ĐHĐCĐ BIDV: Khẳng định có thể thu hồi được nợ của Hoàng Anh Gia Lai

Trần Thúy

16:28 24/04/2016

BizLIVE - Sáng nay (24/3), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

ĐHĐCĐ BIDV: Khẳng định có thể thu hồi được nợ của Hoàng Anh Gia Lai

Đại hội đồng cổ đông BIDV

 Kế hoạch lợi nhuận tăng 5,7%, cổ tức dự kiến từ 7%
Thay mặt HĐQT, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2016.
Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản của BIDV đạt 850.670 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm trước. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong cả giai đoạn 2010-2015, giúp BIDV vươn lên trở thành ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô dẫn đầu thị trường.
Nguồn vốn huy động tính đến cuối năm đạt 790.580 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm trước, vượt mục tiêu đã được ĐHĐCĐ giao (16,5%). Dư nợ tín dụng đạt 622.556 tỷ đồng, tăng trưởng 22,3%. Ông Hà cho biết, dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng trưởng tích cực tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên với 50% tổng dư nợ hệ thống. Thị phần tín dụng năm 2015 đạt 13,2%, tăng 1,6% so với năm trước. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, xuống còn 1,68%, từ mức 2,03% trong năm 2014.
Về hiệu quả kinh doanh, ngân hàng tiếp tục đạt tăng trưởng ổn định với lợi nhuận trước thuế đạt 7.473 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Các chỉ tiêu về cơ cấu, tỷ lệ an toàn hoạt động về cơ bản đáp ứng mục tiêu kế hoạch với ROA, ROE lần lượt đạt 0,79% và 15,5%, hệ số CAR đạt trên 9%, đảm bảo chỉ tiêu an toàn thanh khoản, giới hạn đầu tư theo quy định của NHNN.
Về hoạt động của khối công ty, liên doanh, hiện diện thương mại tại nước ngoài, Chủ tịch BIDV cho biết, đạt kết quả tích cực hơn năm trước với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 438 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước (trong đó, BIC đạt 157 tỷ đồng, BSC đạt 101 tỷ đồng, BLC đạt 180 tỷ đồng).
Lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích lập các quỹ của ngân hàng năm 2015 còn 3.284 tỷ đồng, theo đó, Ban lãnh đạo trình đại hội kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 8,5% bằng cổ phiếu. Theo đó, tổng số tiền chi cho cổ tức là gần 2.906 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại hơn 378 tỷ đồng.
Sang năm 2016, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động từ 21%-22%, dư nợ tín dụng tăng trưởng 18%, phấn đấu đạt 20% trên cơ sở chấp thuận của NHNN, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 7.900 tỷ đồng, tăng trưởng 5,7% so với 2015. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, phấn đấu dưới 2%, tỷ lệ chi trả cổ tức từ 7% trở lên.
Về thù lao cho Ban lãnh đạo ngân hàng, HĐQT trình đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 tối đa ở mức 0,44% lợi nhuận sau thuế năm 2016. 
Phát hành cổ phiếu tăng vốn
Nhằm đảm bảo quy mô vốn phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn hoạt động, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ ngân hàng. Theo đó, BIDV dự kiến gia tăng vốn điều lệ từ ba nguồn:
- Phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài khi có điều kiện thuận lợi. Chủ trương này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 phê duyệt, BIDV sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch này trong năm 2016.
- Phát hành trái phiếu chuyển đổi: Căn cứ khả năng triển khai phương án phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và phát hành cho cổ đông hiện hữu, để đảm bảo vốn điều lệ đáp ứng cho hoạt động kinh doanh, trường hợp thuận lợi BIDV sẽ có phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi phù hợp.
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị dự kiến phát hành là 9.446 tỷ đồng.Trong đó, phát hành ra công chúng và Nhà nước từ chối quyền mua 2.118 tỷ đồng (tương đương 6,2% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2015), phát hành từ nguồn thặng dư thoái vốn từ đơn vị liên doanh và bán cổ phần công ty con 1.503 tỷ đồng (tương đương 6,2% vốn điều lệ) và phát hành cho cổ đông hiện hữu 5.825 tỷ đồng (17,04% vốn điều lệ).
Sau đợt phát hành này, dự kiến vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 34.187 tỷ đồng lên 43.633 tỷ đồng, tương đương mức tăng 27,63%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và III năm nay.
Mua lại BVIM
Cũng tại Đại hội, HĐQT trình cổ đông phê duyệt chủ trương thành lập công ty con 100% vốn sở hữu của BIDV trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư thông qua việc mua lại 100% phần vốn góp của Vietnam Partners (VP) tại Công ty liên doanh Quản lý Đầu tư BIDV - Vietnam Partners (BVIM).
BVIM được thành lập bởi BIDV và VP (Mỹ) tháng 1/2006 với chức năng quản lý quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài, thực hiện đầu tư tại thị trường Việt Nam. Công ty có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, với tỷ lệ góp vốn BIDV/VP là 50/50.
Tính đến thời điểm này, BVIM đã huy động, quản lý 2 quỹ đầu tư là VIF và VIF II, trong đó, quỹ VIF đang trong quá trình thanh lý, dự kiến hoàn tất trong năm 2016.
Tính đến thời điểm này, BVIM đã trả cổ tức cho mỗi bên liên doanh 31,53 tỷ đồng, bằng 2,52 lần giá trị góp vốn của mỗi bên.
Nói về lý do muốn mua lại toàn bộ cổ phần BVIM của VP, lãnh đạo BIDV cho biết, so với thời điểm liên doanh thành lập BVIM, năm 2016, hoạt động của đối tác VP đã có nhiều thay đổi. Việc BIDV tách riêng để quản lý độc lập BVIM sẽ thuận lợi hơn cho cả ngân hàng và công ty quản lý quỹ.
Bên cạnh đó, xét về dài hạn, lĩnh vực quản lý tài sản còn nhiều tiềm năng và là một yếu tố không thể thiếu của một thịt rường tài chính chuyên nghiệp. Việc thành lập, duy trì công ty con trong lĩnh vực quản lý quỹ là xu thế chung của các ngân hàng thương mại lớn. Trong khi đó, trong quá trình tái cơ cấu thị trường tài chính, chứng khoán, việc xin cấp phép thành lập công ty quản lý quỹ mới sẽ kho hơn so với trước đây. Vì vậy, việc mua lại BVIM và duy trì giấy phép hoạt động quản lý quỹ sẽ có lợi cho ngân hàng trong chiến lược phát triển kinh doanh sau này.
Cử người đại diện vốn Nhà nước, miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT
Ban lãnh đạo BIDV cũng trình cổ đông việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và thông báo người đại diện 30% vốn nhà nước tại BIDV.
Cụ thể, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT BIDV đối với bà Nguyễn Thị Kim Thanh kể từ ngày 1/4/2016 để bà Thanh nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời NHNN cũng đã có quyết định về việc cử ông Đặng Xuân Sinh thành viên HĐQT BIDV thay bà Thanh làm người đại diện 30% vốn Nhà nước tại ngân hàng này kể từ ngày 21/4/2016.
Đồng thời thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Đào Nguyên kể từ ngày 1/5/2016 để ông Nguyên nghỉ hưu theo chế độ.
THẢO LUẬN

Năm 2016, BIDV có kế hoạch tiếp tục bán nợ xấu cho VAMC ko?

Số dư trái phiếu ngân hàng bán cho VAMC lũy kế đến nay khoảng 20.000 tỷ đồng, giúp giảm áp lực cho ngân hàng. Tuy nhiên, hiện quyền năng cũng như khả năng xử lý của VAMC chưa đạt được như mong muốn do đó, năm nay chúng tôi chưa có kế hoạch bán nợ cho VAMC. Ngân hàng sẽ có trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo thu nợ.

Vì sao năm 2015 ngân hàng điều chỉnh giảm chi cổ tức so với kế hoạch đưa ra trước đó? Vì sao không trả cổ tức bằng tiền mặt sau đó phát hành cổ phiếu để tăng điều lệ?

Việc trả cổ tức của ngân hàng phụ thuộc rất nhiều yếu tố, sau khi sáp nhập MHB, số lượng cổ phần của BIDV tăng lên, do đó, việc giữ cổ tức như kế hoạch ban đầu là rất khó. Bên cạnh đó, trong năm nay, để thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng 18% thì việc giữ lại lợi nhuận và tăng vốn là cần thiết. Hiện tại, mức lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn 12 tháng đang ở mức 7%, do đó, ngân hàng trình kế hoạch chi cổ tức 8,5% cho năm 2015 và từ 7% trở lên trong năm 2016 là đã đảm bảo cổ tức cao hơn lãi suất tiết kiệm. Cũng mong cổ đông thông cảm và cùng chung sức với ban lãnh đạo cho mục tiêu phát triển dài hạn của ngân hàng.

Tỷ lệ an toàn vốn cụ thể của BIDV hiện tại là bao nhiêu? Liệu ngân hàng còn dư địa để tăng vốn cấp 2 trong năm 2016?

Tại thời điểm ngày 31/12/2015, hệ số CAR hợp nhất của ngân hàng là 9,81%, hệ số CAR riêng lẻ là 9,01%. Hiện nay vốn cấp 1 của BIDV đạt hơn 34 nghìn tỷ đồng, dư địa vốn cấp 2 ngân hàng đã gần như đã sử dụng hết. Tuy nhiên, nếu năm nay tăng được vốn thêm 9.400 tỷ thì ngân hàng có thể tăng được vốn cấp 2 hơn 4.500 tỷ nữa.

 • Xin Ban lãnh đạo chia sẻ sơ bộ kết quả kinh doanh quý I?

  Tăng trưởng tín dụng quý I đạt 3,6%, cao hơn bình quân các ngân hàng. Trong khi huy động vốn ước tính tăng 3,5%. Theo kế hoạch năm 2016 của BIDV, huy động dự kiến cao hơn tăng trưởng dư nợ tín dụng từ 3-4%. Kết quả quý I chịu ảnh hưởng từ tố mùa vụ, huy động vốn đầu năm thường không cao vào đầu năm.

  Tình hình khoản vay cho HAGL của BIDV?

  HAGL là một trong các đơn vị trả lãi sòng phẳng trong 20 năm qua. Các sản phẩm của HAGL liên quan đến khoản vay của HAGL là đường, cao su, cọ dầu dọc tuyến biên giới Việt Nam, Camphuchia với diện tích 50.000 ha. Các dự án này liên hệ chặt chẽ tới an ninh quốc phòng. Mặc dù giá cao su dù giảm nhưng nếu bán đi tài sản thế chấp, BIDV hoàn toàn có thể thu hồi nợ. Hệ số tài sản đảm bảo/ dư nợ đạt tỷ lệ 1,8 lần. Giá trị tài sản đảm bảo là hơn 18 nghìn tỷ (tổng dư nợ 10.500 tỷ đồng).

  Các ngân hàng (10 chủ nợ) đều đồng loạt đưa ra phương án hỗ trợ. Thủ tướng Lào đề nghị Chính phủ Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp trồng cao su tại Lào, Campuchia. Nếu bán toàn bộ, BIDV thu đủ nợ gốc và lãi nhưng nếu bán cần cẩn trọng. NHNN đang xem xét ở công đoạn cuối cùng.

  BIDV đã thoái vốn khỏi VID Public Bank ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến lớn, vậy tại sao kế hoạch 2016 lại khiêm tốn thế?

  Việc thoái toàn bộ vốn khỏi VID Public Bank đã thu được chênh lệch khoảng 890 tỷ. Kế hoạch 7.900 tỷ chưa bao gồm 890 tỷ đồng này.

  Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của ngân hàng hiện nay là bao nhiêu?

  Hiện nay Thông tư 36 quy định tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 60%, dự kiến sẽ giảm xuống 40%, trong khi đó tỷ lệ này tại BIDV là 37,1% thấp hơn ngưỡng trên. Nếu Dự thảo trên có hiệu lực ngay thì BIDV cũng không vi phạm.

TRẦN THÚY

Từ khóa: BIDV, BID, lợi nhuận

Giá trong ngày

21.25

-0.15 (-0.7%)
Giá tham chiếu21.4
Giá mở cửa21.2
Giá cao nhất21.35
Giá thấp nhất20.8
Giá đóng cửa21.25
Khối lượng2,221,120
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,418,715,334
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)72,647.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,819.5
P/E11.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,081.2
P/B1.5
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/10

21.25

0.15 (0.70%)

2,221,12046,899,000
18/10

21.40

0.10 (0.46%)

3,877,33084,350,270
17/10

21.50

1.15 (5.65%)

5,851,150122,712,880
16/10

20.35

0.15 (0.74%)

1,723,79035,005,830
13/10

20.20

0.05 (0.24%)

720,35014,513,140
12/10

20.15

0.15 (0.73%)

1,237,24025,076,900
11/10

20.30

0.30 (1.50%)

2,054,25041,648,140
10/10

20.00

0.00 (0.00%)

786,11015,758,460
09/10

20.00

0.05 (0.25%)

1,931,48038,956,000
06/10

19.95

0.05 (0.25%)

2,512,22050,157,810

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Cổ đông lớn

Lịch sự kiện

17/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về...

16/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về...

03/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

25/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/08/2017Ngày...

26/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016...

24/04/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 24/04/2017:...

22/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

22/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2017...

08/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

11/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

28/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa...

21/11/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03...

07/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (Công ty mẹ).

21/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả...

06/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định của TGĐ về...

15/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định...

14/09/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/09...

07/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

06/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

01/09/2016

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Trần Bắc...

31/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố Quyết định TGĐ về việc...

30/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định TGĐ về việc...

26/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

18/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định của TGĐ về...

30/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định TGĐ về việc...

29/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định của TGĐ về...

09/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

01/06/2016

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thiên...

01/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

26/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

24/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng...

05/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

25/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

16/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

01/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

29/01/2016

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Huỳnh Nam...

04/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

26/11/2015

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết ...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Riêng lẻ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

02/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

29/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

14/08/2015

Phát hành cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành cổ phiếu cho CĐHH: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2015 Ngày đăng...

31/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày...

25/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết...

23/05/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm 4 thành viên HĐQT sau từ ngày 23/5/2015: -...

22/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

21/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ...

17/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03...

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

03/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

15/01/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lâm...

28/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền             :    08/08/2014Ngày...

15/07/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Trung...

11/06/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn,...

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải...

04/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

01/03/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thay đổi thành viên HĐQT:Ông...

20/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

24/01/2014

Niêm yết mới

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chính thức giao dịch trên sở giao dịch thành phố HCM:Số lượng cổ phiếu niêm...

26/12/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam