ĐHĐCĐ LienVietPostbank: Cổ đông chất vấn việc cho vay trồng mắc ca

Linh Lan

16:56 28/03/2016

BizLIVE - Để đạt được mục tiêu năm 2016 này, LienVietPostbank sẽ trình Ngân hàng Nhà nước tăng trưởng tín dụng vượt mức 15% cho phép trong năm 2016.

ĐHĐCĐ LienVietPostbank: Cổ đông chất vấn việc cho vay trồng mắc ca

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2016 của LienvietPostbank

Cổ tức năm 2015 là 4,5%

Chiều ngày 28/3, ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostbank) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại TP.HCM.

Năm 2016, LienVietPostbank đặt kế hoạch tổng tài sản ở mức 130.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2015 là 107.587 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt mức 110.000 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2015. Cho vay thị trường 1 đạt mức 81.000 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế ở mức 915 tỷ đồng, tăng 1,12 lần năm 2015 là 422 tỷ đồng.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 dự kiến ở mức 8% so với mức 4,5% của năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Theo tài liệu báo cáo cổ đông năm 2016 của LienVietPostbank, hiện tại Ngân hàng Nhà nước cho phép LienVietPostbank tăng trưởng tín dụng 15% (tương đương 73.637 tỷ đồng), tuy nhiên với mục tiêu mang sản phẩm ngân hàng đến với nông dân trên mọi miền đất nước, thực hiện chính sách tam nông của Chính phủ nên LienVietPostbank dự tính tăng trưởng tín dụng vượt mức và sẽ xin phép Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng.

14h00: Ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kết quả kinh doanh năm 2015.
"Kế hoạch của chúng tôi là phải xác định vị trí của LienVietPostbank ở đâu trong thời gian tới. Đến năm 2020, chúng tôi phải đứng trong Top đầu của ngân hàng thương mại Việt Nam, có tất cả các chi nhánh tại 63 tỉnh, thành", ông Hưởng báo cáo. 
Kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản lên mức 140.000 – 150.000 tỷ đồng trong năm 2016 và Hội đồng quản trị đang xem xét.
Đến tháng 4/2016, khoảng 30.000 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển sang ngân hàng thì việc tổng tài sản sẽ tăng lên 140.000 tỷ đồng là có thể thực hiện được.
15h00: Ông Phạm Doãn Sơn, Tổng giám đốc báo cáo về kết quả kinh doanh 2015 và định hướng năm 2016
Năm 2015, việc giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đã khiến hoạt động kinh doanh của ngân hàng không đạt như kỳ vọng, thị trường bất động sản phục hồi nhưng việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ vẫn là thách thức đối với hệ thống ngân hàng.
Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh 2015 của LienVietPostbank đã đạt được như sau: Tổng tài sản đạt 107.000 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2014. Cơ cấu nguồn vốn tăng tỷ trọng từ khách hàng bán lẻ tăng từ 35% năm 2014 lên 43% năm 2015. Huy động từ dân cư tăng ổn định.
Về cho vay, tổng dư nợ tín dụng tăng 34% so với năm 2014, chạm mức cho phép là 35%. Tỷ trọng dư nợ bán lẻ tăng lên 32,3% năm 2015 so với mức 21,7% năm 2014.
Năm 2015 LienVietPostbank đã bán 1.344 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 0,88% cuối năm 2015. Ngân hàng đã tích cực thu hồi nợ 307 tỷ đồng nợ xấu trong năm qua. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cuối năm 2015 của LienVietPostbank đạt mức 12,3%.
Việc phát triển mua bán kỳ hạn trái phiếu, ngân hàng tập trung vào trái phiếu Chính phủ. Ngân hàng cũng phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu LienvietPostbank dài hạn.
Ông Sơn cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế của ngân hàng trong năm 2015:
Lợi nhuận trước thuế không đạt, chỉ đạt 45% so với kế hoạch, nguyên nhân chênh lệch lãi suát không như kỳ vọng mặc dù tín dụng tăng tới 34%. Nợ quá hạn được kiểm soát nhưng chi phí dự phòng gia tăng do tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc bán nợ cho VAMC.
Bên cạnh đó, khoản lãi treo cho vay gồm: lãi treo cho vay của các khoản nợ quá hạn chưa thu được, lãi đã xử lý nhưng tiếp tục truy đòi, lãi của các khoản nợ đã bán cho VAMC mặc dù hạch toán ngoại bảng nhưng vẫn theo dõi tại ngân hàng, không được hạch toán vào thu nhập.
Chi phí hoạt động tăng do mở rộng mạng lưới. Nợ xấu phát sinh chưa được xử lý kịp thời.
Năm 2016, ngân hàng sẽ dự kiến chia cổ tức ở mức 8%, tăng so với mức 4,5% năm 2015. Lợi nhuận trước thuế ở mức 915 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 130.000 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ tập trung phát triển tín dụng bán lẻ, khai thác “bán lẻ kèm bán buôn”…
16h00: Thảo luận
Cổ đông “truy” cổ tức thấp và cho vay trồng cây mắc ca
Cổ đông hỏi, dự án cây mắc ca ở Tây Nguyên mà LienVietPostbank đang cho vay cho thấy rủi ro, trong khi số lượng cây này ở nước Úc đang trồng chiếm tới 45%. Những người trồng mắc ca đã có việc người trồng hàng chục năm cây mắc ca không cho quả. Vậy LienVietPostbank cho vay xem xét thế nào? Số tiền hơn 37 tỷ đồng làm từ thiện của ngân hàng đến nay thế nào?
Ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch HĐQT trả lời: Số tiền hơn 37 tỷ đồng của LienVietPostbank ủng hộ từ thiện do không thực hiện được nay ngân hàng đã lấy lại đủ.
Khẳng định thêm, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết, khoản từ thiện hơn 37 tỷ đồng để khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo nhưng không thực hiện được và họ đã trả lại.
Về dự án cho vay mắc ca, theo ông Nguyễn Đức Hưởng: "Dự án về cây mắc ca tôi đã đi trực tiếp trên thế giới và đến từng gia đình trồng mắc ca thì cho thấy có thể thực hiện được. Hiện chúng tôi đang tiếp tục tìm hiểu về dự án cho vay cây mắc ca. Chúng tôi bỏ vốn ra thấy có hiệu quả mới làm và đang trong quá trình nghiên cứu.
Chúng ta sẽ trồng xen canh cây mắc ca tại Tây Nguyên. Trong 20 năm nữa thế giới vẫn thiếu mắc ca. Giá mắc ca tại Việt Nam đang cao. Thế giới đang thay thế mắc ca để làm nhân sô cô la. Chúng tôi đang nghiên cứu và có cơ sở mới làm".
Ông Dương Công Minh cho biết thêm, dự án mắc ca thì LienVietPostbank muốn phát triển tín dụng đặc thù. Hiện cây mắc ca đòi hỏi điều kiện ra hoa rất ngặt nghèo, những hộ trồng không đúng kỹ thuật và không đúng bộ giống thì LienVietPostbank sẽ không cấp tín dụng. Trồng cây ghép chỉ 03 năm cho ra quả so với cây gốc tới hơn 10 năm mới cho quả.
Về mắc ca thì ngân hàng cho vay mà trồng xen nên không phá vỡ quy hoạch, cây này vừa giữ đất, tránh gió và thu nhập thêm. Nhu cầu thế giới về mắc ca đang thiếu.
Ông Nguyễn Đức Cử, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị bổ sung thêm, LienVietPostbank không phải đi trồng mắc ca mà cho vay trồng cây này, và ngân hàng kiểm soát cho vay ra.
Hiện nay, giá trị cổ phiếu của LienVietPostbank xuống thấp. Lợi nhuận mấy năm trước thấp, mấy năm nay có cải thiện nhưng chưa cao. Với kỳ vọng tăng trưởng đề ra trong thời gian tới thì khi nào cổ đông có mức cổ tức cao?
Về giá trị cổ phiếu cho thấy, các cổ đông đã đầu tư vào LienVietPostbank từ lúc thành lập đến nay đã thu hồi 80% rồi. Hội đồng quản trị cố gắng trong 5 năm tới đưa LienVietPostbank là ngân hàng phát triển mạnh trong hệ thống.
Về lợi nhuận ngân hàng xuống thấp vì phải thực hiện hàng loạt các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trích lập dự phòng của ngân hàng đang rất lớn, nếu các khoản này được hoàn lại thì lợi nhuận của ngân hàng không phải là nhỏ.
Cổ tức trong những năm tới sẽ cao hơn lãi suất tiết kiệm, điều này sẽ giúp cổ phiếu của LienVietPostbank tăng lên.
 Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 của LienVietPostBank
Một cổ đông khác hỏi, kết quả năm 2015 không đạt so với năm 2014. Nếu cổ tức 8% năm 2016 không thực hiện được thì trách nhiệm của Ban lãnh đạo thế nào?
Trả lời cổ đông, ông Dương Công Minh cho biết, những năm qua LienVietPostbank mở liên tục mạng lưới ở khắp nơi.
02 tháng đầu năm 2016, LienVietpostbank đã đạt 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cổ đông nên tin tưởng vào sự lãnh đạo và hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới.

17h30: Các cổ đông đã thông qua hết các tờ trình của Ban lãnh đạo LienVietPost bank

LINH LAN

Bảng giáThị trường

VN-Index 826.84 ▼ -2.09 (-0.25%)

 
VN-Index 826.84 -2.09 -0.25%
HNX-Index 108.14 -0.94 -0.87%
UPCOM 54.28 -0.26 -0.47%
DJIA 23,163.04 5.44 0.02%
Nasdaq 6,605.07 -19.15 -0.29%
Nikkei 225 21,457.64 9.12 0.04%
FTSE 100 7,548.88 25.84 0.34%

BizLIVE - Gặp gỡ