ĐHĐCĐ VPBank: Tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức và thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 15,48%

Nguyễn Quang

14:50 20/04/2015

BizLIVE -

Chiều nay (20/4), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại Hà Nội. Ngân hàng dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu là 14,7% và tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng 0,78%.

ĐHĐCĐ VPBank: Tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức và thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 15,48%

Ảnh minh họa.

Điểm đáng chú ý tại Đại hội năm nay là việc VPBank sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu. 

Năm 2014, lợi nhuận tăng 19%
Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, tổng tài sản của VPBank tại ngày 31/12/2014 đạt 163.241 tỷ đồng so với 121.264 tỷ đồng tại 31/12/2013, tăng 34.6% và đạt 105% kế hoạch đề ra (155.000 tỷ).
Tổng cho vay khách hàng toàn hệ thống đạt 78.379 tỷ đồng so với 52.474 tỷ đồng cuối năm 2013, tăng 49% và đạt 108% kế hoạch (72.712 tỷ). Trong đóm tỷ lệ nợ xấu loại 3-5 chiếm 2,54% trong tổng số dư nợ.
Tổng nguồn vốn huy động khách hàng tính đến 31/12/2014 đạt 108.354 tỷ đồng so với 83.844 tỷ đồng cuối năm 2013, tăng 29% so với cuối năm 2013 và đạt 102% kế hoạch (106.603 tỷ).
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, nhưng chỉ đạt 85% so với kế hoạch (1.890 tỷ). Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng Ngân hàng đạt 1.537 tỷ đồng (tăng 21% so với năm 2013).
Năm 2015, mục tiêu lợi nhuận 2.500 tỷ đồng, tiếp tục tăng vốn

Năm 2015, VPBank đặt mục tiêu sẽ đạt 2.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 55% so với năm 2014. Tổng tài sản dự kiến đạt 204.000 tỷ đồng, huy động vốn 140.000 tỷ đồng, cho vay khách hàng 101.892 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Theo kế hoạch trình tại Đại hội, VPBank sẽ tăng vốn điều lệ năm 2015 từ chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông. Cụ thể, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 1.134 tỷ đồng. Tổng số cổ phần dự kiến tăng thêm là 113.400.000 cổ phần. Các nguồn dùng để tăng vốn gồm lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2014 (1.077 tỷ đồng) và Quỹ dự trữ, bổ sung vốn điều lệ của riêng VPBank (57 tỷ đồng).
Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu là 14,7% và tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng 0,78%. Tổng tỷ lệ cổ phần tăng thêm là 15,48%. Thời điểm dự kiến hoàn thành trong năm 2015, tùy theo chấp thuận của cơ quan chức năng.
Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank, trong năm 2014 ngân hàng dự kiến thực hiện phương án tăng vốn bằng cách chào bán cho cổ đông chiến lược tối đa đến 30% vốn điều lệ của ngân hàng (tương đương khoảng 3.000 tỷ đồng) nhưng vì nhiều lý do của điều kiện thị trường nói chung và các lý do khách quan khác mà việc đàm phán chưa thành công. Do đó, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu tính đến cuối 2014 của VPBank đạt 8.754 tỷ đồng, chưa đạt kế hoạch đề ra.
Năm 2015 VPBank sẽ tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2013 và trình Ngân hàng nhà nước phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư trong nước để tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng đồng thời tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài cho kế hoạch tăng vốn điều lệ và các kế hoạch tăng vốn tự có với mục tiêu sẽ đạt 15.000 tỷ cuối năm 2015.
Bên cạnh đó, Đại hội cũng dự kiến thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 6 thành viên; Ban kiểm soát (BKS) gồm 4 thành viên cho nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến hành bầu cử các ứng viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

NGUYỄN QUANG

Bảng giáThị trường

VN-Index 820.04 ▼ -6.8 (-0.83%)

 
VN-Index 820.04 -6.8 -0.83%
HNX-Index 106.24 -1.9 -1.79%
UPCOM 53.87 -0.51 -0.96%
DJIA 23,163.04 5.44 0.02%
Nasdaq 6,605.07 -19.15 -0.29%
Nikkei 225 21,457.64 9.12 0.04%
FTSE 100 7,548.88 25.84 0.34%