15 tổ chức tín dụng bị mất tên do hợp nhất, sáp nhập

Trần Giang

20:48 06/08/2015

BizLIVE -

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình, cho biết từ năm 2011 đến 11/6/2015, hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) đã giảm 15 TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

15 tổ chức tín dụng bị mất tên do hợp nhất, sáp nhập

15 TCTD đã bị mất tên do hợp nhất, sáp nhập

“Quá trình sáp nhập, hợp nhất, mua lại các TCTD diễn ra mạnh mẽ, an toàn và đạt được kết quả khả quan, góp phần giảm số lượng TCTD, tăng quy mô TCTD. Đến nay, các TCTD tham gia sáp nhập, hợp nhất đều hoạt động an toàn, lành mạnh hơn, góp phần quan trọng tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý các TCTD yếu kém”, Thống đốc bình luận.

Đây là câu trả lời của Thống đốc Bình về những ý kiến của cử tri tỉnh Sơn La, TP.HCM do Ban Dân nguyện chuyển đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Kiến nghị của cử tri: “Đề nghị quan tâm thực hiện tốt việc tái cấu trúc các TCTD và hệ thống các NHTM; ban hành cơ chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết vấn đề nợ xấu”.

Trả lời cử tri, Thống đốc Bình cho biết tái cấu trúc nền kinh tế là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trong đó, cơ cấu lại hệ thống các TCTD là một trong ba trụ cột cùng với tái cơ cấu đầu tư công, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chính vì vậy, Đề án “cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015” đã sớm được Bộ Chính trị, Chính phủ thông qua và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 (Đề án 254).

“Sau hơn 3 năm triển khai quyết liệt, đồng bộ các TCTD yếu kém đã được kiểm soát; mức độ an toàn hệ thống các TCTD được cải thiện. Tâm lý thị trường và công chúng được giữ ổn định và phản ứng tích cực đối với các giải pháp cơ cấu lại các TCTD”, Thống đốc nhận định.

Thống đốc cho rằng các TCTD quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị, điều hành, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ và rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại mạng lưới.

“Sở hữu chéo, đầu tư chéo trong lĩnh vực ngân hàng được xử lý từng bước thông qua nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là thông qua công tác thanh tra, giám sát; hợp nhất, sáp nhập ngân hàng và ban hành các quy định pháp lý mới”, Thống đốc bình luận.

Người đứng đầu ngành ngân hàng cũng cho rằng khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và tái cơ cấu, xử lý nợ xấu đã được hoàn thiện một bước tạo môi trường cho hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh và hiệu quả, đồng thời góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước của NHNN và hỗ trợ cơ cấu lại các TCTD.

“Những kết quả đạt được trong cơ cấu lại các TCTD đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm sự an toàn của hệ thống các TCTD, sự ổn định của hệ thống tài chính, kinh tế vĩ mô, hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ, ổn định thị trường tiền tệ và tạo nền tảng vững chắc hơn cho các TCTD phát triển lành mạnh, hiệu quả trong thời gian tới”, Thống đốc Bình bình luận.

Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực của ngành Ngân hàng thì quá trình triển khai Đề án cơ cấu lại vẫn còn gặp nhiều trở ngại do những khó khăn của nền kinh tế, bất cập về cơ chế, chính sách, không trực tiếp sử dụng tiền từ ngân sách nhà nước.

“Các TCTD vừa triển khai chấn chỉnh, củng cố, xử lý những tồn tại, yếu kém vừa phải tiếp tục tăng trưởng để hỗ trợ cho nền kinh tế làm cho nguồn lực của TCTD bị phân tán không tập trung cho tái cơ cấu... Những tồn tại, hạn chế này phần nào ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện các giải pháp cơ cấu lại đã đề ra”, Thống đốc phân tích.

TRẦN GIANG

Bảng giáThị trường

VN-Index 828.29 ▲ 8.86 (1.07%)

 
VN-Index 828.29 8.86 1.07%
HNX-Index 109.84 0.54 0.49%
UPCOM 54.21 -0.11 -0.21%
DJIA 22,956.96 85.24 0.37%
Nasdaq 6,624.0 18.2 0.27%
Nikkei 225 21,336.12 80.56 0.38%
FTSE 100 7,543.09 16.12 0.21%

BizLIVE - Gặp gỡ