ĐHĐCĐ Viet Capital Bank: Chia cổ tức 1,5% bằng tiền mặt

Hồng Quân

12:16 25/04/2015

BizLIVE - Ông Lê Anh Tài tiếp tục là chủ tịch Hội đồng quản trị của Viet Capital Bank nhiệm kỳ 2015 – 2020. Năm nay, ngân hàng này đặt mục tiêu dư nợ cho vay tăng 15%. Năm 2014 Viet Capital Bank chia cổ tức 1,5% bằng tiền.

ĐHĐCĐ Viet Capital Bank: Chia cổ tức 1,5% bằng tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Viet Capital Bank. Ảnh: BN

Theo tin từ Ngân hàng TMCP Bản Việt – Viet Capital Bank, ngày 22/04/2015, Viet Capital Bank đã tchức thành công Đại hi đồng cổ đông thường niên 2015.

Năm 2014, Viet Capital Bank hoạt động kinh doanh tăng trưởng khá tốt khi chỉ tiêu quan trọng về huy động vốn, tăng trưởng tín dụng đều vượt kế hoạch đề ra lần lượt 2% và 13%; lợi nhuận trước thuế đạt 207 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 53% so với năm 2013; li nhun sau thuế đạt 162 tỷ đồng so vi mc đạt được của năm trước là 103 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng đã thống nhất thông qua mức chia cổ tức năm 2014 là 1,5% bằng tiền, tương đương ngân hàng dùng 45 tỷ đồng để chia cổ tức.

Năm 2015, Viet Capital Bank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng; số điểm giao dịch đạt tối thiểu 39 điểm, tăng ít nhất 2 điểm so với năm 2014.

Một nội dung quan trọng trong kỳ họp năm nay là đạ
i hi đã thông qua vvic min nhiệm các thành viên Hi đồng Qun tr, Ban Kim soát nhim k2010 2014 và bu mi cho nhim k2015 2020.

T
nh viên Hi đồng qun trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 gm ông Lê Anh Tài (Chủ tịch Hội đồng quản trị), bà Nguyn Thanh Phượng, ông Đỗ Duy Hưng, ông Ngô Quang Trung, ông Vương Công Đức.

Thà
nh viên Ban Kim soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm bà Phan Thị Hng Lan, ông Võ Thanh Hi, ông Lê Hoàng Nam.

Giai đoạn 2015 – 2020 Viet Capital Bank có định hướng từng bước chuyển dịch mô hình kinh doanh theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng nguồn thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng; triển khai tuần tự từ dịch vụ ngân hàng phục vụ kinh doanh đến bán lẻ đại trà.

Một số chỉ tiêu kinh doanh quan trọng:


Chỉ tiêu

Kế hoạch 2015

Năm 2014

% Tăng/giảm

Tổng tài sản

27.000 tỷ đồng

25.783 tỷ đồng

+5%

Huy động vốn từ tổ chức kinh tế &dân cư

16.500 tỷ đồng

14.719 tỷ đồng

+12%

Dự nơ cho vay

15.000 tỷ đồng

12.990 tỷ đồng

+15%

Tăng trưởng tín dụng

15%

29%

Giảm

Tỷ lệ nợ xấu

2,5%

2,2%

Lợi nhuận trước thuế

200 tỷ đồng

207 tỷ đồng

- 3%

 

HỒNG QUÂN

Bảng giáThị trường

VN-Index 826.84 ▼ -2.09 (-0.25%)

 
VN-Index 826.84 -2.09 -0.25%
HNX-Index 108.14 -0.94 -0.87%
UPCOM 54.28 -0.26 -0.47%
DJIA 23,163.04 5.44 0.02%
Nasdaq 6,605.07 -19.15 -0.29%
Nikkei 225 21,457.64 9.12 0.04%
FTSE 100 7,548.88 25.84 0.34%

BizLIVE - Gặp gỡ