ĐHĐCĐ Vietcombank: Đề xuất rút vốn khỏi Eximbank, ước lãi trên 700 tỷ

Trần Thúy

11:33 28/04/2017

BizLIVE - Sáng nay (28/4), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank (mã VCB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

ĐHĐCĐ Vietcombank: Đề xuất rút vốn khỏi Eximbank, ước lãi trên 700 tỷ

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Vietcombank

Báo cáo tại đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT ngân hàng cho biết, năm 2016, Vietcombank đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao. Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của ngân hàng đạt 787.907 tỷ đồng, tăng 16,83% so với năm 2015, vốn chủ sở hữu đạt 48.102 tỷ đồng, tăng 6,48%, trong đó, lợi nhuận chưa phân phối đạt 5.831 tỷ đồng.
Vốn huy động từ nền kinh tế trong năm của ngân hàng đạt 600.737 tỷ đồng, tăng 19,28% so với năm trước, dư nợ cho vay khách hàng đạt 460.808 tỷ đồng, tăng 18,85% so với cuối năm 2015.
Kết thúc năm, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 8.523 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,46%, hệ số an toàn vốn CAR ở mức 11,13%.
Đặc biệt, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên hoàn tất việc trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu VAMC. Trong năm ngân hàng đã thu hồi ngoại bảng 2.303 tỷ đồng, trong đó thu nợ đã xử lý bằng dự phòng rủi ro đạt 2.121 tỷ đồng, thu nợ VAMC đã ghi vào thu nhập là 57 tỷ đồng.
Tuy vậy, Ban lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết, mức sinh lời NIM tiếp tục tăng trưởng tuy nhiên, vẫn ở mức tương đối thấp so với một số ngân hàng khác. Bên cạnh đó, việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành riêng lẻ của ngân hàng vẫn chưa thực hiện được, áp lực tăng vốn để đảm bảo tuân thủ Basel II cao.
Chia cổ tức 8% bằng tiền
Tính đến cuối năm 2016, lợi nhuận phân phối của Vietcombank ở mức 6.612 tỷ đồng. Ngân hàng trình cổ đông kế hoạch trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 330,6 tỷ đồng, trích lập quỹ dự phòng tài chính 661,2 tỷ đồng, trích quỹ khen thưởng phúc lợi gần 1.409 tỷ đồng. Chia cổ tức năm 2016 dự kiến là 8% vốn điều lệ, tương đương với tổng số tiền là 2.878 tỷ đồng.
Kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 8%
Sang năm 2017, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11%, lên gần 874,6 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 547,1 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với 2016, huy động vốn đến cuối năm đạt 684,8 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.
Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 8% so với kết quả đạt được trong năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 8%.
Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Vietcombank  
Chào bán 359,77 triệu cổ phiếu
Cũng tại Đại hội, Ban lãnh đạo Vietcombank trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phần với quy mô tương đương 10% vốn điều lệ.
Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 359,77 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ sau khi phát hành lên 39.575 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức có năng lực tài chính, có thể bao gồm cả một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Vietcombank, tối đa 10 nhà đầu tư.
Giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày liền kề trước ngày phát hành.
Số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2017-2018.
Bầu bổ sung Thành viên HĐQT
HĐQT ngân hàng cũng trình đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018. Theo đề xuất của đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản, Mizuho dự kiến điều động ông Yukata Abe nhận công tác khác, theo đó, sẽ đề cử một nhân sự khác để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2013-2018.
HĐQT ngân hàng cũng đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2017 là 0,35% lợi nhuận sau thuế.
Phần thảo luận
Xin Ban lãnh đạo cho biết thông tin về hợp đồng cấp tín dụng đối với Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP và tình trạng khoản vay này hiện nay?
PVEP thuộc PVN, từ trước tới nay là một khách hàng lớn, kinh doanh có hiệu quả. Do quy mô hoạt động khá lớn nên tính tới 2016, PVEP có quan hệ với 26 TCTD, trong đó, hạn mức của Vietcombank chưa phải là lớn. Dự án của VCB đầu tư vẫn rất hiệu quả, PVEP cũng có tiền gửi tại VCB. Chúng tôi đánh giá đây là một khoản vay có hiệu quả, do đó không đặt vấn đề 
Xin Ban lãnh đạo cập nhật tình hình bán cổ phần cho GIC?
Sau khi được cổ đông biểu quyết, VCB đã tiếp cận GIC. Trong bối cảnh các ngân hàng trong nước tìm nhà đầu tư rất khó khăn, VCB được GIC quan tâm cũng là điểm tích cực. Tuy nhiên, theo định hướng của Chính phủ, nhà đầu tư nước ngoài phải thoả mãn giá bán không thấp hơn giá thị trường, giá của GIC không đáp ứng được. Chúng tôi cũng đã có những kiến nghị lên NHNN, Chính phủ nhưng chưa nhận được phản hồi.
Việc bán cho đối tác là khó khả thi nhưng việc tăng vốn của ngân hàng là cấp thiết. Với kế hoạch kinh doanh của VCB, đã có một số đối tác lớn nước ngoài, trong đó có GIC tiếp tục đề xuất hợp tác. Chúng tôi cũng tiếp tục đàm phán và đệ trình phương án vừa đáp ứng được yêu cầu của Nhà nước nhưng cũng tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào VCB. Hiện giá của VCB sau pha loãng vẫn lớn hơn giá của 3 ngân hàng đứng sau cộng lãi. 
Hiện tại có những tổ chức nào VCB sẽ M&A?
Ban lãnh đạo đã có phương án và xin ý kiến cổ đông về việc M&A, tuy nhiên, VCB vẫn chưa lựa chọn được ngân hàng phù hợp tiêu chí vừa mở rộng mạng lưới, vừa hoạt động trong mảng mà VCB chưa tốt như mảng bán lẻ.
Kiểm toán nhà nước đã có ý kiến về corebanking, VCB có kế hoạch gì để cải thiện mảng này?
Tới thời điểm này, công nghệ thông tin vẫn đáp ứng được được nhu cầu của ngân hàng, tuy nhiên, với những chuyển đổi mạnh mẽ của VCB trong thời gian tới đòi hỏi IT phải đáp ứng được. Vừa qua kiểm toán cũng có khuyến nghị về IT, chúng tôi đã có trả lời trên truyền thông, ngay khi kiểm toán đề cập đến, VCB đã có những nâng cấp.
VCB có kế hoạch đầu tư vào mảng tiêu dùng, tiến độ tham gia như thế nào?
Theo quy định của NHNN, 1 TCTD không có quá 1 công ty cho thuê tài chính hoặc công ty tín dụng tiêu dùng. Hiện VCB có 1 công ty cho thuê tài chính. Chúng tôi đang có cân nhắc, nếu mở công ty tín dụng tiêu dùng thì sẽ chuyển nhượng công ty cho thuê tài chính.
Kế hoạch thoái vốn tại các tổ chức tín dụng như thế nào?
Theo quy định của NHNN, 1 tổ chức tín dụng không sở hữu quá 2 TCTD khác, hiện VCB đang có vốn tại 5 TCTD nhưng chủ yếu là MB và Eximbank. MB đang là ngân hàng kinh doanh khá tốt, chúng tôi sẽ báo cáo NHNN xin phép giữ lại. Còn Eximbank, chúng tôi đề xuất cho thoái khỏi Eximbank, nếu giao dịch được sẽ lãi khoảng trên 700 tỷ. 
3 ngân hàng còn lại, tổng số tiền chỉ hơn 300 tỷ đồng, trong thời gian vừa qua ngân hàng cũng muốn thoái nhưng giá thị trường chưa đạt kỳ vọng, thanh khoản thấp nhưng sẽ cố gắng rút sớm.
Chi phí dự phòng năm 2017 là bao nhiêu? Lợi nhuận tăng trưởng chỉ 8%, vì sao?
Lợi nhuận năm 2016 có được là sự nỗ lực rất lớn của VCB, thực hiện đồng bộ các giải pháp, cải thiện chất lượng dịch vụ, tín dụng nên có mức lợi nhuận so với các năm trước có thể nói là “bất thường”. Năm nay mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 8%, nhưng cũng cần nhìn chung trên thị trường hầu hết các ngân hàng đều chỉ đặt mục tiêu tăng nhẹ, thậm chí không tăng.
Năm nay thay vì tăng trưởng chiều rộng thì tăng trưởng theo chiều sâu. NHNN cho tăng trưởng tín dụng VCB năm nay là 16%, chúng tôi xin cổ đông tăng trưởng 15%. Hiện hệ số CAR đang ở ngưỡng “nhấp nháy”, nếu tăng trưởng tín dụng nóng thì CAR có thể không đạt.
Kế hoạch lợi nhuận 9.200 tỷ đồng là mục tiêu hoàn toàn có thể thực hiện được.
Có thông tin VCB đề xuất lên NHNN muốn tham gia tái cơ cấu một TCTD yếu kém, xin Ban lãnh đạo chia sẻ thêm?
Trong năm 2016, VCB không phải đăng ký mà là nhiệm vụ mà ngành giao cho, VCB tham gia tái cơ cấu nhưng không thiệt hại về tài chính cho ngân hàng, thực tế chỉ hỗ trợ thông qua việc cử người qua để hỗ trợ, đến nay VCB hoàn toàn không hỗ trợ tài chính với tổ chức tín dụng đó.

TRẦN THÚY

Từ khóa: vietcombank, VCB, cổ tức

Giá trong ngày

46.0

0.7 (1.55%)
Giá tham chiếu45.3
Giá mở cửa45.3
Giá cao nhất46.5
Giá thấp nhất45.2
Giá đóng cửa46.0
Khối lượng2,574,240
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,597,768,575
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)165,497.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,260.9
P/E20.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,077.6
P/B3.1
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
15/12

46.00

0.70 (1.54%)

2,574,240118,245,150
14/12

45.30

1.30 (2.95%)

2,166,84096,847,960
13/12

44.00

0.70 (1.56%)

1,177,42052,432,040
12/12

44.70

0.10 (0.22%)

2,440,280108,080,280
11/12

44.60

2.45 (5.20%)

1,447,90066,542,480
08/12

47.05

0.55 (1.15%)

1,517,04079,052,840
07/12

47.60

0.40 (0.83%)

2,737,090129,290,100
06/12

48.00

0.10 (0.20%)

2,102,030100,184,600
05/12

48.10

1.30 (2.63%)

1,975,55097,008,280
04/12

49.40

1.10 (2.27%)

1,939,70094,675,490

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

16/10/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/09/2017Ngày đăng ký cuối...

05/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

21/08/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố miễn nhiệm ông Phạm Thanh Hà chức vụ...

01/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố miễn nhiệm bà Lê Thị Hoa chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày...

28/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017 Ngày đăng...

14/04/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Yutaka Abe chức vụ Phó TGĐ...

24/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

30/11/2016

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung...

22/11/2016

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 719...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

03/10/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09...

30/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09/2016 Ngày đăng ký cuối cùng...

09/09/2016

Phát hành cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

24/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 12/09...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

01/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thành lập văn phòng đại...

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/02/2016 Ngày đăng...

16/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

11/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch:  Nghiêm Xuân ThànhMã chứng khoán: VCBChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm...

07/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch:  Nghiêm Xuân ThànhMã chứng khoán: VCBChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Riêng lẻ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

30/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/06/2015Ngày đăng ký cuối cùng :...

09/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT chốt ngày 30/6/2015 là ngày...

01/06/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Đinh Thị Thái chức vụ phó...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015 Thời gian họp: 8:30AM, 24/04/2015 Địa điểm họp: Trung...

05/03/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tuân chức vụ phó...

03/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015...

26/12/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2014Ngày đăng...

11/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ 1/11/2014:...

15/08/2014

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết...

21/07/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố ông Nguyễn Đăng Hồng thôi giữ chức vụ...

18/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VCB - Ngày 20/06/2014 ngày ĐKCC trả cổ tức bằng tiền 2013 (12% mệnh giá)- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/06/2014- Ngày đăng...

11/06/2014

Phát hành cổ phiếu

VCB - Ngày 20/06/2014 ngày ĐKCC phát hành thêm CP tăng vốn điều lệ- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/06/2014- Ngày đăng...

05/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc duyệt ngày 20/6...

23/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

10/03/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng chức vụ phó...

15/08/2013

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của...

26/07/2013

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm...

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải file...

25/04/2013

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

VCB: Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 Tải file dữ liệu gốc

28/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VCB: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

01/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

18/12/2012

Thay đổi về : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VCB: Thông báo hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnTải file dữ liệu gốc

10/12/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/11/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 30/11...

04/12/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

01/10/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

27/06/2012

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

04/06/2012

Niêm yết thêm

VCB: Quyết định niêm yết bổ sung 1.787.023.116 cổ phiếu Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1...

04/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VCB: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

02/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải file...

28/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VCB: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

28/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VCB: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

10/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

11/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

14/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

16/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tỉa file...

31/10/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu...

20/09/2011

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

08/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

20/07/2011

Phát hành cổ phiếu

Ngày 20/07/2011 - Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%.- Ngày giao dịch không hưởng...

16/06/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

31/05/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

29/04/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

25/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VCB: Nghị quyết 2011Link download

22/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2011 (Trường hợp...

23/03/2011

Niêm yết thêm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

28/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

21/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link downloadLink download (Theo hsx)

14/12/2010

Phát hành cổ phiếu

VCB - 16/12: Ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu- Tỷ lệ thực hiện: 100:33 (cổ đông...

10/11/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Link download (Theo...

18/10/2010

Niêm yết thêm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

28/09/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Thời gian: 09/11/2010Địa Điểm...

23/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Đại hội cổ đông bất...

20/09/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông báo thay đổi ban lãnh...

24/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Sửa đổi,...

17/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông báo NQ HĐQT về việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ...

03/08/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi nhân sự như sau:- Bổ nhiệm Ông Đào Hảo - Giám đốc Chi nhánh Vietcombank T...

19/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 (năm 2010) Thời gian: 19/04/2010Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia...

30/06/2009

Niêm yết mới

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK) được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định niêm yết số 56/QĐ-SGDHCM ngày 12/06/2009 với các nội dung sau: Tổ chức niêm yết: Ngân...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam