ĐHĐCĐ DongA Bank: Đàm phán sáp nhập với AnBinh Bank bất thành

Huyền Trâm

13:38 21/07/2015

BizLIVE -

Ông Cao Sỹ Kiêm cho biết sẽ rút khỏi Hội đồng quản trị (HĐQT) khi ngân hàng tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới tại đại hội bất thường.

ĐHĐCĐ DongA Bank: Đàm phán sáp nhập với AnBinh Bank bất thành

Ông Cao Sỹ Kiêm vừa chính thức xin từ nhiệm HĐQT DongA Bank.

Kinh Đô sẽ làm gì ở Đông Á Bank?

Theo tài liệu đại hội, sau thời gian đàm phán để tìm hiểu đối tác, DongA Bank nhận thấy CTCP Kinh đô (KDC) là nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật để trở thành nhà đầu tư chiến lược của ngân hàng. Theo đó, KDC cam kết sẽ mua toàn bộ cổ phiếu trong đợt DongA Bank tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 6.000 tỷ.
Theo đó, toàn bộ 100 triệu cổ phần dự kiến phát hành 1 lần duy nhất vào quý III/2015 cho KDC với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm sau khi ngân hàng này hoàn thành đợt chào bán.
Việc tìm kiếm đối tác nước ngoài để phát triển cũng là vấn đề được DongA Bank quan tâm trong năm 2015.
Năm 2015 cũng là năm HĐQT của ngân hàng hết nhiệm kỳ tuy nhiên trong kỳ đại hội lần này sẽ chưa tiến hành bầu cử cho đến khi có sự tham gia của nhà đầu tư mới góp vốn vào và sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến cụ thể.
9h05: Đại hội bắt đầu với phần công bố khai mạc và công bố kiểm tra tư cách đại hội. Theo đó đại hội có hơn 90% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, đủ điều kiện tiến hành đại hội.
9h25: Ông Trần Phương Bình, TGĐ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
Lãnh đạo xin lỗi cổ đông do năm 2014 ngân hàng không đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra. Theo đó với việc thực hiện quy định Thông tư 09/2014/TT-NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng, do đó lợi nhuận trước thuế hợp nhất của DongA Bank đạt 35 tỷ, tương ứng 7% kế hoạch.
Đến cuối năm 2014, tổng tài sản của ngân hàng là 87.108 tỷ, tăng 16% cuối 2013, đạt 87% kế hoạch đề ra.
Huy động vốn đạt 79.953 tỷ, tăng 18,6% so với 2013. Dư nợ cho vay khách hàng đến cuối 2014 đạt 51.850 tỷ, giảm 2,26% so với 2013. Nợ xấu cuối năm 2014 là 1.947 tỷ, giảm 170 tỷ so với 2013. Tỷ lệ nợ xấu 3,76%/tổng dư nợ, giảm 0,24% so với 2013.
Về hoạt động đầu tư, số dư chứng khoán kinh doanh đạt 996 tỷ, số dư chứng khoán đầu tư là 12.381 tỷ và góp vốn đầu tư dài hạn khác là 310 tỷ…
Năm 2015, DongA Bank đề ra chỉ tiêu tổng tài sản 98.000 tỷ, tăng trưởng 12,7%. Huy động vốn từ tổ chức và dân cư đạt 88.000 tỷ, tăng 13,4%, tổng dư nợ tín dụng 65.665 tỷ, tăng 7%. Tỷ lệ nợ xấu <=3%. Lợi nhuận trước thuế ở mức 200 tỷ, tăng trưởng hơn 471% so với 2014.
Hoãn bầu HĐQT mới cho đến khi KDC tham gia
10h15: Ông Nguyễn Đình Trường, thành viên HĐQT báo cáo một số tờ trình, trong đó có phân phối lợi nhuận 2014, tăng vốn điều lệ.
Theo đó, với việc không đạt kế hoạch kinh doanh nên DongA Bank sẽ không chia cổ tức năm 2014.
Về việc tăng vốn điều lệ, ông Trường đã báo cáo có thay đổi so với tờ trình cũ. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 3 đợt tăng vốn điều lệ lên con số 10.000 tỷ.
Như đã đề cập, về việc tăng vốn điều lệ dự kiến quý III/2015 ngân hàng sẽ tăng thêm 1.000 tỷ từ 5.000 tỷ lên 6.000 tỷ. Đây sẽ là đợt 1.
Sau khi đợt 1 thành công, ngân hàng sẽ phát hành đợt 2 nhằm tăng tiếp từ 6.000 tỷ lên 8.000 tỷ. Đợt 3 sẽ được thực hiện tăng từ 8.000 tỷ lên 10.000 tỷ sau khi đợt 2 thành công.
Toàn bộ số tiền 5.000 tỷ phát hành từ các đợt trên nhằm đảm bảo hoạt động cho vay, giao dịch của ngân hàng trên toàn hệ thống.
10h27: Ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc Ngân hàng báo cáo về việc phát hành tăng vốn cho KDC và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Theo đó, KDC không dừng ở con số 1.000 tỷ mà muốn tham gia tỷ lệ tối đa NHNN cho phép. Sau khi đạt được sẽ trao đổi thêm một đợt nữa.

10h15: Ông Nguyễn Đình Trường, thành viên HĐQT báo cáo một số tờ trình, trong đó có phân phối lợi nhuận 2014, tăng vốn điều lệ.

Theo đó, với việc không đạt kế hoạch kinh doanh nên DongA Bank sẽ không chia cổ tức năm 2014.

Về việc tăng vốn điều lệ, ông Trường đã báo cáo có thay đổi so với tờ trình cũ. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 3 đợt tăng vốn điều lệ lên con số 10.000 tỷ.

Như đã đề cập, về việc tăng vốn điều lệ dự kiến quý III/2015 ngân hàng sẽ tăng thêm 1.000 tỷ từ 5.000 tỷ lên 6.000 tỷ. đây sẽ là đợt 1.

Sau khi đợt 1 thành công, ngân hàng sẽ phát hành đợt 2 nhằm tăng tiếp từ 6.000 tỷ lên 8.000 tỷ. Đợt 3 sẽ được thực hiện tăng từ 8.000 tỷ lên 10.000 tỷ sau khi đợt 2 thành công.

Toàn bộ số tiền 5.000 tỷ phát hành từ các đợt trên nhằm đảm bảo hoạt động cho vay, giao dịch của ngân hàng trên toàn hệ thống.

10h27: Ông Trần Phương Bình, TGĐ báo cáo về việc phát hành tăng vốn cho KDC và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

KDC không dừng ở con số 1.000 tỷ mà muốn tham gia tỷ lệ tối đa NHNN cho phép. Sau khi đạt được sẽ trao đổi thêm một đợt nữa.

Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm

10h40: Ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch HĐQT báo cáo về việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới 2015-2020.

KDC sẽ cử nhân sự tham gia vào HĐQT của ngân hàng nhiệm kỳ mới nên sẽ hoãn việc bầu HĐQT đến thời điểm thích hợp.

Ông Cao Sỹ Kiêm cũng cho biết sẽ rút khỏi HĐQT khi ngân hàng tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới tại đại hội bất thường.

 Đàm phán sáp nhập với AnBinh Bank bất thành

Trong gần 1h thảo luận, cổ đông chủ yếu chất vấn lãnh đạo DongA Bank liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh và vấn đề sáp nhập.
 

“Xin cho biết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của ngân hàng như thế nào?”, một cổ đông đặt câu hỏi.

Ông Trần Phương Bình, TGĐ cho biết ngân hàng ước đạt 102 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm nay.

Trả lời cổ đông về kế hoạch xử lý nợ xấu của DongABank, ông Bình cho biết, bên cạnh những khoản nợ xấu khó đòi thì vẫn có những khoản nằm trong khả năng thu hồi. Hiện ngân hàng đang bán một số dự án, khi đạt được thỏa thuận sẽ giảm đáng kể nợ xấu.

Đối với tình hình kinh doanh đi xuống, ông Bình nhận trách nhiệm và kỳ vọng vào nhân sự quản trị điều hành mới với sự tham  gia của nhà đầu tư mới, có sức trẻ sẽ khiến hình hình kinh doanh ngân hàng đi lên. Bên cạnh đó, ngân hàng đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng về công nghệ và đẩy mạnh dịch vụ autobanking.

“Thông qua các phương tiện truyền thông có đề cập đến việc sáp nhận của DongA Bank với ABBank, vậy có tiền hành sáp nhập không?”, cổ đông thắc mắc.

CEO của DongA Bank trả lời, qua đàm phán với ABBank có những điểm chưa thống nhất và phù hợp nên dẫn tới kết quả không đạt. Ông Bình cho rằng với ngân hàng nếu đứng về mặt dữ liệu, thông tin so với hệ thống thì yếu nhưng nếu xét về tiềm năng phát triển thì có thể nói DongA Bank là địa chỉ mà những người có tiền muốn đầu tư vào, thậm chí những người thông tin cũng muốn tham  gia vào.

“Vẫn có ngân hàng đến đặt vấn đề với DongA Bank nhưng chúng tôi xác định con đường đi mới là làm việc với nhà đầu tư có tiền thực sự, tham gia vào đổi mới quản trị điều hành, dựa trên nền tảng ngân hàng có được trong 23 năm qua. Trong tương lai, những nhà đầu tư mới nếu có quyết định về chiến lược mới thì sẽ trình đại hội”, ông Bình nhấn mạnh.

Về vấn đề niêm yết trên sàn chứng khoán, lãnh đạo ngân hàng cho biết việc niêm yết trên sàn được NHNN khuyến khích. Bản thân HĐQT cũng mong muốn nhưng ở thời điểm hiện nay phân tích việc lên sàn sẽ là lợi bất cập hại cho ngân hàng nên đại hội lần này chưa trình tại đại hội.

Theo kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua tất cả nội dung các tờ trình, trong đó có tờ trình bổ sung về việc dời bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 vào thời điểm thích hợp và việc tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 10.000 tỷ đồng.

HUYỀN TRÂM

Bảng giáThị trường

VN-Index 826.72 ▼ -1.57 (-0.19%)

 
VN-Index 826.72 -1.57 -0.19%
HNX-Index 109.4 -0.44 -0.4%
UPCOM 54.39 -0.01 -0.02%
DJIA 22,956.96 85.24 0.37%
Nasdaq 6,624.0 18.2 0.27%
Nikkei 225 21,336.12 80.56 0.38%
FTSE 100 7,543.09 16.12 0.21%

BizLIVE - Gặp gỡ