Nhiều khoản chi đầu tư sẽ vào “tầm ngắm” của thanh tra Kho bạc

Thu Hằng

10:45 13/05/2015

Kho bạc nhà nước (KBNN) đang khẩn trương chuẩn bị lên kế hoạch, tập trung nhân lực để triển khai thí điểm công tác thanh tra chuyên ngành (TTCN) ngay trong năm 2015.

Nhiều khoản chi đầu tư sẽ vào “tầm ngắm” của thanh tra Kho bạc

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Hà Nội. Ảnh:T.Hằng.

Thời gian qua, để ngăn chặn và giám sát mọi hoạt động nghiệp vụ, giúp cho công tác quản lý điều hành các hoạt động của KBNN đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, cơ quan Thanh tra của KBNN đã thực hiện các biện pháp như: Kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra thường xuyên.

Chỉ tính năm 2014, KBNN đã thực hiện kiểm tra tại 30/29 đơn vị KBNN tỉnh và quận, huyện đạt 103% (vượt so với kế hoạch 3%); KBNN các tỉnh, thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra 2.207/2.256 cuộc đạt 98% kế hoạch năm. Ngoài ra, KBNN các tỉnh, thành phố đã thực hiện giám sát được trên 1.753 lượt, qua đó đã phát hiện được một số các tồn tại trong việc hạch toán kế toán, việc chấp hành định mức chi tiêu của đơn vị, cũng như phát hiện những số liệu bất hợp lý, những số liệu phát sinh bất thường.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ hoạt động của KBNN trong công tác kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN, Chính phủ và Bộ Tài chính giao Kho bạc thực hiện thêm chức năng thanh tra chuyên ngành.

Trong năm 2015, KBNN sẽ tổ chức thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành tại một số KBNN tỉnh, thành phố. Trong đó, tập trung kiểm tra xác định tính trung thực của các hồ sơ thanh toán tại các đơn vị sử dụng NSNN nhằm đảm bảo các khoản chi NSNN theo đúng chế độ, đúng mục đích, đúng đối tượng, chống thất thoát lãng phí. Cũng như kiểm soát mục đích sử dụng vốn tạm ứng; thời hạn tạm ứng, thời hạn thanh toán hoàn trả tạm ứng; tính chính xác của việc chuyển tiền thanh toán cho đối tượng thụ hưởng…

Thực hiện rà soát việc chấp hành quy định về thủ tục kiểm soát chi NSNN qua KBNN (quy định về mở và sử dụng tài khoản chi NSNN, quy định về hồ sơ, tài liệu kiểm soát chi NSNN, không bao gồm chứng từ kế toán)…

Thời hạn của cuộc thanh tra chuyên ngành do KBNN tiến hành không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày. Cuộc thanh tra chuyên ngành do KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành không quá 30 ngày; trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Bộ Tài chính hoạt động thanh tra chuyên ngành KBNN phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Theo kế hoạch của KBNN, qua thí điểm sẽ sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm để kịp thời bổ sung hoàn thiện quy chế, quy trình thanh tra chuyên ngành đảm bảo cho hoạt động thanh tra chuyên ngành của hệ thống KBNN đạt được hiệu quả và yêu cầu khi triển khai chính thức từ năm 2016.

Mặc dù là thời gian thực hiện thí điểm nhưng KBNN chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố nghiên cứu, bám sát theo Quy trình Thanh tra chuyên ngành KBNN đã được Bộ Tài chính thông qua để thực hiện thí điểm tại các đơn vị KBNN trực thuộc với tư cách là một đơn vị sử dụng NSNN, trong việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng NSNN trong công tác chi tiêu tài chính nội bộ.

KBNN các tỉnh, thành phố mỗi Quý phải thực hiện ít nhất 3 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 3 đơn vị trực thuộc (có thể kết hợp với kiểm tra thường xuyên).

Về phía KBNN đã và đang xây dựng cẩm nang thanh tra chuyên ngành, xây dựng mô hình tổ chức thanh tra chuyên ngành để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống; Xác định số lượng công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra trong hệ thống KBNN từ đó có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ thanh tra viên cho công chức làm công tác thanh tra trong hệ thống KBNN để đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành…

Theo Báo Hải Quan

Bảng giáThị trường

VN-Index 935.16 ▼ -0.69 (-0.07%)

 
VN-Index 935.16 -0.69 -0.07%
HNX-Index 111.61 0.14 0.13%
UPCOM 54.66 0.31 0.56%
DJIA 24,508.66 -76.77 -0.31%
Nasdaq 6,856.53 -19.27 -0.28%
Nikkei 225 22,553.22 -141.23 -0.63%
FTSE 100 7,450.87 2.75 0.04%
Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine