Phiên sáng 18/8: Luật sư phản bác luận tội của Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM

Lan Anh

11:19 18/08/2016

BizLIVE - Các luật sư bào chữa cho các bị cáo Lê Công Thảo, Lê Khắc Thái, Bùi Thanh Nguyên cho rằng cần xem xét lại tội trạng của các bị cáo này.

Phiên sáng 18/8: Luật sư phản bác luận tội của Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM

Luật sư Nguyễn Thị Quế (bào chữa cho Lê Công Thảo, Lê Khắc Thái)

Về bị cáo Lê Công Thảo: Truy cứu trách nhiệm hình sự với Lê Khắc Thái là không có cơ sở, vì không chứng minh được cơ sở pháp lý cho việc tạo ra các tài liệu thực hiện đề án nâng cấp Corebanking là trái pháp luật. Trong đó, các tài liệu đã chứng minh những cá nhân tham gia họp bàn đề án này gồm 5 người: Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Phan Minh Tùng. Điều kiện họp bàn ký tên để triển khai thực hiện, tờ trình do Phan Thành Mai lập, Lê Công Thảo chỉ là người nhận chỉ đạo.

Những người ký tên trên 8 tài liệu về Corebanking đều phải được sự phê duyệt của Tổ giám sát NHNN mới được thực hiện, nhưng tôi hỏi Tổ giám sát thì không phải báo cáo những tài liệu đó vì đề án nâng cấp Corebanking nằm trong tái cơ cấu của VNCB.

Về những tài liệu thực hiện đề án Corebanking thì nội dung tuân thủ điều kiện của pháp luật.

Lê Công Thảo là Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin nên không đủ kiến thức về kế toán, lao động... Hoàng Đình Quyết giao việc cho Lê Công Thảo nhưng không giao về việc tuân thủ tỷ lệ kế toán. Phạm Công Danh là những người tham gia họp bàn, Lê Công Thảo không tham gia các cuộc họp bàn đó và không biết đây là công ty giả tạo và hợp đồng thực hiện là hợp pháp.

Đối với câu hỏi chưa có đề án Corebainking nhưng đã ký hợp đồng tạm ứng thanh toán, Luật Thương mại, Luật Dân sự không quy định khi ký hợp đồng tư vấn phải có đề án. Đối với tạm ứng là hoàn toàn không trái quy định của pháp luật và quy định của VNCB. Vì theo điều khoản của các hợp đồng thương mại thì ngay sau khi ký hợp đồng thì bên mua dịch vụ phải thanh toán lần 1 với 50% tổng giá trị hợp đồng sau 03 ngày ký hợp đồng. Hợp đồng với VNCB và công ty FPT cũng phải thanh toán ngay trong 03 ngày sau khi ký hợp đồng mà đối tác chưa thực hiện hợp đồng là bình thường.

Việc Lê Công Thảo không ký tên trên tài liệu thì tiền có ra khỏi ngân hàng không? Trên tài liệu này ngoài chữ ký của Thảo thì có chữ ký khác  quan trọng hơn. Tôi đã hỏi VNCB thì quy định trách nhiệm của cá nhân: phòng kế toán và cán nhân phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của chứng từ.

Viện kiểm sát không đánh giá chi tiết từng chữ ký trên tài liệu và không khách quan và không công bằng với bị cáo Lê Công Thảo.

Viện kiểm sát cho rằng Lê Công Thảo không kiểm tra người đại diện hợp đồng là ai nhưng không đưa ra điều này thuộc quy nào của pháp luật, không đúng điều 10 của Bộ Luật tố tụng hình sự.

Theo quy định của VNCB, Trung tâm công nghệ thông tin có nhiệm vụ về chịu trách nhiệm về tư vấn công nghệ thông tin, theo dõi các hợp đồng với Trung tâm công nghệ thông tin là đầu mối… Đối với công trình lớn việc thực hiện dựa vào trách nhiệm được giao.

Như vậy, việc thực hiện Corebanking thì Tổng giám đốc duyệt và Lê Công Thảo thực hiện là đúng quy trình. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, bị cáo không có quyền lựa chọn giải pháp xử lý, không có quyền đòi lại các vật chất… Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại hành vi của bị cáo Lê Công Thảo và bị cáo Thảo không có tội vì thực hiện hành vi theo quy định của ngân hàng, không vi phạm quy định điều 165, Bộ Luật hình sự.

Về bị cáo Lê Khắc Thái

Đối với khoản vay của công ty Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương thì bị cáo Lê Khắc Thái chỉ là người làm công ăn lương.

Viện kiểm sát cho rằng, Lê Khắc Thái đã không xem đủ hồ sơ nên không phát hiện việc đánh giá tài sản không thông qua TrustBank là không đủ cơ sở.  Vì mỗi hồ sơ tín dụng chỉ qua 1 cấp thẩm quyền xét duyệt. Vậy VNCB Sài Gòn không có thẩm quyền duyệt cho vay đối với công ty Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương.

Việc đánh giá các tài sản không thông qua TrustBank cáo trạng chưa phân định trách nhiệm cá nhân theo Quy định 1000 và Quyết định 78.

Nội dung cáo trạng cho rằng, Lê Khắc Thái đã ký tên biên bản họp Hội đồng tín dụng là không đúng thực tế, vì Lê Khắc Thái chỉ ghi: “Đồng ý theo đề xuất nội dung và kính trình Hội đồng tín dụng xem xét quyết định”.

Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã nhầm lẫn vì đây là biên bản họp theo đề xuất của chi nhánh.

Về việc khách hàng chưa cung cấp báo cáo tài chính nhưng Lê Khắc Thái đã đồng ý cho vay thì Viện kiểm sát chưa đánh giá đúng theo biên bản ngày 25/12 về những ý kiến đề xuất. Bị cáo đã trình bày: “Đồng ý với nội dung kính trình Hội đồng tín dụng xem xét”. Tôi cho rằng lời khai của bị cáo Lê Khắc Thái là đúng với trách nhiệm và quy định của pháp luật.

Việc xác định thiệt hại của 2 công ty trên không có cơ sở và không chứng minh được thiệt hại. Khoản tiền trên được chuyển vào tập đoàn Thiên Thanh và chuyển trả nợ cho nhóm Phú Mỹ (135 tỷ đồng) và nhóm Trần Ngọc Bích (500 tỷ đồng), chưa xác định được cá nhân Phạm Công Danh trả hay VNCB trả cho 2 nhóm này.

Trang 61 cáo trạng xác định, 2 công ty trên là nhờ nhân viên tập đoàn Thiên Thanh đứng tên nhưng không hoạt động nhưng giấy chứng nhận kinh doanh đã cấp năm 2010 cho thấy công ty Đại Hoàng Phương vẫn hoạt động.

Bị cáo Lê Khắc Thái chỉ có hành vi duy nhất là ký tên trong các biên bản họp của VNCB chi nhánh Sài Gòn. Đại diện Viện kiểm đã sát cho rằng đây là biên bản đồng ý cho vay, nhưng Thái cho rằng không phải là biên bản đồng ý cho vay.

Theo Quyết định 78 và không có quy định nào quy định hồ sơ tín dụng phải thông qua 2 cấp, Hội đồng tín dụng cấp dưới phải thông qua Hội đồng tín dụng cấp trên.

Nên không thể nói rằng Lê Khắc Thái đồng ý cho vay, Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét rằng đây là trường hợp ngoại lệ và không phải là biên bản họp thông thường. Bị cáo không có quyền chọn các giải pháp chọn lựa các hợp đồng. Đề nghị HĐXX xem xét lời kêu oan và hành vi của bị cáo không nguy hiểm cho xã hội và không phạm tội.

Luật sư Võ Đức Trung (bào chữa cho bị cáo Bùi Thanh Nguyên)
Theo quy định 1627 của Ngân hàng Nhà nước không có quy định nào về nhiệm vụ của nhân viên tín dụng. Nguyên thực hiện theo quy trình 52 năm 2014 của Tổng giám đốc VNCB chứ không phải Quy định 1000 của TrustBank (Đại Tín).
Về việc tiếp xúc với công ty Phúc Văn không thuộc trách nhiệm của VNCB hay của nhân viên tín dụng (Bùi Thanh Nguyên). Vì theo quy định 1627 quy định khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu liên quan đến việc vay vốn. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện nghĩa vụ vay.
Nguyễn Chí Bình (Giám đốc IDICO) đã trả lời có lên VNCB chi nhánh Lam Giang ký vay hợp đồng và cùng Nguyên ra Đà Nẵng ký công chứng.
Quy trình tiếp nhận và nhận hồ sơ vay vốn đã bị đảo lộn từ phía lãnh đạo chứ không phải nhân viên tín dụng. Không có quy định bắt buộc nhân viên phải đi thẩm định thực tế khách hàng. Hầu hết các nhân viên tín dụng đều sử dung phương thức được phép về thẩm định khách hàng, đó là thông tin từ khách hàng cung cấp và thông tin tra cứu trên mạng thông qua CIC (Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng).
Các công ty gồm: Thịnh Quốc, Cường Tín, Nhất Nhất Vinh, IDICO khi tra trên cơ quan thuế thì IDICO có hoạt động kinh doanh và đóng thuế đầy đủ. Việc cho vay công ty IDICO cũng đã được Hội đồng tín dụng đồng ý cho vay, ngành nghề của IDICO cũng được phép cho vay, đầu  vào, đầu ra đều hợp lệ. (Đầu vào là công ty Phúc Văn và đầu ra là công ty tập đoàn Đức Long Gia Lai). Tài sản đảm bảo là 1 lô đất tại Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Như vậy, hồ sơ vay vốn của IDICO đầy đủ hồ sơ pháp lý, tính xác thực và đầy đủ được Hoàng Đình Quyết xác nhận.
Nguyên là người trực tiếp lập tờ trình khách hàng nhưng không hoàn toàn thống nhất cho vay công ty IDICO. Vì năm 2014, VNCB chủ trương cho vay nguyên vật liệu xây dựng. Trước IDICO đã có 3 công ty được vay mua nguyên vật liệu xây dựng và đã được Ngân hàng Nhà nước thông qua.
Bùi Thanh Nguyên có gây thiệt hại cho VNCB không? Chúng tôi thấy khoản vay của IDICO không gây thiệt hại cho VNCB. Cần phải xác định đúng bản chất của thiệt hại mới xác định đúng tội của Bùi Thanh Nguyên. Nhân viên tín dụng Nguyên không hề biết Phạm Công Danh và Phan Thành Mai là ai. Nguyên thực hiện đúng nhiệm vụ của một nhân viên tín dụng. Nguyên không đủ thông tin xem xét hồ sơ thực chất của sự việc và chỉ khi báo chí thông tin về vụ việc Nguyên mới biết. Nguyên không giúp sức cho Phạm Công Danh và không hưởng lợi gì.
Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định phán xét đối với bị cáo Bùi Thanh Nguyên.

LAN ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 935.16 ▼ -0.69 (-0.07%)

 
VN-Index 935.16 -0.69 -0.07%
HNX-Index 111.61 0.14 0.13%
UPCOM 54.66 0.31 0.56%
DJIA 24,508.66 -76.77 -0.31%
Nasdaq 6,856.53 -19.27 -0.28%
Nikkei 225 22,553.22 -141.23 -0.63%
FTSE 100 7,450.87 2.75 0.04%
Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine