HSC: Phải đợi đến cuối 2017 thị trường mua bán nợ mới hoạt động

Mai Hương

09:10 12/10/2016

BizLIVE - Giá trị thuần của nợ xấu theo ước tính của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) khoảng 6,1% GDP. Và trước mắt, nợ xấu vẫn được xử lý thông qua sử dụng thu nhập hoạt động thuần của hệ thống ngân hàng. Còn xử lý thông qua thị trường mua bán nợ sẽ cần thêm thời gian.

HSC: Phải đợi đến cuối 2017 thị trường mua bán nợ mới hoạt động

Mới đây, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra hôm 4/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ước tính theo kinh nghiệm của nhiều nước, họ có thể sẽ phải chi 10-15% GDP để xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên Bộ trưởng không đưa ra thông tin chi tiết hay cách tính ra con số nêu trên tại Việt Nam. Mặc dù vậy, Bộ trưởng cũng cho biết do tình hình ngân sách khó khăn nên Việt Nam đã và đang sử dụng nhiều phương cách để xử lý vấn đề nợ xấu và cho đến nay chưa dùng đến ngân sách.

Trên thực tế, theo đánh giá của HSC, Việt Nam chưa cần phải sử dụng đến nguồn lực của ngân sách để xử lý nợ xấu vì hệ thống ngân hàng vẫn đang rất tích cực trong việc xử lý và xóa nợ xấu bằng nguồn lực của chính các Ngân hàng Thương mại (NHTM) trong 4-5 năm vừa qua.

Và với tốc độ xử lý nợ xấu hiện nay, HSC cho rằng trong vòng khoảng 2-3 năm tới, một phần đáng kể nợ xấu có thể được xử lý.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2016, tổng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng bằng khoảng 3,45% của GDP danh nghĩa, là 129.960 tỷ đồng (theo ước tính từ báo cáo hàng tháng các NHTM nộp lên NHNN). Và hiện VAMC đang nắm khoảng 217.000 tỷ đồng nợ xấu mua từ các NHTM. Tại thời điểm cuối tháng 6, VAMC đã mua tổng công khoảng 251.000 tỷ đồng nợ xấu và thu hồi được 34.000 tỷ đồng; tương đương 5,75% GDP. Theo đó khi cộng cả 2 con số trên thì tổng cộng nợ xấu là 346.960 tỷ đồng; tương đương 9,2% GDP (tại thời điểm cuối tháng 6).

Giải thích về sự chêch lệch giữa 10% và 15% ở trên, HSC đưa ra 2 nhân tố (1) tốc độ trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu gần đây thông qua việc dùng một phần thu nhập hoạt động thuần để trích lập dự phòng và sau đó là xử lý nợ xấu như các ngân hàng đã làm trong 4-5 năm qua và (2) giá trị thị trường của tài sản đảm bảo của nợ xấu mà thường là bất động sản (BĐS). Do giá BĐS tăng trong 2 năm qua nên đã khiến giá trị thị trường của tài sản đảm bảo (là BĐS) tăng.

Thị trường mua bán nợ bắt đầu cuối 2017

Cũng theo HSC, giả sử giá trị thị trường của tài sản đảm bảo là khoảng 30% giá trị nợ xấu thì giá trị nợ xấu thuần còn lại sẽ chiếm khoảng 6,1% GDP.

Công ty chứng khoán này cho rằng cách thức xử lý chính vẫn là tiếp tục sử dụng thu nhập hoạt động thuần của NHTM để xử lý cho đến khi giá trị sổ sách của nợ xấu giảm xuống bằng với định giá trên thị trường.

Ngoài ra, nợ xấu sẽ được xử lý thông qua thị trường mua bán nợ sau thời gian dài xây dựng luật. Nhưng với tốc độ trích lập dự phòng như hiện nay, việc xử lý nợ xấu thông qua thị trường mua bán nợ có thể sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2017. 

MAI HƯƠNG

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

25/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

15/12/2009

Sự kiện khác

Hủy niêm yếtLý do hủy niêm yết: Không đủ điều kiện về vốn điều lệ và số lượng cổ đông theo quy...

28/06/2009

Đại hội Cổ đông Bất thường

Căn cứ thông báo số 747/TB-TTLK ngày 21/5/09 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, TTGDCK Hà nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2009 của CTCP HACINCO (HSC) như  sau: - Loại chứng khoán:    (1...

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành