Eximbank dự kiến đạt 400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2016

Hoàng Anh

00:41 19/07/2016

BizLIVE -

400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2016, giảm so với con số 720 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế của bản dự thảo Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

 

Eximbank dự kiến đạt 400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2016

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2016.

Theo đó, các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2016 dự kiến tổng tài sản đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2015.

Huy động vốn đạt 108.000 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2015.

Dư nợ cấp tín dụng đạt 100.000 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Bảng một số chỉ tiêu kinh doanh tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

Năm 2016, Eximbank cũng thực hiện một loạt các giải pháp để đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tập trung vào công tác xử lý nợ: mục tiêu trong 03 năm giải quyết cơ bản nợ tồn đọng, riêng năm 2016 giải quyết 2.000 tỷ đồng nợ đã bán cho VAMC.

Xây dựng, chỉnh sửa các quy định, quy trình, ủy quyền nhằm đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ.

Như vậy, một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 của Eximbank trình cổ đông lần này có sự điều chỉnh so với bản dự thảo trước.

Bảng một số chỉ tiêu kinh doanh tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

 

HOÀNG ANH

Cùng dòng sự kiện

Bảng giáThị trường

VN-Index 826.84 ▼ -2.09 (-0.25%)

 
VN-Index 826.84 -2.09 -0.25%
HNX-Index 108.14 -0.94 -0.87%
UPCOM 54.28 -0.26 -0.47%
DJIA 23,163.04 5.44 0.02%
Nasdaq 6,605.07 -19.15 -0.29%
Nikkei 225 21,457.64 9.12 0.04%
FTSE 100 7,548.88 25.84 0.34%

BizLIVE - Gặp gỡ