9 tháng, Maritime Bank báo lãi 589 tỷ đồng, tăng 207% so với cùng kỳ

Trần Thúy

14:54 10/11/2017

BizLIVE - 9 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 589 tỷ đồng, tăng 207% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, lợi nhuận riêng quý 3 đạt hơn 59 tỷ đồng.

9 tháng, Maritime Bank báo lãi 589 tỷ đồng, tăng 207% so với cùng kỳ

Ảnh minh họa.

Thông tin mới từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam(Maritimebank) cho biết, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng đạt hơn 1.034 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước, quý III đóng góp hơn 148 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm so với cùng kỳ, riêng trong quý III chỉ hơn 89 tỷ đồng, giảm gần 68% so với cùng kỳ năm trước (hơn 278 tỷ).
Theo đó, 9 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 589 tỷ đồng, tăng 207% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, lợi nhuận riêng quý 3 đạt hơn 59 tỷ đồng.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Maritimebank đạt 103.964 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn đạt 19,97%, cao hơn đáng kể so với quy định của Ngân hàng Nhà nước (9%).
Cho vay khách hàng ở mức hơn 35.000 tỷ đồng, tăng 9,63% so với dư nợ cho thời điểm đầu năm là 34.666 tỷ đồng.
Maritimebank cho biết, ngân hàng duy trì mức này do sự thận trọng trong việc phát triển tín dụng để bảo đảm an toàn hoạt động.
Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cuối quý III đạt 2,15%/tổng dư nợ, giảm đáng kể so với thời điểm cuối năm 2016 (2,6%).
Tiền gửi khách hàng đến 30/9 đạt hơn 61.000 tỷ, tăng 5,9% so với thời điểm đầu năm (57.586 tỷ đồng).

TRẦN THÚY

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành