không có ngoại lệ.
Luật sư bào chữa cho Đặng Đình Tuấn: Bị cáo Tuấn kháng cáo xem xét lại mức độ hành vi của bị cáo Tuấn. Bị cáo Hào cho biết thời điểm xảy ra vụ việc bị cáo Tuấn giữ vị trí gì trong AMC?
Bạch Quốc Hào: Thời điểm đó bị cáo Tuấn là Phó Phòng phụ trách thẩm định của AMC. Đại diện pháp nhân của công ty là ban giám đốc, về chuyên môn thì định giá viên phải ký để đảm bảo chuyên môn, về pháp lý thì ban giám đốc ký để đảm bảo hợp pháp.
Xét về định giá viên thì bị cáo Tuấn và Thanh như nhau, nhưng xét về tổ chức thì Tuấn (phó phòng) là cấp trên của bị cáo Thanh (nhân viên thẩm định).
Khoản vay của công ty An Phát và Toàn Tâm có chứng thư cho khoản vay nhưng chưa có chữ ký, tòa sơ thẩm quy giá trị thiệt hại là 370 tỷ đồng. Chứng thư này chưa có giá trị vì chưa có chữ ký, trách nhiệm của AMC là chưa xác định được. Bị cáo xin HĐXX xem xét lại vấn đề.
Thái Minh Thanh: Về trách nhiệm phụ trách phòng thì anh Tuấn chỉ định định giá viên nào làm hồ sơ. Khi bị cáo làm xong chứng thư thì gửi cho anh Tuấn, bị cáo chỉ làm chuyên môn.
Đặng Đình Tuấn: Bị cáo đề nghị loại trừ chứng thư khoản vay của công ty An Phát và Toàn Tâm. Chứng thư của AMC phát hành mang tính chất tham khảo, việc cho vay do VNCB quyết định. HĐXX xem xét lại hành vi quyết định này. AMC độc lập với VNCB.
Thái Minh Thanh: Bị cáo xin HĐXX bị cáo chỉ có 1 hành vi vậy xem xét cho bị cáo theo đơn đã đề nghị.
Luật sư Lê Văn Nam bào chữa cho bị cáo Lâm Kim Thu hỏi Lê Khắc Thái: Bị cáo cho biết các khoản vay mà bị cáo đã ký?
Lê Khắc Thái: Bị cáo xem xét 4 hồ sơ vay. Hồ sơ Nhà Hưng Thịnh tới nay đã tất toán, khoản vay Nhà Quốc Cường sau khi đối trừ tài sản đảm bảo còn dư 67 tỷ đồng.
Còn công ty Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương thì bị cáo nhận thấy sai phạm trong cho vay 2 hồ sơ vay này, vì không đề xuất cung cấp báo cáo tài chính của công ty, nhân viên nói là công ty Thịnh Quốc chưa có báo cáo tài chính vì mới thành lập, Đại Hoàng Phương thì nợ báo cáo tài chính. Trong hồ sơ nộp lên cấp trên đều nói rằng 2 công ty này thiếu báo cáo tài chính và trình lãnh đạo xem xét. Dựa trên phương án của 2 công ty này nguồn trả nợ là bán tài sản, có chứng thư định giá tài sản đảm bảo.
Biên bản họp bị cáo ghi là “Đồng ý theo đề xuất và kính trình Hội đồng cấp trên xem xét quyết định”.
Tại tòa sơ thẩm quy kết bi cáo sai phạm 3 hành vi: xét duyệt hồ sơ không đủ điều kiện vay, khách hàng vay chưa có báo cáo tài chính, xét về vay vốn không có đơn vị định giá độc lập, không phân biệt được khâu cho vay và khâu thẩm định.
Quá trình xét hồ sơ, bị cáo có được biết thông tin về Đại Hoàng Phương và Thịnh Quốc do ngày 24/12/2012 bị cáo được triệu tập tới hôi sở và được thông báo hội sở đang tiếp nhận khách hàng vay. Nội dung cuộc họp gồm: bàn về thu hồi nợ khó đòi của nhóm Phương Trang; Hội đồng tín dụng thông báo Hội sở đang tiếp nhận 2 hồ sơ vay đã được hội sở thẩm định, có tài sản đảm bảo, được định giá, đây là hồ sơ nằm trong tái cơ cấu và đề nghị bộ phận liên quan trình trước 31/12/2012.
Bị cáo không biết 2 công ty này liên quan đến Phạm Công Danh và chỉ đạo làm đúng theo quy trình pháp luật. Bị cáo chỉ là làm công ăn lương không có mục đích gì trong cho vay các hồ sơ này.
Khoản 2, điều 94 luật các Tổ chức tín dụng, quy trình phân biệt giữa khâu thẩm định và cho vay thì bị cáo có nhiệm vụ xem xét tính pháp lý của hồ sơ và trình cấp trên, bị cáo không có chuyên môn sâu xem xét về chứng thư tài sản đảm bảo. Bị cáo làm về hành chính nhân sự.
Đối với 650 tỷ đồng của 2 khoản vay của Đại Hoàng Phương và Thịnh Quốc thì thiệt hại là 470 tỷ đồng, trong đó đã chuyển tiền cho Trần Quý Thanh và cho nhóm Phú Mỹ nên cơ sở thu hồi là có.

LAN ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 935.16 ▼ -0.69 (-0.07%)

 
VN-Index 935.16 -0.69 -0.07%
HNX-Index 111.61 0.14 0.13%
UPCOM 54.66 0.31 0.56%
DJIA 24,508.66 -76.77 -0.31%
Nasdaq 6,856.53 -19.27 -0.28%
Nikkei 225 22,553.22 -141.23 -0.63%
FTSE 100 7,450.87 2.75 0.04%
Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine