MB muốn ưu đãi giá bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược

Trần Giang

06:49 21/04/2015

BizLIVE -

Một trong nội dung của đại hội cổ đông năm 2015 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) là tăng vốn điều lệ thêm 4.406 tỷ đồng, trong đó 3.906 tỷ đồng sẽ dành để chào bán cho đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Giá cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược là giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá.

MB muốn ưu đãi giá bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược

MB muốn bán giá ưu đãi cho đối tác chiến lược

Sáng nay, ngày 21/4, MB tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với một số nội dung như thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10% (hoặc bằng tiền mặt hoặc bằng cổ tức), tăng vốn điều lệ, mua lại hoặc nhận sáp nhập TCTD khác để hình thành công ty con của MB hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng…

Theo tờ trình, vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 11.593 tỷ đồng và vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn là 16.000 tỷ đồng, tăng thêm 4.406 tỷ đồng. Phương án tăng vốn của MB là phát hành cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để trả cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào quý II – III/2015; bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Trong đó, MB dự kiến sẽ bán 390 triệu cổ phiếu, tương đương 3.906 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược trong và ngoài là giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá.

Theo đó, giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược trong và ngoài nước là giá thỏa thuận  trên cơ sở tham khảo giá thị trường cộng với biên độ

phù hợp nhưng không thấp hơn “Giá trị sổ sách” cộng với biên độ nhất định.

Trong trường hợp không chào bán hết cho đối tác chiến lược, MB sẽ dừng đợt phát hành hoặc chào bán số cổ phiếu còn lại cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phân phối tương ứng.

Thực tế, việc tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài của MB được thực hiện vài năm qua nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin thêm nào cho vấn đề này. Năm 2014, lãnh đạo MB từng xác nhận đang có đối tác nước ngoài đến từ Nhật Bản đàm phán để làm cổ đông chiến lược. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có thông tin nào mới được lãnh đạo ngân hàng này đưa ra liên quan đến đối tác chiến lược nước ngoài.

Lãnh đạo MB cũng cho biết ngân hàng này đang tìm kiếm TCTD khác để mua lại hoặc nhận sáp nhập phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước và phát triển của ngân hàng.

Theo tờ trình, nếu tìm kiếm được TCTD để nhận sáp nhập hoặc mua lại, MB sẽ phát hành thềm cổ phiếu MB để hoán đổi cổ phiếu của TCTD bị sáp nhập hoặc mua lại, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sunh cổ phiếu phát hành thêm.

Trên thực tế, việc tìm kiếm TCTD để mua lại hoặc nhận sáp nhập của MB đã diễn ra trong vài năm qua. Tuy nhiên, với tiêu chí minh bạch, nợ xấu thấp và tài sản tốt trong điều kiện buộc phải xử lý những ngân hàng yếu kém là rất khó tìm kiếm.

Ngoài ra, MB cũng muốn cổ đông thông qua việc thành lập/góp vốn thành lập mới công ty con để thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. 

Theo báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB đạt 3.174 tỷ đồng; Tổng tài sản là 200.489 tỷ đồng; tăng trưởng dư nợ 15%; Huy động lên 23%; Tỷ lệ nợ xấu 2,73%, thấp hơn so với trần 3,5% được thông qua tại đại hội cổ đông 2014. Hiệu suất sinh lời ROA đạt 1,31%, ROE 15,8%, EPS (lãi cơ bản trên cổ phiếu) đạt 2.136 đồng một cổ phiếu.

Theo tờ trình chuẩn bị cho đại hội, năm 2015, MB dự kiến tăng 8-10% tổng tài sản trong năm 2015, huy động vốn tăng 8% trong khi dư nợ tín dụng tăng 13-15% so với 2014. 

TRẦN GIANG

Bảng giáThị trường

VN-Index 825.24 ▲ 5.2 (0.63%)

 
VN-Index 825.24 5.2 0.63%
HNX-Index 106.69 0.45 0.42%
UPCOM 53.28 -0.51 -0.96%
DJIA 23,328.63 165.59 0.71%
Nasdaq 6,629.05 23.99 0.36%
Nikkei 225 21,696.65 239.01 1.1%
FTSE 100 7,537.77 14.54 0.19%