Mất khả năng thanh toán, Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lộc bị kiểm soát đặc biệt

Trần Giang

10:55 04/02/2016

BizLIVE -

Qua công tác quản lý, thanh tra, giám sát, đến thời điểm hiện tại cho thấy Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lộc đã có nhiều vi phạm về quản lý tài chính và cấp tín dụng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của quỹ, dẫn đến tình trạng mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán.

Mất khả năng thanh toán, Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lộc bị kiểm soát đặc biệt

Mất khả năng thanh toán, Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lộc bị kiểm soát đặc biệt

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và UBND TP. Hà Nội, ngày 29/12/2015, Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Hà Nội đã quyết định đạt Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lộc vào diện kiểm soát đặc biệt dưới hình thức kiểm soát toàn diện theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-NHNN (ngày 14/3/2013) quy định về kiểm soát đặc biệt với TCTD.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt là 3 tháng kể từ ngày ký (Quyết định số 606/QĐ.HAN-QLTD ngày 29/12/2015). Theo đó, ban kiểm soát đặc biệt Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lộc sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát trực tiếp, toàn diện hoạt động hàng ngày của Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lộc. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan bảo về pháp luật tăng cường công tác thu hồi nợ, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, các thành phần kinh tế và các cá nhân cố tình chây ỳ không trả nợ Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lộc gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trong thời gian kiểm soát đặc biệt, NHNN chi nhánh Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết nhằm duy trì, khôi phục hoạt động của Quỹ và bảo về quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền theo quy định của pháp luật, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lộc trong việc thực hiện phương án củng cố tổ chức và hoạt động của Quỹ đã được phê duyệt.

TRẦN GIANG

Bảng giáThị trường

VN-Index 921.32 ▲ 17.77 (1.93%)

 
VN-Index 921.32 17.77 1.93%
HNX-Index 108.25 0.14 0.13%
UPCOM 53.4 0.08 0.15%
DJIA 23,358.24 -100.12 -0.43%
Nasdaq 6,782.79 -10.5 -0.15%
Nikkei 225 22,261.76 -135.04 -0.61%
FTSE 100 7,387.44 6.76 0.09%

BizLIVE Gặp gỡ