ĐHĐCĐ Eximbank lần 2: Xin dừng đại hội vì... Tổng thống Obama?

Linh Lan

13:47 24/05/2016

BizLIVE -

Đến thời điểm 9h55, đại hội đồng cổ đông thường niên vẫn chưa thể tiến hành vì số thành viên trong Ban kiểm phiếu chưa được xác định.

ĐHĐCĐ Eximbank lần 2: Xin dừng đại hội vì... Tổng thống Obama?

ĐHĐCĐ Eximbank lần 2.

F5 để tiếp tục cập nhật...

Sáng ngày 24/5, ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – mã EIB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 tại TP.HCM.

Tính đến 9h10 tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đạt 93,34% của 647 cổ đông tham dự.

Ông Trần Lê Quyết, Trưởng Ban kiểm soát tuyên bố tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần 2 chính thức được tiến hành.

Ban lãnh đạo Eximbank sẽ báo cáo cổ đông về hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo về tình hình triển khai dự án trụ sở Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TP.HCM…

Eximbank cũng trình cổ đông 9 tờ trình, gồm: Tờ trình về miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Cao Xuân Ninh; Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT tối đa là 09 thành viên; Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT tối đa là 11 thành viên; Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đề nghị của nhóm cổ đông…

Đại diện của Eximbank đọc Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Tuy nhiên, ngay khi chưa triển khai đã có nhóm cổ đông không đồng ý biểu quyết về Quy chế tiến hành đại hội và yêu cầu phải được thông qua Ban Chủ tọa đoàn.

Ông Đặng Phước Dừa, nguyên thành viên HĐQT của Eximbank cũng yêu cầu Chủ tọa đoàn xuống để cổ đông thông qua mới được lên ngồi vị trí Chủ tọa đoàn để điều hành đại hội đồng cổ đông.

Ông Ngô Thanh Tùng, thành viên HĐQT cho rằng, Chủ tịch HĐQT đương nhiên là Chủ Tọa đoàn tại ĐHĐCĐ, không cần thông qua.

Tại sao lại có 5 người trong ban Chủ Tọa đoàn? Vì ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT có mời ông Trần Lê Quyết và ông Naoki Mishizawa vào trong ban Chủ Tọa đoàn.

Nếu cổ đông không nhất trí thì ban Chủ tọa đoàn mời 2 người này xuống.

Như vậy, Chủ Tọa đoàn còn 3 người: ông Lê Minh Quốc (Chủ tịch), ông Ngô Thanh Tùng (Thành viên HĐQT) và ông Lê Văn Quyết (Tổng giám đốc).

Cổ đông đề nghị, Ban kiểm phiếu ngoài nhân viên của Eximbank có đại diện của KPMG hoặc người của Ngân hàng Nhà nước. Tôi đề nghị báo chí có thể vào Ban kiểm phiếu vào chứng kiến kiểm phiếu.

Đến 10h

Cổ đông thông qua số lượng thành viên Ban kiểm phiếu.

Như vậy, có 8 người trong Ban kiểm phiếu với tỷ lệ thông qua là 91,62%.

10h05
Tuy nhiên, tại nội dung số 3: Thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ đồng ý chỉ đạt 48,12%.
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết thông qua chương trình ĐHĐCĐ như trên chỉ đạt tỷ lệ 48,12%.
Sau đó, Chủ tọa đoàn lấy tiếp ý kiến của cổ đông nếu có đầy đủ cả 2 nội dung số 5 (Báo cáo hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016) và bỏ nội dung số 12 (Tờ trình số lượng thành viên HĐQT là 09).
Tỷ lệ cổ đông thông qua là: 56,82%.
10h20
Ông Đặng Anh Mai, thành viên HĐQT đọc: Dự thảo chấp thuận kiến nghị của cổ đông về Tờ trình việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) vào chương trình họp ĐHĐCĐ.
HĐQT của Eximbank đã nhận được Thư đề nghị ngày 14/3/2016 của bà Nguyễn Thị Xuân Loan, đại diện cho nhóm cổ đông chiếm tỷ lệ 11,82% cổ phần có quyền biểu quyết Thư đề ngày 28/3/2016 của ông Phạm Hữu Phương, chiếm tỷ lệ 10,42% cổ phần có quyền biểu quyết.
Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bầu thành viên HĐQT mới, nhưng tôn trọng quyền của cổ đông nên HĐQT đã đưa vào chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ.
10h30
Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT của Eximbank đọc báo cáo của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016.
Hiện số lượng thành viên HĐQT của Eximbank có 09 người.
Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016: Tổng tài sản 142.500 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015; Huy động vốn đạt 113.500 tỷ đồng, tăng 15%; Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 105.805 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015; Lợi nhuận trước thuế đạt 720 tỷ đồng, tăng 1180% so với năm 2015; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%
Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó Tổng giám đốc Eximbank trình bày về Tháp Eximbank
Dự án đầu tư xây dựng công trình Tháp Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TP.HCM. Diện tích sử dụng đất: 3.513,7m2
Mục tiêu xây dựng: Văn phòng làm việc của Eximbank và căn hộ, quy mô 05 tầng hầm, 40 tầng cao. Tổng diện tích sàn xây dựng: 69.045m2. Tổng mức đầu tư trên 3.538 tỷ đồng.
HĐQT Eximbank trình cổ đông phương án điều chỉnh thiết kế kiến trúc Tháp Eximbank, thay đổi chức năng và chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch công trình.
Chọn đối tác trong và ngoài nước liên doanh, hợp tác đầu tư. Thuê tư vấn chuyên nghiệp quốc tế và  tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư đúng quy định.
Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Eximbank trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
Ngày 24/32016, ông Cao Xuân Ninh có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân và ngày 11/42016, HĐQT của Eximbank đã có Nghị quyết chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Cao Xuân Ninh.
Ông Ngô Thanh Tùng, thành viên HĐQT Eximbank đọc Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Tờ trình Số lượng thành viên HĐQT tối đa là 9 thành viên
- Tờ trình Số lượng thành viên HĐQT tối đa là 11 thành viên
Một cổ đông cho rằng, trong chương trình không có nội dung người của Eximbank lên đọc ý kiến bày tỏ của cổ đông với đại hội, vậy mà tại sao Ban Chủ tọa lại cầm tờ thư bày tỏ đó để lên đọc cho toàn bộ ĐHĐCĐ?
Một cổ đông khác, năm qua, với sự hỗ trợ của cổ đông chiến lược là một đơn vị đến từ Nhật Bản nhưng kết quả không tốt: "Chúng tôi đến đây chỉ quan tâm đến lợi nhuận của Eximbank, nhưng không được quan tâm. Không có từ nào nói lên quyền lợi của cổ đông, có quá coi thường cổ đông. Lãnh đạo của công ty này đã quan tâm đến quyền lợi của cổ đông chưa? Báo cáo viết quá nhiều. Tôi chưa tin tưởng Ban lãnh đạo của Eximbank hiện tại".
Ông Ngô Thanh Tùng, thành viên HĐQT cho biết, trong lộn xộn lúc đầu của ĐHĐCĐ tôi xin lỗi các cổ đông.
Hiện tại, ngân hàng chưa chia cổ tức cho cổ đông, đây là khó khăn nhất và không biết nói thế nào khi bỏ tiền vào Eximbank mà không có lãi. HĐQT sẽ khắc phục để mang lại lãi cho cổ đông.
Nếu cổ đông chưa tin tưởng vào HĐQT tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng HĐQT mới hình thành 5 tháng, tôi cũng kiến nghị không nên vội vã tin tưởng HĐQT hiện tại nhưng cho chúng tôi thời gian để thể hiện.
Đề nghị báo cáo nợ xấu? Làm rõ trách nhiệm cá nhân của HĐQT cũ với nợ xấu gây ra?
Theo thông tin, bà Nguyễn Thị Xuân Loan ứng cử vào HĐQT Eximbank, bà Loan cũng là nguyên thành viên HĐQT của ngân hàng Nam Á, HĐQT đã tìm hiểu thông tin này chưa? 
Bà Văn Thái Bảo Nhi, Phó tổng giám đốc Eximbank lên trả lời về nợ xấu cho cổ đông.
Đến nay, Eximbank đã xử lý được 1.200 tỷ đồng nợ xấu, đã thu hồi  được 950 tỷ đồng, trong đó có 300 tỷ bán cho VAMC.
Kế hoạch xử lý nợ xấu trong năm 2016 là 2.000 tỷ đồng.
Việc phá trụ sở cũ và đi thuê văn phòng tại Vincom, quận 1, TP.HCM của ban lãnh đạo Eximbank đã hợp lý chưa? Số lượng thành viên HĐQT 9 người theo tôi là được rồi, không thêm nữa?
Ông Ngô Thanh Tùng, những vấn đề của HĐQT cũ sẽ có cơ quan chức năng xem xét. Tôi mong rằng, cổ đông có trách nhiệm giám sát chặt chẽ hoạt động của Eximbank trong thời gian tới, nếu không nó cũng sẽ xảy ra những thất thoát trong quá khứ.
Số lượng thành viên HĐQT là 09 hay 11 người? Theo lăng kính của mỗi người mỗi khác, 09 thành viên sẽ có hiệu quả hơn, nhưng nếu cổ đông đầu tư lớn vào ngân hàng thì họ cũng muốn vào HĐQT. Nếu ĐHĐCĐ quyết định như thế nào thì chúng tôi tôn trọng ý kiến của cổ đông.
Việc gây thất thoát tại Eximland đã truy cứu trách nhiệm đến đâu?
Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó tổng giám đốc cho biết, khi Thanh tra kết luận ghi nhận việc phân phối lợi nhuận từ năm 2011 – 2014 là sai, HĐQT đã trình cổ đông phương án khắc phục sau Thanh tra.
Năm 2016, lợi nhuận sau thuế dự  kiến là 580 tỷ đồng. Hết năm nay, sẽ khắc phục được 817 tỷ đồng lỗ lũy kế trước đó.
Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 đã có sự không minh bạch, làm sai lệch kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020). Tại sao bà Thúy biết ông Cao Xuân Ninh bỏ phiếu trắng? Sau đó, ông Cao Xuân Ninh đã bầu cho ông Lê Minh Quốc. Bà Thúy và ông Ninh đã thao túng kết quả phiếu bầu, để kết quả phiếu bầu của ông Quốc từ 45,76% lên hơn 58%? Đề nghị lãnh đạo Eximbank làm rõ?
Cổ đông ý kiến ĐHĐCĐ lần này được tiến hành không hợp lệ. Trong danh sách tờ trình chọn số lượng tối đa là 9 thành viên xuất phát từ nhóm cổ đông nước ngoài. 
Theo ông Ngô Thanh Tùng, hiện nay chỉ 09 thành viên HĐQT là hợp lý vì Eximbank đang phải giải quyết nhiều vấn đề. Số lượng là 9 hay 11 thành viên HĐQT tùy ĐHĐCĐ quyết định. Tôi dự kiến sẽ tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 cho những cổ đông nắm trên 10% ứng cử vào HĐQT sau đó.
Cổ đông có nói HĐQT đại diện cho 40% vốn của cổ đông là không ổn. Chúng tôi được bầu từ ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 với tỷ lệ bầu hơn 70%. 
Chúng tôi mong bà Nguyễn Thị Xuân Loan thông cảm cho chúng tôi xem xét ưu tiên thứ tự công việc, và thứ tự nhiệm vụ của ngân hàng. Không phải tất cả các yêu cầu của cổ đông đều được thực hiện ngay, quý vị cho chúng tôi cơ hội vì với việc điều hành rất nhiều việc hiện nay.
HĐQT phải là những người trong sạch, dám thay đổi, chúng tôi cam kết thoát ra khỏi “vết xe cũ”.
Ông Đặng Phước Dừa, nguyên thành viên HĐQT của Eximbank, “Tôi đề nghị bãi nhiệm 9 thành viên HĐQT hiện tại vì cách hành xử của Chủ Tọa đoàn không tôn trọng cổ đông”.
Nghị quyết của HĐQT hiện tại cao hơn Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 có đúng không?
Ngày 15/12/2015, Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường này đã quy định tối đa là 11 thành viên, Điều lệ của Eximbank cũng ghi rõ tối đa là 11 thành viên.
Nhưng HĐQT đã làm theo đề nghị của nhóm cổ đông nước ngoài ra chỉ có 09 thành viên là tối đa và ra tờ trình bắt cổ đông lựa chọn 9 hay 11 thành viên.  Liệu có đúng không?
“Trước khi vào ĐHĐCĐ, ngồi uống nước với HĐQT tôi đã nói, các anh làm sao để ĐHĐCĐ lần này diễn ra, nhưng đại diện HĐQT đã nói 1 câu mà tôi không ngờ: 'Nếu không thành công lần này thì tiến hành lần sau' - Các anh có biết là đang tiêu tiền của tôi và của các cổ đông khác không?”, ông Dừa nhấn mạnh.
Ông Ngô Thanh Tùng cho rằng, bức xúc của ông Dừa là chính đáng, nhưng các bước của ĐHĐCĐ phải tuân theo quy định. Ông Dừa không có quyền gì đòi bãi nhiệm các thành viên HĐQT.
13h30
Lấy biểu quyết dừng ĐHĐCĐ vì lý do bất khả kháng
Ông Trần Lê Quyết, Trưởng Ban kiểm soát lấy ý kiến cổ đông về công bố tạm dừng ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2 và thông báo kết quả kiểm phiếu sau.
Biên bản tạm dừng ĐHĐCĐ vì tiến độ kiểm phiếu số 2, còn lại 3 và 4 phải 30 phút nữa mới xong.
Như vậy, tỷ lệ cổ đông thông qua biên bản đại hội chỉ đạt 47,48%. Tỷ lệ không đồng ý là 52% và không ý kiến là 0,13%.
Lý do bất khả kháng: Intercontinential Asiana Saigon sẽ là khách sạn mà Tổng thống Mỹ ông Barack Obama sẽ đến ở khi đến TP.HCM.
ĐHĐCĐ thường niên lần 2 không thành công vì lý do bất khả kháng.
Lần tổ chức tiếp theo sẽ theo quy định của pháp luật.
ĐHĐCĐ không đồng ý 3 nội dung của Chủ tọa đoàn đề nghị với tỷ lệ đồng ý là 48,10%, không đồng ý là 51,865, không ý kiến là 0,04%
3 nội dung gồm:
- ĐHĐCĐ thường niên 2016 lần 2 tổ chức không thành công, do vậy sẽ tiến hành ĐHĐCĐ bất thường.
- Nội dung chương trình trong ĐHĐCĐ bất thường sẽ giống như ĐHĐCĐ thường niên 2016 lần 2.
- Phiếu bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 lần 2 được niêm phong lại và hủy.
ĐHĐCĐ không đồng ý 3 nội dung của Chủ tọa đoàn đề nghị với tỷ lệ đồng ý là 48,10%, không đồng ý là 51,865, không ý kiến là 0,04% .

LINH LAN

Giá trong ngày

12.35

-0.1 (-0.8%)
Giá tham chiếu12.45
Giá mở cửa12.25
Giá cao nhất12.5
Giá thấp nhất11.8
Giá đóng cửa12.45
Khối lượng692,540
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,229,432,904
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)15,183.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)427.0
P/E28.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,214.6
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)4
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
12/12

12.45

0.20 (1.63%)

692,5408,413,280
11/12

12.25

0.55 (4.29%)

465,6405,850,520
08/12

12.80

0.20 (1.53%)

316,5204,094,310
07/12

13.00

0.45 (3.58%)

1,693,100221,345,395
06/12

12.55

0.10 (0.80%)

1,111,51013,914,940
05/12

12.45

0.20 (1.63%)

1,532,75019,150,060
04/12

12.25

0.20 (1.60%)

894,58011,073,240
01/12

12.45

0.00 (0.00%)

98,9301,235,000
30/11

12.45

0.00 (0.00%)

651,6308,139,510
29/11

12.45

0.10 (0.80%)

280,4703,461,720

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

25/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

09/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

07/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 07/08/2017:- Miễn nhiệm...

04/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn...

23/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

12/06/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Đặng Anh Mai và ông Yasuhiro Saitoh chức vụ Phó Chủ tịch...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/02/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 14/02/2017Thời gian : 8 giờ, thứ Sáu, ngày 21/04/2017 Địa điểm : Lầu 3,...

18/04/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Naoki Nishizawa từ nhiệm chức vụ Thành...

29/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về các chỉ tiêu chính...

22/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về giao dịch giữa Eximbank...

19/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Gộp các nội...

13/10/2016

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Yutaka Moriwaki chức...

02/08/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 09/06/2016 Thời gian : 8 giờ, thứ Ba, ngày 02/8/2016 Địa điểm ...

29/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc hoãn ĐHĐCĐ...

21/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công...

18/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh...

26/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chọn ngày 09/06...

06/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

14/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh...

11/04/2016

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm chức...

11/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Rút thông báo bán cổ phiếu của bà Bùi Đỗ Đan Thanh.

11/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Đỗ Đan ThanhMã chứng khoán: EIBSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.232 CPTên của người liên quan tại...

08/04/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam bị đưa diện bị cảnh báo từ ngày...

05/04/2016

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 05/04...

29/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về thông qua giao dịch...

18/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền ...

16/03/2016

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam bổ nhiệm ông Lê Văn Quyết chức vụ TGĐ...

15/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

15/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

21/01/2016

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Cao Xuân Lãnh chức...

20/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về sửa đổi nội...

16/12/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Minh Quốc, Thành viên...

15/12/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Lê Quyết chức...

15/12/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thay đổi nhân sự từ ngày 15/12/2015:1/ Bổ nhiệm thành viên BKS: - Ông Đặng Hữu Tiến- Ông Trần Ngọc Dũng-...

15/12/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/11/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 19/11/2015 Thời gian dự kiến: 8 giờ...

10/12/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 10/12/2015:...

24/11/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Nguyễn Thúc Vinh từ nhiệm chức...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Riêng lẻ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

04/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết...

19/10/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Bùi Văn Đạo, Giám đốc...

22/07/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

21/07/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2015 Thời gian tổ chức Đại hội: 8:00AM ngày 21/7/2015 Địa điểm...

27/05/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Masashi Mochizuki chức vụ phó...

25/05/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Kenji Kuroki thôi chức vụ phó TGĐ...

07/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về dự thảo kế hoạch...

10/02/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Mitsuaki Shiogo thôi chức vụ phó TGĐ...

22/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thống nhất chốt ngày 6/2...

24/11/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Nguyễn Thúc Vinh giữ chức vụ...

29/10/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Hữu Phú, phó chủ...

30/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2014...

03/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

26/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

12/05/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố thay đổi TGĐ:- Miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc...

06/05/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố việc phân công công tác trong BKS...

28/04/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhung chức...

28/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

28/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ, thứ Hai, ngày...

03/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc dự kiến bổ...

03/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung...

19/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

23/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

20/01/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hào chức vụ...

17/01/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam đã mua 6.090.000 cổ phiếu quỹ, số lượng...

20/12/2013

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hương giữ chức...

27/11/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 18/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng                      : 20/11/2013 Thời gian gửi thư...

07/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ.File gốc

05/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về việc mua cổ phiếu quỹ.File gốc

25/09/2013

Thay đổi BLĐ

Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Triết giữ chức vụ Phó TGĐ.

17/09/2013

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc...

17/09/2013

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo bổ nhiệm ông Lê Hải Lâm giữ chức...

05/09/2013

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố: Bổ nhiệm ông Trương Văn Phước, Phó...

30/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành giấy...

06/08/2013

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo bổ nhiệm ông Lê Anh Tú và bà Bùi...

24/07/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

EIB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải file dữ liệu gốc

28/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

31/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

26/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải...

02/04/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

EIB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải file dữ liệu gốc

21/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

26/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

25/01/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/01/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 11/01/2013 - Lý do và mục đích : tạm ứng...

25/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

01/10/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

20/09/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

18/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012 - Lý do và mục đích: Trả...

18/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

EIB: Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức Đợt 2 năm 2011 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/20122....

07/06/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

14/05/2012

Thay đổi BLĐ

EIB: Thông báo bổ nhiệm nhân sự Tải file dữ liệu gốc

14/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

EIB: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tải file dữ liệu gốc

12/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền :10/04/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng...

09/05/2012

Thay đổi BLĐ

EIB: Thông báo bổ nhiệm P.TGĐTải file dữ liệu gốc

28/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung...

29/02/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/01/2012 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 12, 13/01/2012 thì người bán không được...

19/01/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

EIB: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

06/01/2012

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

29/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

15/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

12/12/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

EIB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/11/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày...

30/11/2011

Phát hành cổ phiếu

EIB: Phát hành cổ phiếu - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 28 và 29/11/2011 thì người bán...

21/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

22/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong...

10/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

26/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

EIB: Nghị quyết 2011Link download

23/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền:11/03/2011 (Trường hợp...

24/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hsx)

28/01/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hsx)

28/01/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hsx)

18/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

EIB - Ngày 31/12/2010 ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010...

04/01/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hsx)

16/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

23/11/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo thay đổi ban lãnh...

16/11/2010

Niêm yết thêm

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

20/10/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Đăng ký lưu...

12/10/2010

Phát hành cổ phiếu

EIB - 12/10/2010: Ngày đăng ký cuối cùng thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu- Tỷ lệ thực hiện: 20% (cổ...

28/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Số lượng cổ...

16/09/2010

Niêm yết thêm

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo niêm yết cổ phiếu phát hành thêm trên HSX:- Số lượng cổ phiếu...

16/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc...

03/08/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự như sau:- Ông Trần Minh Khôi thôi...

28/07/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự...

27/10/2009

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam