“Bỗng dưng” mất tiền trong tài khoản, khách hàng có thể được nhận lại sau tối đa 50 ngày

Linh Linh

15:36 28/11/2016

BizLIVE - Ngân hàng phải xử lý tra soát, khiếu nại trong thời gian tối đa không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát lần đầu của chủ thẻ và trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại, ngân hàng phải thực hiện bồi hoàn đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của chủ thẻ.

“Bỗng dưng” mất tiền trong tài khoản, khách hàng có thể được nhận lại sau tối đa 50 ngày

Ảnh minh họa.

Trong thời gian gần đây, nhiều chủ thẻ tại một số ngân hàng thương mại bỗng nhiên bị mất những khoản tiền lớn trong tài khoản. Trong khi đó, việc khiếu nại, tra soát giao dịch kéo dài khiến cho không ít người cảm thấy hoang mang, lo lắng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã đưa ra một số sửa đổi, bổ sung liên quan đến quy định về thời hạn tra soát, xử lý, phương án đền bù đối với các trường hợp phát sinh rủi ro, sự cố trong hoạt động thanh toán.
Cụ thể, đối với dịch vụ thẻ, Thông tư 30 quy định tổ chức phát hành thẻ phải quy định cụ thể về thời hạn chủ thẻ được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại (không ít hơn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại).
Quy định về thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại của tổ chức phát hành thẻ (tối đa không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của chủ thẻ đối với thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp; đối với thẻ có BIN do tổ chức thẻ quốc tế cấp thì căn cứ theo thỏa thuận cụ thể của tổ chức phát hành thẻ với khách hàng tại hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ).
Đồng thời, trong văn bản này, NHNN cũng hướng dẫn việc xử lý kết quả tra soát khiếu nại đối với các trường hợp thông thường. Cụ thể, trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho khách hàng, tổ chức phát hành thẻ phải thực hiện bồi hoàn cho chủ thẻ theo thỏa thuận và quy định của pháp luật hiện hành đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của chủ thẻ và/hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng thỏa thuận tại hợp đồng.
Trường hợp tổn thất phát sinh do lỗi của các bên liên quan (tổ chức trung gian thanh toán, tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức thẻ quốc tế, đơn vị chấp nhận thẻ), bên có lỗi thực hiện bồi hoàn cho tổ chức phát hành thẻ theo thỏa thuận giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật.
Trong trường hợp hết thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại theo thỏa thuận tại hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, tổ chức phát hành thẻ thỏa thuận với chủ thẻ về phương án xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn tổn thất cho chủ thẻ cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các bên.
Với các trường hợp, vụ việc có dấu hiệu tội phạm, việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp xác định không có yếu tố tội phạm, tổ chức phát hành thẻ thỏa thuận với chủ thẻ về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại trong vòng 15 ngày làm việc...
Đối với dịch vụ cung ứng và sử dụng séc, NHNN quy định việc tổ chức cung ứng séc phải quy định cụ thể về thời hạn khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại (không ít hơn 60 ngày kể từ thời điểm xuất trình để thanh toán séc). Thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại của tổ chức cung ứng séc (không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của khách hàng).
Với các khiếu nại thông thường, tổ chức cung ứng séc phải thực hiện bồi hoàn trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc nếu không do lỗi của khách hàng...; trường hợp không xác định được lỗi do bên nào thì thời hạn là 15 ngày làm việc, tổ chức cung ứng séc phải thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý tra soát, khiếu nại.
Với trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, việc xử lý tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp xác định không có yếu tố tội phạm, tổ chức cung ứng séc phải thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý tra soát khiếu nại trong vòng 15 ngày làm việc...
Đối với dịch vụ trung gian thanh toán, Thông tư 30 quy định các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải quy định cụ thể về thời hạn khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại (không ít hơn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại). Quy định về thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của khách hàng). Tổ chức cung ứng dịch vụ phải thực hiện bồi hoàn trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc nếu không do lỗi của khách hàng...;trường hợp không xác định được lỗi do bên nào thì thời hạn là 15 ngày làm việc, tổ chức cung ứng dịch vụ phải thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý tra soát, khiếu nại.
Thông tư số 30/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ hôm nay, 28/11/2016.

LINH LINH

Từ khóa: ATM, ngân hàng

Bảng giáThị trường

VN-Index 932.66 ▲ 14.36 (1.54%)

 
VN-Index 932.66 14.36 1.54%
HNX-Index 109.29 1.27 1.16%
UPCOM 54.3 0.73 1.35%
DJIA 23,430.33 72.09 0.31%
Nasdaq 6,790.72 7.92 0.12%
Nikkei 225 22,416.48 154.72 0.69%
FTSE 100 7,398.79 9.33 0.13%

BizLIVE Gặp gỡ