ĐHĐCĐ ACB: Khi nào cổ tức trở lại mức 20%?

Lan Anh

13:31 08/04/2016

BizLIVE - Sáng ngày 8/4, ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại TP.HCM.

ĐHĐCĐ ACB: Khi nào cổ tức trở lại mức 20%?

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Ngân hàng ACB (Ảnh: BizLIVE)

Dự kiến năm 2016, ACB sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 9.376 tỷ đồng lên mức 10.273 tỷ đồng.

Theo đó, ACB sẽ phát hành thêm trên 89,6 triệu cổ phiếu để tăng thêm gần 896,3 tỷ đồng bổ sung vào vốn điều lệ.

Nguồn để tăng vốn điều lệ là lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2015 là 896,3 tỷ đồng.

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành sẽ được nhận quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 10%, nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Thời điểm phát hành trong năm 2016.

Trong chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ACB trình cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị từ nhiệm.
Theo đó, ông Julian Fong Loong Choon có thư từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ACB nhiệm kỳ 2013 – 2017.
9h30: Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc ACB đọc báo cáo hoạt động của ban điều hành trong năm 2015 và định hướng trong năm 2016.
Kinh tế năm 2015 tăng trưởng cao trong vòng 04 năm trở lại đây, sức cầu trong nước ổn định, lạm phát ổn định ở mức thấp.
Theo đó, hoạt động của các tổ chức tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực, tổng tài sản của hệ thống tăng 12,3%, dư nợ tín dụng tăng xấp xỉ 18%, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3,25% xuống còn 2,55%, vốn điều lệ toàn hệ thống tăng 5,6% và vốn chủ sở hữu tăng khoảng 16,4%.
Trong bức tranh chung đó, ACB đã hoàn thành 100% các mục tiêu kế hoạch tài chính tín dụng đặt ra.
Tổng tài sản đạt 201.000 tỷ đồng, tăng 22.000 tỷ đồng, tươgn ứng tăng 12%, đạt 99% kế hoạch.
Tăng trưởng huy động tiền gửi của khách hàng tăng 13% lên mức 175.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn không kỳ hạn tăng mạnh 30%, cùng kỳ tăng 15%.
Tăng trưởng tín dụng 15%, đạt mức 134.000 tỷ đồng, tín dụng khách hàng cá nhân tăng mạnh 25%.
Tỷ lệ nợ xấu ABC giảm mạnh hơn 30%, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm còn 1,32%.
Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn năm 2015 đạt 1.314 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế  là 1.028 tỷ đồng.
Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất đạt 12,8%. Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn là 27,4% so với mức tối đa là 60%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 75% so với mức tối đa là 80%.
Kế hoạch kinh doanh năm 2016, ACB dự kiến tăng tổng tài sản thêm 18%, đạt 237.000 tỷ đồng; Tín dụng tăng 18%; Vốn huy động từ khách hàng tăng 18%; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Lợi nhuận trước thuế tập đoàn khoảng 1.503 tỷ đồng.
10h10: Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB cho biết, mục tiêu chính của cổ đông giao năm 2015 đã hoàn thành.
Một số điểm lẽ ra sẽ tốt hơn về hiệu quả kinh doanh nếu như không phải xử lý những tồn dư của quá khứ. ACB còn phải kiên trì xử lý những tồn tại.
10h30: Thảo luận
Năm 2016 có kế hoạch dự phòng và xử lý nợ xấu thế nào? Tỷ lệ thu hồi và tính thanh khoản của tài sản đảm bảo thế nào? ACB có kế hoạch chuyển sang sàn HSX không?
Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc ACB cho biết, tổng nợ của nhóm 6 công ty là trên 5.760 tỷ đồng. Ban lãnh đạo đánh giá có thể thu hồi được nợ gốc từ đây. Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo của nhóm 6 công ty được đánh giá thường xuyên.
Trong năm 2016, còn nhiều việc phải ưu tiên hơn việc chuyển sàn.
Thông tư 36 sẽ ảnh hưởng thế nào đến kinh doanh ACB trong năm 2016?
Dự thảo Thông tư 36 cho phép dùng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn giảm từ 60% xuống còn 40%. Trong dài hạn sẽ bị tác động tới hoạt động ngân hàng.
Hệ số cho vay bất động sản từ 1,5 lần lên 2,5 lần thì năng lực cho vay của ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng vì lãi suất cho vay thương mại chỉ 8,5%/năm, nhưng lãi suất cho vay bất động sản 15%/năm thì mới thỏa mãn khoản vay bất động sản. Nếu cho vay bất động sản giảm thì nguồn thu của ngân hàng cũng giảm.
Đến nay, ACB có khoảng 2.500 tỷ đồng dư nợ cho vay bất động sản.
Cổ đông chiến lược Standard Chartered sẽ tiếp tục ở lại với ACB như thế nào?
Chúng tôi cùng với ACB điều hành ngân hàng chặt chẽ. Thời gian qua, Standard Chartered đã đào tạo những thế hệ lãnh đạo trước và có năng lực lãnh đạo tốt.
Chúng tôi tiếp tục đầu tư bền vững tại ACB.
Vì sao không bán cổ phiếu quỹ để gia tăng tỷ lệ an toàn vốn?
Cuối 31/122015, tỷ lệ an toàn vốn của ACB là 12,8%. Đến ngày 7/4, tỷ lệ an toàn vốn trên 10,6%, dư nợ tín dụng trên 7%. 
Như vậy, việc bán cổ phiếu quỹ để tỷ lệ an toàn vốn cao, nhưng an toàn vốn cao đồng nghĩa việc sử dụng vốn của cổ đông chưa thực sự hiệu quả.
Kế hoạch bán cổ phiếu quỹ sẽ phụ thuộc vào kế hoạch tăng trưởng.
Hoạt động của công ty tài chính cá nhân thế nào?
Năm 2015, ACB đã trình để thành lập công ty Tài chính tiêu dùng trên cơ sở nâng cấp công ty ACB Leasing hiện nay lên thành công ty Tài chính tổng hợp. Hiện nay, ACB dự kiến mua lại có hoạt động không khả quan, nếu mua sẽ gây lỗ cho ngân hàng.
Hiện Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư mới cho phép các ngân hàng đủ điều kiện thành lập các công ty tài chính tiêu dùng. ACB đang đi theo hướng tự thành lập công ty và cân nhắc thời điểm phù hợp.
Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng gần 18.000 tỷ đồng, sinh lời tốt.
Tăng trưởng tín dụng 2015 là 15%, thấp so với ngành là 18%?
Năm 2015, ACB tích cực cơ cấu lại các khoản cho vay. Chuyển danh mục cho vay vào bán lẻ để phân tán rủi ro. Tín dụng cá nhân tăng 25% tín dụng SMEs tăng 14% và tín dụng cho doanh nghiệp lớn tăng trưởng âm.
Ban điều hành ACB nhận thấy xu hướng áp dụng Basel II là có, thì tín dụng cho vay tiêu dùng sẽ áp mức hệ số rủi ro thấp hơn, nên ACB đẩy mạnh tín dụng bán lẻ để tăng khả năng sinh lời của ngân hàng.
Năm 2016, ACB đặt tăng trưởng tín dụng là 18% - 20%.
Trong chiến lược kinh doanh từ 2013 – 2015 và từ 2015 – 2018, ACB đặt ra mức tăng trưởng tín dụng bình quân của toàn giai đoạn 18%.
Năm 2013, sau khi xảy ra biến cố, dư nợ cho vay vàng gây lỗ cho ACB. Vì vậy đã chuyển đổi nợ vay bằng vàng sang tiền đồng xấp xỉ 25.000 tỷ đồng, điều này khiến tăng trưởng chậm lại. Tăng tín dụng hơn 6%.
Năm 2014, ACB cơ cấu danh mục cho vay nên tăng trưởng tín dụng 8,4% so với room được phép là 12%.
Năm 2015, ACB có hoạt động khả quan hơn và tăng trưởng 15%.
Năm 2016, đặt mục tiêu tăng trưởng cao, nhất là ở mảng bán lẻ, bù cho những năm trước tăng thấp.
Chi phí của ACB hiện cao nhất ngành ngân hàng, hệ số chi phí tới 65%, vì sao?
Hệ số chi phí ở các ngân hàng quốc tế từ mức 42% – 46%, ACB là 65% sau khi trích lập dự phòng.
Nếu không phải trích lập dự phòng cho nhóm 6 công ty thì hệ số chi phí của ACB là 52%.
Đầu tư vào ngân hàng kỹ thuật số thế nào?
Hằng năm đầu tư 5 triệu USD vào công nghệ thông tin và kỹ thuật số, an toàn hạ tầng.
Đến nay, ACB đã đầu tư 400 tỷ đồng vào công nghệ ngân hàng lõi (Corebanking).
Kỳ thu lãi bình quan của ACB là thế nào?
Hầu hết 90% khoản cho vay của ACB có kỳ thu lãi theo tháng, một số khác có kỳ thu lãi 03 tháng/lần.
Lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư thế nào?
ACB đã đầu tư cổ phiếu Đạm Phú Mỹ và trích lập 96 tỷ đồng.
Cổ phiếu xi măng Bút Sơn đã trích lập 106 tỷ đồng và chuyển từ đầu tư chiến lược để thực hiện cổ phiếu sẵn sàng để bán.
ACB đã trình NHNN phát hành vốn cấp II, đây là bước hằng năm có mức sinh lời để bổ sung cho lợi nhuận. Mục tiêu dự phòng cho tác động của Basel II vào năm 2017.
Khi nào cổ tức của ACB trở lại 20%? Chương trình phát hành ESOP như thế nào?
Các chương trình ESOP đã được bàn luận và sẽ trình cổ đông.
Cổ tức trên 20%, hiện nay ACB tập trung về hoạt động ngân hàng lõi, mức cổ tức là 10% - 15%. Khi ổn định sẽ bàn mức cao hơn.
Hiện cổ tức mức 20% trong ngành ngân hàng không có nhiều.

LAN ANH

Giá trong ngày

33.8

-0.8 (-2.31%)
Giá tham chiếu34.6
Giá mở cửa35.3
Giá cao nhất35.6
Giá thấp nhất31.9
Giá đóng cửa34.6
Khối lượng6,629,673
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)985,901,288
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)33,323.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,881.8
P/E18.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,644.0
P/B2.2
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
12/12

34.60

0.80 (2.26%)

6,629,673225,583,054
11/12

35.40

0.60 (1.67%)

2,361,31483,874,352
08/12

36.00

0.20 (0.55%)

1,018,77540,618,162
07/12

36.20

1.30 (3.72%)

2,485,59190,579,000
06/12

34.90

0.10 (0.29%)

2,935,533103,525,922
05/12

35.00

1.50 (4.11%)

2,451,06188,566,820
04/12

36.50

1.30 (3.69%)

2,828,261104,030,162
01/12

35.20

0.30 (0.86%)

2,204,68879,505,255
30/11

34.90

0.40 (1.16%)

3,947,759138,372,424
29/11

34.50

0.50 (1.47%)

1,466,78650,400,750

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

10/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

10/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2017Thời gian họp: 08:30 Ngày thứ Hai 10...

14/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết HĐQT về hạn mức cho vay và các hợp...

10/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (hợp nhất).

10/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

06/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

25/01/2017

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 89...

12/01/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Tài chính kiêm...

30/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Hòa...

01/12/2016

Phát hành cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2016Ngày đăng ký...

24/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trái phiếu...

02/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

01/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

19/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC...

17/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

04/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

04/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

27/07/2016

Sự kiện khác

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG...

09/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

08/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

08/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016Ngày đăng ký...

30/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt - Mã chứng khoán: ACB - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 250.000 CP (tỷ lệ 0,03%) - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh...

08/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 hợp nhất

08/03/2016

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2015-công ty mẹ

01/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt đăng ký bán 100.000 cổ phiếu từ ngày 1/3/2016 đến 30/3...

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

17/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (Hợp nhất).

31/12/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa, kế toán trưởng, chức...

05/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

05/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

21/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên (Công ty mẹ)

18/08/2015

Thay đổi BLĐ

ACB - Thay đổi nhân sựNgân hàng TMCP Á Châu tái bổ nhiệm ông Đỗ Minh Toàn làm TGĐ nhiệm kỳ 2015 ...

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (công ty mẹ)

01/08/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố miễn nhiệm ông Lê Bá Dũng chức vụ phó TGĐ/giám...

29/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền...

11/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

22/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2015 Thời gian họp: 8:30AM,...

17/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

16/03/2015

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu niêm yết thêm cổ phiếu: Số cổ phiếu niêm yết thêm: 1.203.542 (Cổ phiếu...

14/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

13/02/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015 Ngày giao dịch không...

23/01/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố bổ nhiệm ông Từ Tiến Phát chức vụ phó TGĐ...

16/01/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố đã mua vào 13.506.613 cổ phiếu quỹ, tăng số...

05/12/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố đăng ký mua 17.461.724 cổ phiếu làm cổ...

11/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 17.461.724...

05/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

25/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

30/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu trả cổ tức năm 2013 bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2014Ngày giao...

12/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

05/05/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố đã mua 11.734.864 cổ phiếu quỹ.Tải file...

14/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc 1, 2, 3, 4, 5...

14/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: 8:30, 14/04/2014Địa điểm...

19/03/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố mua cổ phiếu quỹ:Tải file gốc

26/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

20/01/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố ông Nguyễn Quang Tuấn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT...

18/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013File gốc

11/09/2013

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết thêm trên Sở giao dịch chứng...

08/07/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

ACB: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

12/06/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

ACB: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

04/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACB: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2013 3. Lý do và mục đích:...

12/04/2013

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

19/10/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 20121. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/20122. Ngày giao dịch...

19/09/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

05/09/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

24/08/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

16/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

11/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

ACB: Báo cáo tài chính quý 1 - 2012 Tải file dữ liệu gốc

06/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ACB: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23...

30/03/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ACB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

19/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

17/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

18/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACB: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/01/2012 3...

16/01/2012

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

16/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

03/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

19/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

12/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACB: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2011 Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm...

08/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

11/03/2011

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

30/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

30/11/2010

Phát hành cổ phiếu

ACB - 30/11:  Ngày đăng ký cuối cùng phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Lý do và mục đích:  Thực hiện quyền mua cổ...

30/11/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACB - 10/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 (17%)

22/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

10/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010.Thời gian: 10/04/2010Địa điểm: Nhà hát Hoà Bình, số 240...

18/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 263/TB-TTLK ngày 06/3/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu, cụ thể như sau: - Tổ chức đăng ký giao dịch : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Trụ sở chính:  Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Tp.HCM - Điện thoại:    (84.8) 929 0999                      Fax: (84.8) 839 9885                                           - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Mã chứng khoán: ACB -...

07/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

05/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

BCTC tóm tắt Quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam