Cũng là ngân hàng thương mại nhà nước, vì sao VCB chia được cổ tức bằng tiền?

Hồng Quân

07:00 23/06/2016

BizLIVE - Điểm khác biệt lớn nhất giữa 3 ngân hàng khối ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) là tỷ lệ cho vay bất động sản của Vietcombank (VCB) rất thấp; đồng thời lợi nhuận bình quân mỗi nhân viên tạo ra ở VCB cao hơn so với chi phí mà ngân hàng này phải trả cho ngân viên so với 2 ngân hàng còn lại.

Cũng là ngân hàng thương mại nhà nước, vì sao VCB chia được cổ tức bằng tiền?

Ảnh minh họa.

Năng lực tài chính của khối NHTMNN bị suy giảm do thực hiện các vai trò với nền kinh tế!

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phát hành báo cáo “Yêu cầu tăng cường năng lực tài chính của các NHTMNN cho mục tiêu phát triển kinh tế đất nước và đề xuất”.
Theo báo cáo, đến cuối năm 2015, khối NHTMNN gồm 4 ngân hàng Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank chiếm 45% tổng tài sản, 50,2% tổng dư nợ tín dụng và 46,3% nguồn vốn huy động của toàn hệ thống tín dụng.
Trong quá thực hiện vai trò đối với nền kinh tế, năng lực tài chính của khối NHTMNN thể hiện qua hệ số an toàn vốn (CAR) bị suy giảm nghiêm trọng từ mức 10,8% năm 2011 xuống mức 9,4% hiện nay gần chạm ngưỡng 9% theo quy định của NHNN do vốn tự có tăng không đủ mức bù đắp mức tăng tài sản có rủi ro (TSCRR) của khối NHTMNN.
Khả năng sinh lời của NHTMNN bị co hẹp, tỷ lệ NIM từ mức 2,5% năm 2011 xuống còn 2,2% năm 2012 và xuống mức 1,7% - 1,8% gia đoạn 2013 – 2015 do đi đầu trong việc triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ.
Trong giai đoạn ngành ngân hàng Việt Nam triển khai nhiều biện pháp để áp dụng các chuẩn mực thông lệ quốc tế theo Basel trong tính toán CAR nên vừa làm giảm tốc độ tăng Vốn tự có và vừa làm tăng tốc độ tăng TSCRR so với trước đây, từ đó tác động tiêu cực đến CAR.
Đề xuất giữ lại lợi nhuận để tăng vốn …đem lại những lợi ích dài hạn hơn
Báo cáo của BIDV chỉ ra rằng, việc tăng vốn cho các NHTMNN đem đến những lợi ích đối với các ngân hàng được tăng vốn nói riêng và đối với nền kinh tế nói chung. Nhưng hiện nay các NHTMNN đang trong tình trạng nan giải khi thực hiện các giải pháp tăng vốn.
Năm 2016, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank (mã CTG) sẽ tăng vốn điều lệ thêm 11.975 tỷ đồng, đạt mức 49.209 tỷ đồng trong đó Vietinbank sẽ tăng vốn từ hơn 37.234 tỷ đồng lên 40.234 tỷ đồng từ việc sáp nhập PGBank và Vietinbank.
BIDV tăng vốn điều lệ thêm 9.446 tỷ đồng, lên mức 43.633 tỷ đồng, trong đó nguồn từ cổ tức chia bằng cổ phiếu là 2.906 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank (mã VCB) sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 39.575 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông tỷ lệ 35% và chào bán riêng lẻ gần 360 triệu cổ phần.
Năm 2015, BIDV và CTG không trả cổ tức bằng tiền mặt, tương đương với việc NSNN giảm thu khoảng 4.700 tỷ đồng từ nguồn cổ tức trong năm 2016, khoảng 0,45% tổng thu NSNN. BIDV cho rằng, nếu Bộ Tài chính cho phép BIDV và CTG được giữ lại phần lợi nhuận để lại này để tăng vốn sẽ đem lại những lợi ích dài hạn hơn.
Chưa xét đến lợi ích kinh tế, nhưng lợi ích tài chính là thấy rõ nếu BIDV và CTG không phải trả cổ tức năm 2015 bằng tiền. Cả 2 ngân hàng BIDV và CTG sẽ giảm được áp lực trong việc tăng vốn.
Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc BIDV và CTG phải chia cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ đông đưa ra cần phải đảm bảo hài hòa lợi ích các bên và cân nhắc việc tiếp tục “tạo điều kiện” cho BIDV và CTG hay không khi mà VCB cũng là NHTMNN vẫn có thể chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền tỷ lệ 10% và tăng vốn điều lệ thông qua chia thưởng lẫn phát hành riêng lẻ. 
Có nên “xé rào” cho một số NHTMNN không?
Rõ ràng, chúng ta không phủ nhận vai trò của NHTMNN trong việc tham gia tích cực, hiệu quả trong tái cơ cấu, tiếp quản, nhận sáp nhập các NHTMCP yếu kém; đề xuất, thực hiện và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ và NHNN.
NHTMNN cũng đi đầu trong thực hiện các chủ trương chính sách của Chính phủ, NHNN đặc biệt trong giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay và góp phần quyết định hình thành mặt bằng lãi suất trên thị trường theo đúng định hướng của ngành tronng từng thời kỳ. NHTMNN là lực lượng chính trong phát triển các dự án, chương trình kinh tế lớn có vốn lan tỏa của đất nước.
Ngoại trừ Agribank chưa có số liệu thống kê đầy đủ, cũng như BIDV và CTG, VCB thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ giao. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2015 và các năm trước cho thấy VCB đang là ngân hàng “làm ăn có hiệu quả” nhất cho cả khối NHTMNN và NHTMCP.
VCB được đánh giá có hệ thống quản trị rủi ro chất lượng và thận trọng trong các quyết định cho vay. VCB sẽ chia cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% và thưởng cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 35%.
Điều gì đã tạo ra sự “khác biệt” giữa VCB với BIDV và CTG?
Về phân bổ tài sản, VCB đang là ngân hàng nắm giữ trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong 3 ngân hàng và cho vay liên ngân hàng lớn. Nhìn vào cơ cấu cho vay của 3 ngân hàng BIDV, CTG và Vietinbank cho thấy, BIDV đang cho khối tư nhân vay lớn nhất, tỷ trọng cho vay khách hàng khối nhà nước thấp nhất và đã giảm so với năm 2014.
  Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2015 của các ngân hàng
Sự khác biệt này có thể giải thích do vai trò và sự phân công nhiệm vụ của từng ngân hàng trong khối NHTMNN là khác nhau.
Trong khi đó, hoạt động tín dụng là nơi mang lại nguồn thu chính cho các ngân hàng với tỷ trọng đóng góp vào thu nhập hơn 80%. Nhưng ở VCB, thu nhập lãi thuần chiếm khoảng gần 80% tổng thu nhập, thấp hơn mức trung bình của ngành và của khối. Hoạt động dịch vụ đang đóng góp đến 9-10% tổng thu nhập của VCB, cao hơn nhiều so với mức 7,5% của BIDV và mức 5,8% của CTG.
Nguồn: Báo cáo tài chính các ngân hàng 
Đồng thời điểm khác biệt lớn nhất giữa VCB và 2 ngân hàng cùng khối còn lại về cho vay là tỷ lệ cho vay bất động sản. Cuối năm 2015, tỷ trọng cho vay bất động sản trên tổng dư nợ cho vay của BIDV chiếm 6,87% tương đương hơn 41.112 tỷ đồng; CTG chiếm 7,9%, tương đương hơn 42.522 tỷ đồng. Tỷ trọng cho vay bất động sản của VCB rất nhỏ. 
 Nguồn: Báo cáo tài chính các ngân hàng
Cuối cùng, so sánh tính hiệu quả hoạt động trên một nhân viên của 3 ngân hàng cho thấy nhân viên của VCB đang tạo ra giá trị cho ngân hàng này lớn nhất, tiếp sau là Vietinbank, mới đến BIDV.
Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các ngân hàng 
Vì vậy, nên chăng cần xem xét lại luận điểm cho rằng năng lực tài chính của khối NHTMNN bị suy giảm nghiêm trọng bởi khả năng sinh lời bị co hẹp do đi đầu trong việc triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ?!
Bởi ngay bản thân các ngân hàng trong khối NHTMNN dù cho lợi nhuận chưa tăng trưởng như kỳ vọng thì vẫn có ngân hàng đủ khả năng trả cổ tức bằng tiền, tăng vốn điều lệ bằng chia thưởng và được giới tài chính săn đón mua cổ phần phát hành thêm…

HỒNG QUÂN

Giá trong ngày

39.9

-0.9 (-2.21%)
Giá tham chiếu40.8
Giá mở cửa40.85
Giá cao nhất41.35
Giá thấp nhất39.8
Giá đóng cửa39.9
Khối lượng3,568,930
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,597,768,575
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)143,551.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,260.9
P/E17.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,077.6
P/B2.6
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
23/10

39.90

0.90 (2.20%)

3,568,930145,252,540
20/10

40.80

0.30 (0.74%)

2,072,40084,739,220
19/10

40.50

0.20 (0.49%)

1,482,08060,144,730
18/10

40.70

0.30 (0.73%)

3,053,330125,062,360
17/10

41.00

1.95 (4.99%)

3,062,770121,996,920
16/10

39.05

0.30 (0.76%)

1,542,49060,492,670
13/10

39.35

0.30 (0.76%)

1,784,20069,935,340
12/10

39.05

0.30 (0.76%)

1,767,48069,334,790
11/10

39.35

0.30 (0.75%)

2,835,470123,675,880
10/10

39.65

0.25 (0.63%)

2,583,380109,951,500

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Cổ đông lớn

Lịch sự kiện

16/10/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/09/2017Ngày đăng ký cuối...

05/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

21/08/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố miễn nhiệm ông Phạm Thanh Hà chức vụ...

01/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố miễn nhiệm bà Lê Thị Hoa chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày...

28/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017 Ngày đăng...

14/04/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Yutaka Abe chức vụ Phó TGĐ...

24/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

30/11/2016

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung...

22/11/2016

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 719...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

03/10/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09...

30/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09/2016 Ngày đăng ký cuối cùng...

09/09/2016

Phát hành cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

24/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 12/09...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

01/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thành lập văn phòng đại...

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/02/2016 Ngày đăng...

16/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

11/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch:  Nghiêm Xuân ThànhMã chứng khoán: VCBChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm...

07/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch:  Nghiêm Xuân ThànhMã chứng khoán: VCBChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Riêng lẻ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

30/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/06/2015Ngày đăng ký cuối cùng :...

09/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT chốt ngày 30/6/2015 là ngày...

01/06/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Đinh Thị Thái chức vụ phó...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015 Thời gian họp: 8:30AM, 24/04/2015 Địa điểm họp: Trung...

05/03/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tuân chức vụ phó...

03/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015...

26/12/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2014Ngày đăng...

11/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ 1/11/2014:...

15/08/2014

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết...

21/07/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố ông Nguyễn Đăng Hồng thôi giữ chức vụ...

18/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VCB - Ngày 20/06/2014 ngày ĐKCC trả cổ tức bằng tiền 2013 (12% mệnh giá)- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/06/2014- Ngày đăng...

11/06/2014

Phát hành cổ phiếu

VCB - Ngày 20/06/2014 ngày ĐKCC phát hành thêm CP tăng vốn điều lệ- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/06/2014- Ngày đăng...

05/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc duyệt ngày 20/6...

23/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

10/03/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng chức vụ phó...

15/08/2013

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của...

26/07/2013

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm...

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải file...

25/04/2013

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

VCB: Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 Tải file dữ liệu gốc

28/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VCB: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

01/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

18/12/2012

Thay đổi về : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VCB: Thông báo hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnTải file dữ liệu gốc

10/12/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/11/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 30/11...

04/12/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

01/10/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

27/06/2012

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

04/06/2012

Niêm yết thêm

VCB: Quyết định niêm yết bổ sung 1.787.023.116 cổ phiếu Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1...

04/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VCB: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

02/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải file...

28/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VCB: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

28/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VCB: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

10/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

11/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

14/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

16/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tỉa file...

31/10/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu...

20/09/2011

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

08/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

20/07/2011

Phát hành cổ phiếu

Ngày 20/07/2011 - Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%.- Ngày giao dịch không hưởng...

16/06/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

31/05/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

29/04/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

25/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VCB: Nghị quyết 2011Link download

22/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2011 (Trường hợp...

23/03/2011

Niêm yết thêm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

28/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

21/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link downloadLink download (Theo hsx)

14/12/2010

Phát hành cổ phiếu

VCB - 16/12: Ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu- Tỷ lệ thực hiện: 100:33 (cổ đông...

10/11/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Link download (Theo...

18/10/2010

Niêm yết thêm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

28/09/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Thời gian: 09/11/2010Địa Điểm...

23/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Đại hội cổ đông bất...

20/09/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông báo thay đổi ban lãnh...

24/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Sửa đổi,...

17/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông báo NQ HĐQT về việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ...

03/08/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi nhân sự như sau:- Bổ nhiệm Ông Đào Hảo - Giám đốc Chi nhánh Vietcombank T...

19/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 (năm 2010) Thời gian: 19/04/2010Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia...

30/06/2009

Niêm yết mới

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK) được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định niêm yết số 56/QĐ-SGDHCM ngày 12/06/2009 với các nội dung sau: Tổ chức niêm yết: Ngân...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam