Phiên xét xử chiều 28/7: Ai đã ký hồ sơ trước khi giải ngân?

Lan Anh

14:47 28/07/2016

BizLIVE - Tòa hỏi các bị cáo về các khoản vay của 12 công ty với VNCB trong hoạt động mua bán vật liệu xây dựng.

Phiên xét xử chiều 28/7: Ai đã ký hồ sơ trước khi giải ngân?

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM xét hỏi.

Bị cáo Lý Minh

Trước đó bị cáo là trợ lý cho Phan Thành Mai, sau được phân công là Trưởng phòng kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn

-  Bị cáo ký hồ sơ có xem xét không?

Dạ có, Nguyễn Tiến Hùng – nhân viên tín dụng chi nhánh Sài Gòn đưa hồ sơ cho bị cáo ký.

Việc thẩm định hồ sơ theo quy trình tín dụng. Bị cáo xem xét hồ sơ đủ và đúng thì ký.

- Sao hồ sơ ký tháng 2/2014?

Bị cáo ký hồ sơ vào ngày 11/3/2014.

Những lời khai của Nguyễn Tiến Hùng hoàn toàn mâu thuẫn. Vì khi làm hồ sơ thiếu chữ ký của bị cáo.

Bị cáo thấy hồ sơ đã được duyệt và giải ngân, bị cáo ký chỉ hoàn thiện. Vì bị cáo nhận chức vụ mới sau khi hồ sơ đã giải ngân.

Theo quy trình hồ sơ tín dụng phải thông qua văn phòng Thẩm định và vào sổ, hồ sơ này đóng dấu nhận ngày 3/3/2014.

Anh Nguyễn Quốc Viễn có trao đổi lại với bị cáo là lúc đó thiếu Trưởng phòng kinh doanh nên điều bị cáo sang làm VNCB chi nhánh Sài Gòn.

- Trong hồ sơ đều đề ngày 27/2/2014 và có chữ ký của bị cáo?

Theo bị cáo thì hồ sơ đã giải ngân rồi.

Trên phiếu chuyển tiền ngày 28/2/2014 có chữ ký chuyển tiền đi. Trước khi ký đã hỏi anh Phan Thành Mai thì biết khoản vay đã giải ngân rồi.

Mai Hữu Khương cũng biết là bị cáo ký hồ sơ trong khi đã giải ngân rồi.

Viện hỏi bị cáo Mai Hữu Khương về 2 hồ sơ Toàn Tâm và An Phát, bị cáo Khương cho biết hồ sơ không họp hội đồng tín dụng và đưa cho các thành viên ký và bị cáo đã trước khi giải ngân. Bị cáo Lý Minh đã ký hồ sơ trước khi giải ngân.

Bị cáo Nguyễn Tiến Hùng
Tờ trình và biên bản họp thì Lý Minh ký một lúc. Khi đưa biên bản họp bị cáo ký trước ngày giải ngân và ký trước Lý Minh.
- Bị cáo biết tài sản thế chấp của Toàn Tâm và An Phát là của ai?
Hội đồng tín dụng đồng ý cho Toàn Tâm vay với tài sản đứng tên của tập đoàn Thiên Thanh.
Hồ sơ bị cáo ký trước khi giải ngân.
Bị cáo Phan Thành Mai bị tòa hỏi đối chất.
Bị cáo nhớ thời điểm đưa Lý Minh về VNCB chi nhánh Sài Gòn thì hồ sơ đã giải ngân rồi.
Bị cáo Phan Tuấn Anh
Bị cáo là Quyền trưởng phòng tín dụng Hội sở VNCB
- Bị cáo ký 10 hồ sơ của công ty: Cường Tín, Thanh Quang, Phước Đại, Toàn Tâm, An Phát, Hương Việt, IDICO…?
Dạ đúng, 10 công ty gồm 12 tờ trình với 12 khoản vay khác nhau.
Nếu hồ sơ đã được đồng ý cho vay từ cấp trên thì Phòng quản lý tín dụng sẽ không thẩm định lại.
Tất cả hồ sơ phòng quản lý tín dụng đồng ý cho vay và trình lên hội sở vì vượt hạn mức của chi nhánh, các khoản vay đều phù hợp với nhu cầu vay liên kết 4 nhà (trong Chương trình tín dụng của VNCB đang tái cơ cấu), phương án phù hợp và tài sản đảm bảo hợp lý nên trình lên Hội sở xem xét và phê duyệt vì Phòng quản lý tín dụng chi nhánh không đủ thẩm quyền quyết định phê duyệt.
Phòng quản lý tín dụng là nơi tham mưu và trình cho Hội đồng tín dụng duyệt cho vay.
- Bị cáo nói là Toàn Tâm và Thiên Thanh có hợp đồng chuyển nhượng tài sản đảm bảo?
Dạ đúng, nhưng không có công chứng.
- Có 2 hồ sơ bị cáo đã từ chối sau đó lại ký?
Tờ trình 2 khoản vay ngày 13/2, vì thấy hồ sơ không ổn nên bị cáo từ chối. Sau đó ý kiến của Hội đồng quản trị đồng ý cho vay thì bị cáo ký.
Đối với rủi ro cho vay có khả năng xảy ra hoặc không. Trong 12 hồ sơ vay thì không có hồ sơ nào không có báo cáo tài chính.
Nếu vốn tự có của doanh nghiệp không đủ thì doanh nghiệp phải đảm bảo vốn tự có đầy đủ mới giải ngân.
Tất cả có 14 khoản vay thì có 2 khoản vay bị cáo không tham gia vì giải ngân từ năm 2012.
- Nhưng nếu báo cáo tài chính là khống, cho vay không thẩm định, kể cả tài sản đảm bảo không đúng quy định nhưng mãi sau đó bị cáo mới biết?
Theo quy định về cho vay, khách hàng có nhiệm vụ cung cấp báo cáo tài chính và đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính đó.
Trong cáo trạng đưa ra ghi hành vi của bị cáo không đúng, nói bị cáo không thẩm định thực tế là hoàn toàn không có cơ sở. 
- Hồ sơ Toàn Tâm và An Phát tại sao bị cáo phản đối?
Vì tài sản đảm bảo không hợp lý. Sau đó bị cáo vẫn cho vay vì dựa trên Nghị quyết của Hội đồng quản trị VNCB.
- Vậy Luật Các Tổ chức tín dụng và Nghị quyết của Hội đồng quản trị cái nào cao hơn?
Ở đây bị cáo không thực hiện bất cứ Nghị quyết nào mà chỉ phân tích theo tình hình tài chính của doanh nghiệp.
15h20: Đại diện Viện kiểm sát hỏi bị cáo Phan Thành Mai về 2 hồ sơ vay của công ty Toàn Tâm và An Phát, bị cáo Phan Thành Mai nói không nhớ rõ vì nhiều khoản vay.
Bị cáo Phan Thành Mai
- Quy trình tín dụng được thực hiện theo Luật Các Tổ chức tín dụng và theo quy định 1627 thì ngân hàng Đại Tín đã ban hành quyết định 78 về quy chế tín dụng của ngân hàng?
Dạ đúng.
- Sau đó ngân hàng đã ban hành hàng loạt quyết định về cho vay gồm: Quyết định 66, quyết định 1000 và quyết định 52, quyết định 30, quyết định 29…  bị cáo có nhớ?
Chi tiết thì bị cáo không nhớ về quyết định 66 nhưng VNCB bắt buộc cho vay theo các quy định trên.
Tổng giám đốc có chỉ đạo các chi nhánh thực hiện cho vay theo quy trình: Phòng quản lý tập trung các hồ sơ, nhưng việc các chi nhánh hiểu và thực hiện thì có khác nhau.
- Khoản vay 2.090 tỷ đồng theo cáo trạng ghi: VNCB chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang vi phạm cho vay. Toàn bộ cán bộ tín dụng từ phó phòng đến trưởng phòng kinh doanh hoàn toàn không thẩm định khách hàng mà làm theo hồ sơ gửi xuống?
Dạ đúng.
- Căn cứ quy định 1000 khi tiếp nhận hồ sơ phải gặp trực tiếp khách hàng, nếu khách hàng chưa có chữ ký mẫu tại ngân hàng thì phải yêu cầu có chữ ký mẫu. Vậy chữ ký của 12 Giám đốc của 12 công ty đã vay vốn của VNCB thì cán bộ tín dụng đã không gặp trực tiếp khách hàng, đúng không?
Dạ đúng.
- Đối chiếu tất cả các hồ sơ vay của VNCB có đúng với các quy định không?
Trong thời gian bị cáo về điều hành VNCB thì được quán triệt sửa chữa những quy định cũ không phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước ban hành, nhưng trong quá trình hoàn thiện quy định về cho vay còn nhiều sai sót.
- Tất cả những hồ sơ có đúng quy định không?
Dạ không.
- Sau khi giải ngân khoản vay thì theo quyết định 1627 thì các tổ chức tín dụng phải có nghĩa vụ giám sát khoản vay?
Dạ VNCB đã không thực hiện.
Bị cáo thừa nhận đây là các khoản vay chỉ định của Hội đồng quản trị, như vậy cán bộ các chi nhánh rất khó từ chối. Hội đồng xét xử xem xét hành vi này.
- Lý do tại sao tất cả các hợp đồng tín dụng đã cho vay không vượt 450 tỷ đồng?
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước nếu khoản vay quá 450 tỷ đồng thì vượt quyền phán quyết của ngân hàng.
- Những hồ sơ cho vay này giải ngân trong mấy ngày?
Trong vòng 1-3 ngày. Thời hạn không đúng quy định về cho vay.
- Bị cáo có ý kiến gì không?
Họ chỉ nhận hồ sơ và triển khai mà không biết mục đích của việc cho vay, thực hiện theo chỉ định.
Bị cáo Phạm Công Danh
- Việc đau bao tử ổn chưa?
Bị cáo bị sỏi thận.
- Tòa đã đọc bệnh án của bị cáo. Do đó, tòa có bác sỹ đi theo để đảm bảo sức khỏe cho bị cáo. Tòa sẽ thẩm vấn bị cáo vào sáng 29/7.
16h30: Kết thúc phiên chiều

LAN ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 826.84 ▼ -2.09 (-0.25%)

 
VN-Index 826.84 -2.09 -0.25%
HNX-Index 108.14 -0.94 -0.87%
UPCOM 54.28 -0.26 -0.47%
DJIA 23,163.04 5.44 0.02%
Nasdaq 6,605.07 -19.15 -0.29%
Nikkei 225 21,457.64 9.12 0.04%
FTSE 100 7,548.88 25.84 0.34%

BizLIVE - Gặp gỡ