Ngân hàng sẽ không được mở rộng mạng lưới, nếu nợ xấu vẫn trên 3%

Trần Giiang

07:02 09/07/2015

BizLIVE -

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh với những ngân hàng chưa đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% trước ngày 1/10 sẽ không được xem xét, chấp thuận đề nghị mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới, nghiệp vụ kinh doanh mới…

Ngân hàng sẽ không được mở rộng mạng lưới, nếu nợ xấu vẫn trên 3%

Với những ngân hang chưa đưa tỷ lệ nợ xấu dưới 3% sẽ không được mở mới chi nhánh, dịch vụ mới

Thống đốc Bình cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) phải thực hiện phân loại nợ theo quy định tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN (Thông tư 02) kể từ ngày 12/4/2015.

Hai nội dung này đã được Thống đốc Bình ghi rõ trong hai văn bản vừa mới ban hành ngày 6/7 vừa qua, đó là văn bản số 5056/NHNN-TTGSNH về việc tạm ngừng cấp phép mở rộng mạng lưới của TCTD và văn bản số 5057/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phân loại nợ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN.

Cụ thể, theo văn bàn số 5056, Thống đốc Bình yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh tỉnh không xem xét, chấp thuận đề nghị của TCTD Việt Nam mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới hoặc triển khai nghiệp vụ kinh doanh mới cho đến khi TCTD Việt Nam hoàn thành các chỉ tiêu xử lý nợ xấu năm 2015 theo kế hoạch NHNN giao và đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% tổng dư nợ tín dụng trước ngày 01/10/2015.

Đối với những trường hợp đặc biệt vì mục đích an ninh, quốc phòng, chính trị, xã hội sẽ được Thống đốc NHNN chấp thuận.

TCTD Việt Nam không hoàn thành được kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2015 và đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% trước ngày 01/10/2015 cũng sẽ không được xem xét, chấp thuận các đề nghị tương tự nói trên ít nhất đến ngày 31/12/2015 (NHNN sẽ có thông báo việc hoàn thành kế hoạch xử lý nợ xấu của từng TCTD).

Cùng ngày, Thống đốc NHNN có văn bản số 5055/NHNN-TTGSNH yêu cầu chi nhánh ngân hàng nước ngoài, TCTD liên doanh, TCTD 100% vốn nước ngoài xây dựng kế hoạch và triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu để đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% trước ngày 01/10/2015. Đồng thời, báo cáo NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) kế hoạch xử lý nợ xấu trước ngày 20/7/2015.

Còn theo văn bản số 5057, Thống đốc Bình yêu cầu kể từ ngày 12/4/2015, các TCTD phải thực hiện phân loại nợ theo quy định tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN (Thông tư 02).

Theo đó, các TCTD có nợ xấu từ 3% trở lên triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu ngay trong tháng 7/2015 để đưa nợ xấu xuống dưới 3% và hoàn thành kế hoạch xử lý nợ xấu được NHNN phê duyệt trước ngày 30/9/2015.

Từ kỳ báo cáo tháng 6/2015, định kỳ hàng tháng, các TCTD phải thực hiện phân loại nợ theo quy định tại Thông tư 02 cho đến khi có thông báo mới của NHNN.

Định kỳ hàng tháng, TCTD chỉ đạo các bộ phận có liên quan nhanh chóng rà soát, gửi kết quả tự phân loại nợ khách hàng cho Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) chậm nhất ngày 10 tháng tiếp theo của tháng báo cáo và thực hiện việc báo cáo kết quả phân loại nợ theo quy định của Thông tư 02 về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chậm nhất ngày 15 của tháng tiếp theo tháng báo cáo.

Văn bản nêu rõ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các TCTD có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu trên của NHNN.

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành ngân hàng vừa diễn ra vào cuối tháng 6, Thống đốc Bình Thống đốc Bình nhấn mạnh nhiệm vụ của các ngân hàng trong việc đưa nợ xấu về dưới 3% trong cuối tháng 9/2015. Kết quả xử lý nợ xấu sẽ gắn với chỉ tiêu tín dụng NHNN sẽ phân bổ cho các NHTM sau tháng 9/2015.

“Nhiều TCTD có mong muốn mở thêm room để tăng trưởng tín dụng. Nhưng việc này phải đi đôi với việc xử lý nợ xấu. Những TCTD nào tích cực trong xử lý nợ xấu thì khả năng được tăng trưởng tín dụng mới mới hiện hữu, những TCTD nào không tích cực thì tăng trưởng tín dụng mới sẽ hạn chế”, Thống đốc nhấn mạnh.

TRẦN GIIANG

Bảng giáThị trường

VN-Index 826.84 ▼ -2.09 (-0.25%)

 
VN-Index 826.84 -2.09 -0.25%
HNX-Index 108.14 -0.94 -0.87%
UPCOM 54.28 -0.26 -0.47%
DJIA 23,163.04 5.44 0.02%
Nasdaq 6,605.07 -19.15 -0.29%
Nikkei 225 21,457.64 9.12 0.04%
FTSE 100 7,548.88 25.84 0.34%

BizLIVE - Gặp gỡ