Nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro của VPBank tăng vọt

Trần Giang

14:04 23/02/2016

BizLIVE - Năm 2015, tổng nợ xấu của VPBank tăng vọt từ 1.987 tỷ đồng năm 2014 lên 3.145 tỷ đồng vào cuối năm 2015, trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng vọt từ 515 tỷ đồng lên 1.354 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng lên 3.277 tỷ đồng.

Nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro của VPBank tăng vọt

Lợi nhuận trước thuế cả năm của VPBank đạt 3.096 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2015. Theo đó, thu nhập lãi thuần đạt 3.056 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 1.766 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm đạt 10.353 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2014.

Lãi từ hoạt động khác của VPBank đạt 338 tỷ đồng trong quý, tăng mạnh so với con số lỗ 51 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm đạt 875 tỷ đồng, tăng vọt so với con số lỗ 6,9 tỷ đồng trong năm 2015.

Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có cải thiện hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, quý IV/2015 lãi 33 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ 14 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm lãi 44 tỷ đồng, tăng vọt so với con số lỗ 4 tỷ đồng năm 2014.

Tuy vậy, quý IV/2015 cũng cho thấy VPBank bị lỗ trong hoạt động kinh doanh ngoại hối là 198 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ 33 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm lỗ 290 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 89 tỷ đồng năm 2014.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán đầu tư trong quý IV/2015 của VPBank cũng bị lỗ 71 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 31 tỷ đồng. Lũy kế cả năm lãi 27 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 465 tỷ đồng.

Lãi thuần tư hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 1.591 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 689 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm đạt 6.373 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với con số 2.588 tỷ đồng năm 2014.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VPBank năm 2015 tăng vọt. Theo đó, quý IV/2015 phải trích lập 824 tỷ đồng, tăng 50% so với con số 427 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm, VPBank phải trích lập dự phòng rủi ro lên tới 3.277 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 979 tỷ đồng năm 2014.

Chi phí hoạt động của VPBank tăng 55% so với năm trước lên hơn 5.690 tỷ đồng, trong khi năm 2014 chỉ là 3.682 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận trước thuế của VPBank vẫn tăng so với năm ngoái. Theo đó, quý IV/2015 đạt 767 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với con số 262 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái; lũy kế cả năm đạt 3.096 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 1.608 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2015 đạt 496 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 2.395 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2015, tăng trưởng tín dụng của VPBank đạt 116.804 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với cuối năm 2014. Tiền gửi của khách hàng tại VPBank tăng trưởng 20%, lên 130,270 tỷ đồng.

Tổng số nợ xấu của VPBank cũng tăng vọt từ 1.987 tỷ đồng năm 2014 lên 3.145 tỷ đồng vào cuối năm 2015, trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng vọt từ 515 tỷ đồng lên 1.354 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu năm 2015 cũng tăng lên 2.69%, trong khi năm 2014 chỉ là 2.53%.

Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành tại VPBank tăng 14% lên mức 4,520 tỷ đồng, trong đó dự phòng trái phiếu đặc biệt gần 567 tỷ đồng.

Tổng số nhân viên của VPBank tính đến 31/12/2015 là 12.927 nhân viên, tăng so với con số 9.501 nhân viên hồi cuối năm 2014. Năm 2015, VPBank chi 2.843 tỷ đồng để chi trả lương và phụ cấp cho nhân viên, tăng gấp đôi so với con số 1.713 tỷ đồng.

Theo đó, tiền lương bình quân của nhân viên VPBank là 17,72 triệu đồng/người/tháng tăng so với mức 16,5 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân của nhân viên là 18,32 triệu đồng/người/tháng, tăng so với mức 17,08 triệu đồng/người/tháng.

TRẦN GIANG

Bảng giáThị trường

VN-Index 826.84 ▼ -2.09 (-0.25%)

 
VN-Index 826.84 -2.09 -0.25%
HNX-Index 108.14 -0.94 -0.87%
UPCOM 54.28 -0.26 -0.47%
DJIA 23,163.04 5.44 0.02%
Nasdaq 6,605.07 -19.15 -0.29%
Nikkei 225 21,457.64 9.12 0.04%
FTSE 100 7,548.88 25.84 0.34%

BizLIVE - Gặp gỡ