Luật sư bào chữa trong vụ án Phạm Công Danh: Đề nghị xem xét lại toàn diện hậu quả của vụ án

Lan Anh

19:59 10/01/2017

BizLIVE - Phiên chiều 10/1, các luật sư đưa ra các quan điểm bào chữa cho các bị cáo.

Luật sư bào chữa trong vụ án Phạm Công Danh: Đề nghị xem xét lại toàn diện hậu quả của vụ án
Luật sư Trần Minh Hải, bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh đưa ra 8 vấn đề cần xem xét của án sơ thẩm.
Thứ nhất, Đề án Corebaking không cần phải thông qua Hội đồng quản trị (HĐQT): Kết luận của cơ quan điều tra cho rằng Phạm Công Danh đã vi phạm về nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Các tổ chức tín dụng. Nếu HĐQT phải thông qua một quyết định nào đó thi trách nhiệm thuộc HĐQT, nhưng có nhất thiết phải thông qua HĐQT không? Theo Điều 63, Luật Các Tổ chức tín dụng, HĐQT thông qua đầu tư: mua bán tài sản từ 10% vốn điều lệ trở lên, đối chiếu với Quyết định 35, việc đầu tư nâng cấp Corebanking là đúng pháp luật. Vì vốn điều lệ của VNCB là 3.000 tỷ đồng, 10% là 300 tỷ đồng, nhưng giá trị dự án Corebanking là 252 tỷ đồng phải thông qua HĐQT là không đúng. HĐXX xem xét.
Thứ hai, các giao dịch thuê trụ sở mặt bằng VNCB không thông qua ĐHĐCĐ: Theo khoản 2, điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng những việc phải thông qua ĐHĐCĐ nếu góp vốn mua cổ phần vượt 20% vốn điều lệ, hoặc quyết định của ngân hàng về các vấn đề với thành viên HĐQT… Trong vụ án này, 2 công ty Hương Việt và Trung Dung không phải là thành viên HĐQT và không phải là cổ đông lớn của VNCB. Kết luận có vội vàng khi cho rằng công ty Hương Việt và Trung Dung là 2 công ty của tập đoàn Thiên Thanh, nhưng thực tế là không phải.
Thứ ba, VNCB không vi phạm ủy thác cho Quỹ Lộc Việt: Việc này HĐQT đã không thông qua ĐHĐCĐ, án sơ thẩm quy vi phạm khoản 2, điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng. Nhưng công ty Lộc Việt không phải là cổ đông lớn, hay là công ty con của VNCB, không có mối quan hệ với Phạm Công Danh nên kết tội không đúng.
Thứ tư, sự thật pháp lý trong quan hệ giữa Phạm Công Danh và Trần Quý Thanh: Sự thật là Trần Quý Thanh và Trần Ngọc Bích và những người liên quan đã chuyển giao tiền cho Phạm Công Danh với mục đích cho vay từ 28/12/2012 – 30/7/2013, có tổng cộng 16 lần chuyển tiền giữa các tài khoản này.
Nguồn gốc tiền trong tài khoản bà Bích là tiền của các cá nhân tập đoàn Tân Hiệp Phát gửi tiền tại VNCB, vay vốn bằng chính sổ tiết kiệm của họ và lại chuyển tiền vay này sang cho bà Bích, chuyển cho Phạm Công Danh và tiếp tục chuyển cho Trần Quý Thanh để tất toán nợ. Tổng số tiền đã duyệt cho Danh vay hơn 20.235 tỷ đồng. Mục đích chuyển tiền là mục đích cho vay. Chính bà Bích đã khai với cơ quan điều tra là cho vay cá nhân ngắn hạn. Ông Trần Quý Thanh đã khai khi được VNCB giải ngân các khoản vay đã chuyển cho Bích. Tất cả đã được xác nhận việc chuyển tiền với mục đích cho vay.
Cơ sở pháp lý khẳng định Trần Ngọc Bích và Trần Quý Thanh liên quan đến Phạm Công Danh. Vì đến giờ phút này không có chứng minh có thỏa thuận giữa Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích và Phạm Thị Trang…
Thứ năm, mục đích vay của nhóm Bích là sản xuất kinh doanh nhưng lại cho vay lại. Các khoản nợ của ông Thanh, Bích và những người liên quan đều là đảo nợ khi có 18 đợt vay vốn cho các khách hàng này đều trả nợ cho các khoản vay trước. Vi phạm về Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước khi khách hàng vay phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích.
Thứ sáu, khoản vay 300 tỷ đồng không có bản chính nhưng có chữ ký của 3 người tập đoàn Tân Hiệp Phát thông qua bản fax của Tân Hiệp Phát gửi về VNCB.
Thứ bảy, Trần Quý Thanh và Trần Ngọc Bích không mất mà thụ hưởng 5.190 tỷ đồng: Sau khi 5271 tỷ đồng chuyển từ Danh chuyển qua Bích gồm cả lãi thì ông Thanh đã sử dụng để tất toán cho các khoản vay VNCB trước đó, trong đó có 26 khoản tín dụng vay VNCB. Thể hiện rõ ông Danh không sử dụng đồng nào mà Thanh và Bích đã thụ hưởng số tiền này.
Ông Trần Quý Thanh là người tất toán tất cả các khoản vay thì không thể là người ngay tình trong Đơn kháng cáo của ông Trần Quý Thanh. Có 15 lần chuyển tiền diễn ra tương tự giữa ông Phạm Công Danh chuyển tiền cho bà Trần Ngọc Bích, bà Bích chuyển tiền cho ông Trần Quý Thanh, ông Thanh tất toán các khoản vay. Vậy ông Phạm Công Danh không thụ hưởng, ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích là người thụ hưởng để chi trả cho các khoản vay của họ.
Thứ tám, các yếu tố định tội vi phạm cho vay không đúng quy định pháp luật: Trong hoạt động cho vay của ngân hàng nhưng không phải sai sót nào cũng quy kết điều 179 Bộ Luật hình sự.
Không có căn cứ nào quy tội ông Danh về cho vay trong Thông tư 13. Vì trong 07 trường hợp không được vay quá vốn tự có của ngân hàng trong Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước thì 14 trường hợp cho vay đó không vi phạm Thông tư 13 trên.
Hành vi cuối cùng là vi phạm “Hành vi khác” là vi phạm trong cho vay. “Hành vi khác” là hành vi nào? Đây là điều luật vô cùng chung chung. Thực tế cho thấy, có thể nhìn nhận “hành vi khác” rất chung chung, rất khó hiểu. Thực tế Luật mới đã bỏ “hành vi khác”.
Thực tế, Luật Các Tổ chức tín dụng quy định không được cấp tín dụng cho các đối tượng sau: thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc… Cấp tín dụng: là việc ngân hàng thỏa thuận với khách hàng cho khách hàng vay. Không có hợp đồng tín dụng hay khế ước với VNCB thì không thể quy ông Danh vi phạm về cho vay.
Án sơ thẩm cho rằng vi phạm khoản 2, điều 94 của Luật Các Tổ chức tín dụng, VNCB đã phân định khâu thẩm định và cho vay. Cả 14 khoản vay đều tuân thủ rõ ràng trong quy định cho vay của VNCB. Lý do án sơ thẩm đưa ra quy kết này là Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) là các khoản vay đều dựa trên thẩm định giá của AMC của VNCB. Nhưng không có quy định nào quy định việc cho vay vốn của ngân hàng phải thông qua cơ quan thẩm định giá độc lập.
Án sơ thẩm các công ty vi phạm khoản 2, điều 7, Quy chế 1627 của Ngân hàng Nhà nước. Thực tế, mục đích vay của 14 công ty là hợp pháp. Quy chế chỉ đưa ra các mục đích không hợp pháp, vậy còn lại là các mục đích hợp pháp. Tại sao án sơ thẩm lại ghép vào và cho rằng mục đích không hợp pháp. Sử dụng vốn vay hợp pháp và sử dụng vốn vay đúng mục đích là 2 nội dung hoàn toàn khác nhau. Án sơ thẩm quy kết ông Danh tội vi phạm về cho vay sai mục đích. HĐXX xem xét vấn đề này.
Trong cho vay VNCB đã vi phạm về quy định về đảm bảo tiền vay, một số khoản vay đã giải ngân trước khi hoàn thảnh thủ tục, không đúng khoản 5, điều 7, Quy chế 1627. Việc cho vay của VNCB theo Quy chế cho vay 1627 và Nghị định 163 về giao dịch đảm bảo không có nội dung nào quy định việc giải ngân của ngân hàng chỉ được thực hiện sau khi thủ tục đảm bảo khoản vay đã hoàn tất Vậy những căn cứ kết tội đều có vấn đề.
Xem xét lại toàn diện hậu quả của vụ án: Vụ án VNCB tuyên thu hồi hơn 6.557 tỷ đồng trên tổng thiệt hại là 9.000 tỷ đồng, kính trình HĐXX xét thiệt hại hơn 2.900 tỷ đồng là thiếu cơ sở. Vì, liên quan đến tội phạm hình sự trong vi phạm cho vay theo điều 179, Bộ Luật hình sự, trong đó cấu thành vật chất là yếu tố hàng đầu. Trong vụ án ngân hàng, thiệt hại tín dụng đều xem xét trên 2 yếu tố: yếu tố thứ 1, Hợp đồng vay khi khách hàng có vi phạm về tín dụng…, Yếu tố thứ 2, phải có khoản tiền còn lại sau khi đã bán tài sản đảm bảo mà vẫn không thu hồi được thì mới được coi là thiệt hại.
Toàn bộ các hành vi 12 công ty với VNCB (nay là CBBank) hiện nay vẫn còn hiệu lực. Nếu các công ty này sai phạm thì Quy chế cho vay 1627 đã dự liệu các sai phạm và có phương thức xử lý. VNCB chưa từng áp dụng một biện pháp thu hồi nợ nào. Cơ sở nào để quy kết là vi phạm. Các tài sản đảm bảo khoản vay là bất động sản. Khi khách hàng chưa trả nợ thì ngân hàng áp dụng các biện pháp thu hồi nợ, theo Nghị định 163 về giao dịch đảm bảo, ngân hàng chưa áp dụng biện pháp thu hồi nợ nào. Khẳng định VNCB chưa từng thực hiện biện pháp xử lý tài sản đảm bảo. Vậy căn cứ đâu khi cho rằng tài sản đảm bảo không đủ trả nợ khi mà tài sản đảm bảo chưa bán, khoản vay chưa được khấu trừ. Cách định giá cho con số 2.600 tỷ đồng về Sân vận động Chi Lăng của công ty Thẩm định giá Miền Nam thực ra chỉ là con số chưa chính xác, và cách xác định chưa thị trường. Chúng ta thấy con số: 4.332 tỷ – 1.555 tỷ đồng là định giá thiệt hại trong vụ án Epco Minh Phụng. Nhưng tại vụ án VNCB thì tất cả các ngân hàng đã đồng ý là nếu lấy tài sản đảm bảo bù trừ cho các khoản vay của ông Danh vẫn còn thừa và họ không biết xử lý thế nào. Đề nghị HĐXX xem xét.
Phần bào chữa của luật sư Phan Trung Hoài, bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh, cho rằng quan điểm của án sơ thẩm về “nguyên nhân khách quan do bị cáo tự tạo ra” là không đúng. Ngân hàng Đại Tín và sau này là VNCB mỗi ngày thua lỗ 5-6 tỷ đồng. Sự sụp đổ sau này của VNCB không phải do nguyên nhân việc Phạm Công Danh rút tiền.
Luật sư Hoài cũng đưa ra một số chứng cứ, tài liệu để khẳng định quan điểm bào chữa của mình rằng, số tiền 5.490 tỷ đồng là quan hệ vay mượn giữa Phạm Công Danh và ông Trần Quý Thanh.Đề nghị xem xét khoản tiền 2.760 tỷ đồng vì đây là khoản lãi không hợp pháp.
Việc thu hồi 3.600 tỷ trả cho bà Hứa Thị Phấn, phát mãi tài sản sân vận động Chi Lăng và bất động sản ở 209 Trường Chinh thì việc khắc phục được toàn bộ thiệt hại của hai giai đoạn của vụ án Phạm Công Danh là hoàn toàn thực hiện được.
Bị cáo Phạm Công Danh đề nghị xem xét lại các khoản tiền đã bỏ ra để cứu VNCB, đề nghị xem xét lại bản chất khoản tiền trong mối quan hệ với ông Trần Quý Thanh. Đề nghị thu hồi các khoản tiền đề khắc phục hậu quả; HĐXX cho cơ hội bán sân vận động để khắc phục hậu quả....

LAN ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 935.85 ▲ 11.45 (1.22%)

 
VN-Index 935.85 11.45 1.22%
HNX-Index 111.47 1.02 0.91%
UPCOM 54.35 0.2 0.36%
DJIA 24,504.8 118.77 0.48%
Nasdaq 6,862.32 -12.76 -0.19%
Nikkei 225 22,758.07 -108.1 -0.47%
FTSE 100 7,503.13 2.72 0.04%
Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine