Không công bố thông tin, OceanBank sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

HỒNG HẢI

15:50 23/04/2015

BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xử phạt OceanBank bao nhiêu tiền khi chưa công bố báo cáo tài chính quý III, quý IV và công bố không đầy đủ tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015?

Không công bố thông tin, OceanBank sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?
Theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tại chương II, điều 4.2 quy định về họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty đại chúng phải công bố toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường, bao gồm: thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo uỷ quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp trên trang thông tin điện tử đồng thời với việc gửi thông báo về việc mời họp và hướng dẫn truy cập trang thông tin điện tử về việc họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông cho các cổ đông trước khi khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất là mười lăm (15) ngày.

Đối chiếu với trường hợp của OceanBank, chỉ còn 2 ngày nữa là ngân hàng này sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2015, tuy nhiên đến thời điểm này ngân hàng mới chỉ công bố hai tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phương án bổ sung vốn điều lệ OceanBank. Còn lại các tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 đang “bị khuyết”.

Thậm chí tính đến thời điểm ngày 23/4, báo cáo tài chính quý III và quý IV vẫn chưa được OceanBank công bố.
Với Thông tư 52 của Bộ Tài chính ban hành có quy định về việc xử phạt có thể lên đến gần 2 tỷ đồng đối với các doanh nghiệp chậm công bố thông tin.
Vậy với trường hợp này, OceanBank liệu sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Những nội dung tài liệu chưa được công bố (màu vàng) theo chương trình Đại hội của Oceanbank dự kiến vào Thứ Bảy (25/4/2015). 

HỒNG HẢI

Bảng giáThị trường

VN-Index 927.25 ▲ 9.8 (1.06%)

 
VN-Index 927.25 9.8 1.06%
HNX-Index 110.91 -0.87 -0.79%
UPCOM 54.06 -0.21 -0.39%
DJIA 24,329.16 117.68 0.48%
Nasdaq 6,840.08 27.24 0.4%
Nikkei 225 22,938.73 127.65 0.56%
FTSE 100 7,435.83 41.87 0.56%
Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine