ĐHĐCĐ ACB: Lãi quý I đạt 359 tỷ đồng

Minh Hằng

11:56 22/04/2015

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tổ chức sáng ngày 22/04, Ngân hàng TMCP Á Châu sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch lãi trước thuế 2015 đạt 1.314 tỷ đồng, thành lập hoặc mua lại công ty tài chính.

ĐHĐCĐ ACB: Lãi quý I đạt 359 tỷ đồng

ĐHĐCĐ ACB 2015

Năm 2014, ACB đã mua hơn 665 tỷ đồng cổ phiếu quỹ, cổ tức dự kiến 7%.

10h30: Đại hội thảo luận.

Liên quan đến vụ án Huyền Như, ai chịu trách nhiệm cho thất thoát của ngân hàng?

Kết quả của tòa phúc thẩm kết luận Huyền Như phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại của Ngân hàng, ACB sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để thu hồi khoản tiền này.

Liên quan đến nợ cho vay từ 6 công ty, số dư nợ 2.237 tỷ và khoản đầu tư trái phiếu 2.429 tỷ đồng được xếp vào nợ nhóm 2, trích lập dự phòng 5%. Từ góc độ của ACB thì khả năng thu 95% còn lại là bao nhiêu? Nếu không thu hồi được thì ACB sẽ trích lập dự phòng bao nhiêu?

ACB đang trong quá trình thu hồi khoản cho vay này, tuy nhiên tài sản đảm bảo khoản vay nhiều hơn nợ vay. ACB đã tiến hành bán tài sản đảm bảo và thu về khoảng 1.000 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ tiếp tục bán tài sản và dự kiến thu về xấp xỉ 3,000 tỷ đồng vào quý II/2015. ACB kỳ vọng bán phần tài sản còn lại đủ để cân đối và thu hồi hết số nợ này.

ACB có kế hoạch trích lập dự phòng 2,000 tỷ đồng cho năm 2015 là đã đề phòng các tình huống xấu để đảm bảo lợi nhuận cho năm 2015 hơn 1,300 tỷ đồng.

Khoản tiền gửi 600 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại như thế nào? (theo báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2014, ACB có khoản tiền gửi tại Ngân hàng “E” số tiền 600 tỷ đồng, khoản tiền gửi này đã trở thành khoản vay được đảm bảo thanh toán bằng trái phiếu do một công ty trong nhóm 6 công ty phát hành cho Ngân hàng “E”)?

Khoản tiền gửi 600 tỷ đồng này đã tất toán trong quý 1/2015 và không còn ảnh hưởng trong hoạt động của ACB.

Trích lập dự phòng cho năm 2015?

ACB sẽ tập trung 2.000 tỷ đồng trích lập dự phòng cho năm 2015. Với mức trích lập này, ACB đã gần như xử lý hết tồn đọng từ trước và hoạt động bình thường từ năm 2016.

ACB có tham gia M&A ngân hàng?

ACB còn có nhiều khả năng phát triển mạng lưới kinh doanh hiện tại. Tuy nhiên, nếu có cơ hội và phương án sáp nhập tốt, ACB sẽ nghiên cứu và trình cổ đông cụ thể.

Kế hoạch cổ tức năm 2015?

ACB dự trù tỷ lệ cổ tức 2015 dựa trên dự phóng lợi nhuận là 9%.

Standard Charter Bank có tiếp tục là cổ đông chiến lược của ACB?

Standard Charter Bank đang nắm giữ 15% vốn tại ACB, đây là việc hợp tác lâu dài.

Standard Charter Bank đã đầu tư từ năm 2005 và tiếp tục cam kết cùng ACB là đối tác chiến lược.

Kết quả kinh doanh quý I/2015?

Lợi nhuận toàn Tập đoàn trong quý I/2015 là 359 tỷ đồng.

Tín dụng của ACB tăng trên 3%, huy động tăng tương đương nhằm phục vụ cho vay (do nếu huy động dư và đem gửi liên ngân hàng thì không hiệu quả). ACB đã trích lập dự phòng theo quy định.

ACB có kế hoạch gì với số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại?

Hiện ACB có hơn 41 triệu cp quỹ, ACB sẽ bán cổ phiếu quỹ để lấy tiền hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh. Nếu không có nhu cầu tăng vốn thì ACB có thể chia lại cho cổ đông.

ACB không có kế hoạch mua cp quỹ trong năm 2015.

ACB có kế hoạch tăng vốn không trong khi hàng loạt các ngân hàng khác đang có kế hoạch tăng vốn nhiều trong năm 2015?

Hệ số an toàn vốn của ACB là khá cao, ACB chưa cần tăng vốn.

ACB đã bán bao nhiêu nợ xấu cho VAMC trong năm 2014?

Trong năm 2014, ACB đã bán 1,043 tỷ đồng bán nợ cho VAMC.

ACB đã xử lý nợ xấu như thế nào?

Tỷ lệ nợ xấu của ACB khoảng 2.3%, ngoài việc bán nợ cho VAMC, trong năm 2014 ACB đã tự thân xử lý được 1,640 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của ACB cao hơn mức bình quân ngành, ở mức hơn 63%, ACB có giải pháp để giảm tỷ lệ này?

Tỷ lệ chi phí hoạt động của ACB còn ở mức cao chứng tỏ Ban điều hành vẫn còn trách nhiệm để giảm tỷ lệ này. Nguyên nhân một phần là do biến cố từ năm 2012, chi phí do nợ quá hạn gây ra nên nhiều hoạt động của ACB đã bị ảnh hưởng.

ACB sẽ tập trung các hoạt động cốt lõi là thế mạnh để giảm chi phí, mục tiêu 2015-2016 ACB sẽ giảm tỷ lệ này về dưới 50%.

Tỷ lệ an toàn vốn của ACB theo báo cáo của HĐQT là 9.8%, còn theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc duy trì qua các năm đều trên 12%, như vậy số nào là đúng? ACB có kế hoạch huy động vốn không? Năm 2014 nếu loại trừ các vấn đề thoái thu lãi, dự phòng, lợi nhuận ngân hàng được thực sự bao nhiêu? ACB chia sẻ kế hoạch nợ xấu cho VAMC và trích lập dự phòng cho năm 2015?

Tỷ lệ an toàn vốn của ACB là 12%. Dư địa tăng trưởng tín dụng của ACB trong năm 2015 còn khá lớn, ở mức 13%. ACB còn lượng lớn cổ phiếu quỹ có thể thoái ra, tăng thêm vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Về việc xử lý các tồn đọng còn lại, ACB đã hoàn tất gần 90%. Như vậy, lợi nhuận của ACB dự kiến sẽ đạt gần 3,000 tỷ đồng cho năm 2016 nếu giải quyết hết tồn đọng này.

Về xử lý nợ xấu, ACB không thuộc diện bắt buộc bán nợ cho VAMC. Tuy nhiên, ACB vẫn sẽ đăng ký bán xấp xỉ 1,000 tỷ đồng nợ trong năm 2015 cho VAMC, ACB sẽ chủ động xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.

Về tờ trình phân phối lợi nhuận, HĐQT nên ấn định thời gian sẽ chi trả cổ tức?

ACB sẽ đẩy nhanh tiến trình trả cổ tức cho cổ đông càng sớm càng tốt, dự kiến vào tháng 05/2015.

Kế hoạch lãi trước thuế hơn 1,300 tỷ, xử lý hết tồn đọng trong năm 2015

10h20: Phát biểu của ông Trần Hùng Huy – Chủ tịch HĐQT ACB.

Ông Trần Hùng Huy cho biết năm 2014 là năm thứ hai trong chiến lược giai đoạn 2013-2018 và cũng là năm thứ hai ACB thực hiện tái cơ cấu. Trong đó, ACB đã tách biệt độc lập xử lý vấn đề tồn đọng của ngân hàng từ năm 2012. Ngân hàng đã trích lập dự phòng, thoái thu các khoản lãi phải thực hiện theo quy định và trích lập dự phòng một phần cho năm 2015.

ACB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hơn 1,300 tỷ đồng, đặc biệt tất cả các vấn đề tồn đọng phải được xử lý hết trong năm 2015 – năm cuối của lộ trình tái cơ cấu.

09h10: Đại hội bắt đầu với sự tham dự của các cổ đông đại diện tỷ lệ 75% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại diện ngân hàng lần lượt trình bày báo cáo của HĐQT và Ban điều hành.

TRƯỚC ĐẠI HỘI

Đã mua 665 tỷ đồng cổ phiếu quỹ

HĐQT ACB sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2015 đạt 1,314 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2014. Các chỉ tiêu tổng tài sản, tiền gửi huy động từ khách hàng và tín dụng đều tăng trưởng 13%, tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Về kết quả kinh doanh năm 2014, ACB đạt lợi nhuận trước thuế 1,215 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013. Về phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2014, ACB sẽ trình cổ đông thông qua tỷ lệ chia cổ tức là 7%, tương đương 627.4 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua là 41,422,608 cp. Được biết lợi nhuận giữ lại dùng để mua cổ phiếu quỹ trong năm 2014 là hơn 665 tỷ đồng.

Trong năm 2014, ACB đã hoàn tất thay đổi logo, bảng hiệu theo nhận diện thương hiệu mới.

Sẽ thành lập hoặc mua lại công ty tài chính

ACB sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Tài chính tổng hợp Ngân hàng Á Châu (Công ty Tài chính ACB) hoặc mua lại một công ty tài chính có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Theo phương án này, sau khi Công ty tài chính ACB được cấp phép thành lập, Công ty cho thuê Tài chính Ngân hàng Á Châu (ACB Leasing) sẽ đồng thời xin phép NHNN sáp nhập vào Công ty tài chính ACB. Dự kiến sau khi thành lập, lợi nhuận sau thuế năm đầu của Công ty Tài chính ACB là 69.4 tỷ đồng, năm thứ hai là 81.9 tỷ và 96.3 tỷ trong năm thứ 3.

Ngoài ra, HĐQT ACB đề cử ông Dominic Timothy Charles Scriven, Cổ đông sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty Dragon Capital Group Ltd, nguyên Thành viên HĐQT ACB (2008-2011), bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 thay ông Alain Xavier Cany đã từ nhiệm.

Các sự kiện chính trong 1 năm trở lại đây

  • Ngày 04/02/2015: Vinalines chuyển nhượng gần 13 triệu cp VOS cho ACB để cấn trừ nợ.
  • Ngày 07/01/2015: Tại phiên xử phúc thẩm vụ Huyền Như, tòa đã bác kháng cáo của ACB. Theo đó, ACB trên thực tế không giao dịch với Vietinbank, do đó ngân hàng ACB không thể là nguyên đơn dân sự trong vụ án này và Vietinbank cũng không phải là bị đơn dân sự đối với ACB.
  • Ngày 26/09/2014: Tòa án chấp nhận yêu cầu đòi nợ của Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) đối với CTCP Thiết bị điện Thạch Anh (QEC) và đồng ý phát mãi tài sản QEC thế chấp cho ACB để ACB thu hồi nợ và lãi gần 50 tỷ đồng.
  • Ngày 22/09/2014: Moody's nâng triển vọng ACB lên “tích cực”.
  • Ngày 09/05/2014: Liên quan trong vụ án “bầu Kiên” và Huỳnh Thị Huyền Như, Hội đồng xét xử xét thấy có dấu hiệu phạm tội kinh doanh trái phép tại ACB và Vietbank, quyết định khởi tố vụ án hình sự tại hai ngân hàng này. Còn “bầu” Kiên bị tuyên án 30 năm tù.

Theo Vietstock

Giá trong ngày

32.4

-0.5 (-1.52%)
Giá tham chiếu32.9
Giá mở cửa32.9
Giá cao nhất33.0
Giá thấp nhất32.2
Giá đóng cửa32.4
Khối lượng1,941,687
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)985,901,288
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)31,943.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,665.8
P/E19.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,488.4
P/B2.2
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/10

32.40

0.50 (1.52%)

1,941,68763,159,924
18/10

32.90

0.10 (0.30%)

2,272,98887,006,751
17/10

32.80

0.10 (0.31%)

953,7812,471,437,786
16/10

32.70

0.30 (0.93%)

1,321,71743,065,679
13/10

32.40

0.60 (1.89%)

1,752,06456,382,672
12/10

31.80

0.20 (0.63%)

1,384,96144,123,966
11/10

32.00

0.10 (0.31%)

1,813,95162,528,914
10/10

31.90

0.00 (0.00%)

1,666,38153,296,867
10/10

31.90

0.00 (0.00%)

1,666,38153,296,867
10/10

31.90

0.00 (0.00%)

1,666,38153,296,867
10/10

31.90

0.00 (0.00%)

1,666,38153,296,867
09/10

31.90

0.60 (1.92%)

3,064,01497,793,833

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Cổ đông lớn

Lịch sự kiện

10/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

10/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2017Thời gian họp: 08:30 Ngày thứ Hai 10...

14/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết HĐQT về hạn mức cho vay và các hợp...

10/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (hợp nhất).

10/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

06/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

25/01/2017

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 89...

12/01/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Tài chính kiêm...

30/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Hòa...

01/12/2016

Phát hành cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2016Ngày đăng ký...

24/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trái phiếu...

02/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

01/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

19/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC...

17/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

04/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

04/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

27/07/2016

Sự kiện khác

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG...

09/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

08/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

08/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016Ngày đăng ký...

30/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt - Mã chứng khoán: ACB - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 250.000 CP (tỷ lệ 0,03%) - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh...

08/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 hợp nhất

08/03/2016

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2015-công ty mẹ

01/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt đăng ký bán 100.000 cổ phiếu từ ngày 1/3/2016 đến 30/3...

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

17/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (Hợp nhất).

31/12/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa, kế toán trưởng, chức...

05/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

05/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

21/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên (Công ty mẹ)

18/08/2015

Thay đổi BLĐ

ACB - Thay đổi nhân sựNgân hàng TMCP Á Châu tái bổ nhiệm ông Đỗ Minh Toàn làm TGĐ nhiệm kỳ 2015 ...

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (công ty mẹ)

01/08/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố miễn nhiệm ông Lê Bá Dũng chức vụ phó TGĐ/giám...

29/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền...

11/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

22/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2015 Thời gian họp: 8:30AM,...

17/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

16/03/2015

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu niêm yết thêm cổ phiếu: Số cổ phiếu niêm yết thêm: 1.203.542 (Cổ phiếu...

14/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

13/02/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015 Ngày giao dịch không...

23/01/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố bổ nhiệm ông Từ Tiến Phát chức vụ phó TGĐ...

16/01/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố đã mua vào 13.506.613 cổ phiếu quỹ, tăng số...

05/12/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố đăng ký mua 17.461.724 cổ phiếu làm cổ...

11/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 17.461.724...

05/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

25/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

30/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu trả cổ tức năm 2013 bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2014Ngày giao...

12/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

05/05/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố đã mua 11.734.864 cổ phiếu quỹ.Tải file...

14/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc 1, 2, 3, 4, 5...

14/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: 8:30, 14/04/2014Địa điểm...

19/03/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố mua cổ phiếu quỹ:Tải file gốc

26/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

20/01/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố ông Nguyễn Quang Tuấn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT...

18/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013File gốc

11/09/2013

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết thêm trên Sở giao dịch chứng...

08/07/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

ACB: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

12/06/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

ACB: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

04/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACB: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2013 3. Lý do và mục đích:...

12/04/2013

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

19/10/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 20121. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/20122. Ngày giao dịch...

19/09/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

05/09/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

24/08/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

16/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

11/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

ACB: Báo cáo tài chính quý 1 - 2012 Tải file dữ liệu gốc

06/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ACB: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23...

30/03/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ACB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

19/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

17/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

18/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACB: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/01/2012 3...

16/01/2012

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

16/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

03/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

19/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

12/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACB: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2011 Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm...

08/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

11/03/2011

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

30/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

30/11/2010

Phát hành cổ phiếu

ACB - 30/11:  Ngày đăng ký cuối cùng phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Lý do và mục đích:  Thực hiện quyền mua cổ...

30/11/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACB - 10/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 (17%)

22/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

10/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010.Thời gian: 10/04/2010Địa điểm: Nhà hát Hoà Bình, số 240...

18/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 263/TB-TTLK ngày 06/3/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu, cụ thể như sau: - Tổ chức đăng ký giao dịch : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Trụ sở chính:  Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Tp.HCM - Điện thoại:    (84.8) 929 0999                      Fax: (84.8) 839 9885                                           - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Mã chứng khoán: ACB -...

07/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

05/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

BCTC tóm tắt Quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam