Ngày 25/4, OceanBank họp đại hội đồng cổ đông

Hạnh Phúc

18:41 17/04/2015

BizLIVE - Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank - OJB) vừa thông báo cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Ngân hàng TMCP Đại Dương vào ngày 25/ 04/2015.

Ngày 25/4, OceanBank họp đại hội đồng cổ đông

Nội dung dự kiến trong kỳ Đại hội sẽ bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh của Ngân hàng năm 2014 và hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014;

Tờ trình thông qua quyết toán mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và dự kiến ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2014; Tờ trình thông qua phương án bổ sung vốn Điều lệ Ngân hàng TMCP Đại Dương;

Số phận của OceanBank có lẽ sẽ được quyết định trong cuộc họp đại hội cổ đông tới. Hiện có 2 phương án đang được thị trường đoán định, đó là có thể Ngân hàng Nhà nước sẽ mua lại, hoặc sẽ về “một nhà” với Vietinbank. 

Trước đó, bà Đào Thị Thúy thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị OcenaBank từ ngày 03/04/2015. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ định ông Đỗ Thanh Sơn là người đại diện để thay mặt OJB xử lý các công việc liên quan đến hoạt động của OceanBank.

HẠNH PHÚC

Bảng giáThị trường

VN-Index 826.84 ▼ -2.09 (-0.25%)

 
VN-Index 826.84 -2.09 -0.25%
HNX-Index 108.14 -0.94 -0.87%
UPCOM 54.28 -0.26 -0.47%
DJIA 23,157.6 160.16 0.69%
Nasdaq 6,624.22 0.56 0.01%
Nikkei 225 21,448.52 85.47 0.4%
FTSE 100 7,507.83 -35.04 -0.47%

BizLIVE - Gặp gỡ