PGBank sẽ hoàn thành tái cấu trúc trong năm nay

HỒNG HẢI

14:42 09/04/2015

BizLIVE - Năm 2015, PGBank dè dặt đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 5% lên 176 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 16%.

PGBank sẽ hoàn thành tái cấu trúc trong năm nay
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) vừa công bố tờ trình cho Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
Theo đó, mục tiêu năm 2015, PGBank dè dặt đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 5% lên 176 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 16%. Dư nợ tín dụng tăng 7%, đạt 15.600 tỷ đồng; huy động vốn tăng 9% lên 23.981 tỷ đồng.
Đáng chú ý ở tờ trình thứ 8, theo luật TCTD năm 2010, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát không quá 5 năm. Theo đó, PGBank sẽ phải tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị và bán kiểm soát.
Tuy nhiên, PGBank đang trong quá trình tái cấu trúc và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.

Vì vậy, ngân hàng xin cổ đông xem xét việc chưa bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, đồng thời cho phép ban lãnh đạo hiện tại tiếp tục hoạt động cho đến khi ngân hàng hoàn thành tái cấu trúc.

Về kết quả năm 2014, tổng tài sản đạt 25.764 tỷ đồng, vượt 8,1% kế hoạch, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.
Tổng nguồn vốn huy động đạt 22.048 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch và tăng 5% so với năm 2013.
Dư nợ toàn ngân hàng đạt  14.579 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch, tăng 5% so với năm 2013 (bình quân tăng 1,5%). Nếu tính cả phần bán nợ cho VAMC thì tăng trưởng tín dụng là 10%.
Nợ quá hạn là 1.303 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ quá hạn là 9% giảm 6,7% so với năm 2013, trong đó, nợ xấu là 334 tỷ đồng, chiếm 2,26%  trên tổng dư nợ, giảm 0,7% so năm 2013. Trong năm 2014, PGBank đã bán cho VAMC 504 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế đạt 167 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch đề ra đầu năm.

HỒNG HẢI

Bảng giáThị trường

VN-Index 819.43 ▼ -1.52 (-0.19%)

 
VN-Index 819.43 -1.52 -0.19%
HNX-Index 109.3 0.19 0.17%
UPCOM 54.08 0.11 0.2%
DJIA 22,871.72 30.71 0.13%
Nasdaq 6,605.8 14.29 0.22%
Nikkei 225 21,255.56 100.38 0.47%
FTSE 100 7,536.53 1.09 0.01%

BizLIVE - Gặp gỡ