OCB: HĐQT và Ban kiểm soát đòi tăng thù lao năm 2016

Hoàng Anh

13:58 13/04/2016

BizLIVE - Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.

OCB: HĐQT và Ban kiểm soát đòi tăng thù lao năm 2016

Theo đó, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 dự kiến ở mức 6,19 tỷ đồng, thấp hơn so với năm 2015 ở mức 8,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo Kiểm toán năm 2015, số lượng thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của OCB trong năm 2016 chỉ còn lại 08 người so với 12 người năm 2015.

Trong khi đó, các tờ trình của OCB trình cổ đông trong đại hội tới không có tờ trình nào có nội dung về bầu bổ sung nhân sự ở các vị trí đã miễn nhiệm trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Với mức chi 6,19 tỷ đồng cho 08 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, bình quân mức thù lao mỗi thành viên nhận được là 64 triệu đồng/tháng, tăng so với mức 57 triệu đồng/tháng của năm 2015.

Ban lãnh đạo OCB cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016, với mức lợi nhuận trước thuế tăng tới 68% so với năm 2015, dự kiến ở mức 450 tỷ đồng. Trong khi lợi nhuận trước thuế năm 2015 không hoàn thành kế hoạch, chỉ ở mức 267 tỷ đồng, đạt 65%.

Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của OCB có chiều hướng không khả quan khi lợi nhuận trước thuế liên tục đi xuống, trong khi đó tổng tài sản lại tăng.

Cụ thể, năm 2013, lợi nhuận trước thuế ở mức 320 tỷ đồng, năm 2014 ở mức 281 tỷ đồng, năm 2015 ở mức 267 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng tài sản liên tục tăng, năm 2013 ở mức 32.795 tỷ đồng, năm 2014 lên mức 39.094 tỷ đồng, năm 2015 đạt mức 49.466 tỷ đồng.

HOÀNG ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 820.04 ▼ -6.8 (-0.83%)

 
VN-Index 820.04 -6.8 -0.83%
HNX-Index 106.24 -1.9 -1.79%
UPCOM 53.87 -0.51 -0.96%
DJIA 23,163.04 5.44 0.02%
Nasdaq 6,605.07 -19.15 -0.29%
Nikkei 225 21,457.64 9.12 0.04%
FTSE 100 7,548.88 25.84 0.34%