Năm 2017, SeABank sẽ tăng vốn lên gần 9.000 tỷ đồng, lập công ty tài chính con

Lan Anh

16:33 18/05/2017

BizLIVE - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 8.999 tỷ đồng, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2017-2018.

Năm 2017, SeABank sẽ tăng vốn lên gần 9.000 tỷ đồng, lập công ty tài chính con

Ảnh minh họa.

Đây là hai trong những nội dung đã được cổ đông của SeABank thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
Theo đó, trong thời gian cổ phiếu chưa đủ điều kiện niêm yết, SeABank sẽ tiếp tục thực hiện đăng ký chứng khoán SeABank tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên UpCom.
Ngoài ra, ngân hàng sẽ thực hiện việc góp vốn tối đa là 500 tỷ đồng để mua cổ phần thành lập công ty tài chính tiêu dùng. Việc góp vốn hay mua cổ phần của SeABank được thực hiện dưới hình thức công ty con do SeABank sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc công ty liên kết do SeABank góp vốn thành lập.
SeABank cũng sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục, công việc để thành lập công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đông Nam Á. Trước đó, ngày 20/02/2017, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận đề nghị thành lập Công ty Quản lý quỹ Đông Nam Á do Seabank sở hữu 100% vốn điều lệ.
Các cổ đông của SeABank cũng đã thông qua mức thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 25 tỷ đồng.
Năm 2016, ngân hàng dự tính chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016 và luỹ kế đến ngày 31/12/2016. Khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận SeABank sẽ thực hiện chia cổ tức và hạch toán vào quỹ dự phòng tài chính và/hoặc quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
Ngân hàng cũng bổ sung 2 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 -2018 gồm bà Trần Thị Nguyệt và bà Lê Thị Thanh Bình, miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với bà Thái Thị Phương Hoà từ ngày 21/04/2017.

LAN ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 890.69 ▼ -2.11 (-0.24%)

 
VN-Index 890.69 -2.11 -0.24%
HNX-Index 108.31 0.02 0.02%
UPCOM 53.08 0.0 -0.01%
DJIA 23,458.36 187.08 0.8%
Nasdaq 6,793.29 87.09 1.28%
Nikkei 225 22,396.8 45.68 0.2%
FTSE 100 7,395.87 8.93 0.12%

BizLIVE Gặp gỡ