Năm 2015, ABBank đạt 117 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tổng tài sản sụt giảm

Trần Giang

06:35 19/02/2016

BizLIVE -

ABBank cho biết năm 2015 tổng tài sản sụt giảm xuống còn 64.664 tỷ đồng. Nguyên nhân sụt giảm được ABBank giải trình là do giảm quy mô hoạt động trên thị trường liên ngân hàng để tuân thủ chủ trương của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2015, ABBank đạt 117 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tổng tài sản sụt giảm

Năm 2015 tổng tài sản của ABBank sụt giảm xuống còn 64.664 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015. Theo đó, tính đến hết năm 2015, tổng tài sản của ABBANK đạt 64.664 tỷ đồng, giảm 2.534 tỷ đồng (-4%) so với năm 2014, đạt 91% kế hoạch năm 2015. Nguyên nhân sụt giảm là do ngân hàng tuân thủ chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về giảm quy mô hoạt động trên thị trường liên ngân hàng

Tính đến cuối năm 2015, tăng trưởng tín dụng đạt 30.915 tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2014; tăng trưởng huy động là 47.881 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2014; Lợi nhuận trước thuế đạt 117 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 12/2015, tổng nợ xấu của ngân hàng ở mức 735 tỷ đồng, giảm 37% so với đầu năm 2015. Nợ có khả năng mất vốn cũng giảm 33%, xuống còn 580 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 4,51% thời điểm đầu năm xuống còn 2,38% vào cuối năm 2015.

Các chỉ tiêu ROA đạt 0,6% và ROE đạt 6,7% đều vượt kế hoạch đề ra. Chỉ số CAR (an toàn vốn tối thiểu) đạt 16,2%.

TRẦN GIANG

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành