09:16, 31/10/2016

VSI: Bị nhắc nhở chậm công bố nghị quyết HĐQT

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước như sau:

Ngày 27/10/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã nhận và công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 297/NQ-HĐQT ngày 12/10/2016 của CTCP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Mã CK: VSI). Theo đó, CTCP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước tham gia góp vốn đầu tư thành lập mới Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân, vốn điều lệ 60 tỷ đồng, với tư cách là cổ đông sáng lập góp 20% vốn điều lệ tương ứng với 12 tỷ đồng, dẫn đến Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân trở thành công ty liên kết của VSI.

Căn cứ các quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: h) Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết hoặc bán để giảm sở hữu tại công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết; đóng, mở chỉ nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nhắc nhở Quý công ty nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Đề nghị Quý công ty có công văn giải trình về việc chậm trễ nêu trên gửi đến SGDCK TP.HCM trước ngày 04/11/2016.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

14.55

0.95 (6.99%)
Giá tham chiếu13.6
Giá mở cửa14.6
Giá cao nhất14.6
Giá thấp nhất13.6
Giá đóng cửa13.6
Khối lượng3,100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)13,199,997
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)192.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,338.1
P/E6.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,527.1
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
13/12

13.60

1.00 (6.84%)

3,10044,060
12/12

14.60

0.00 (0.00%)

4,10059,860
11/12

14.60

0.30 (2.09%)

1,51022,630
08/12

14.30

0.00 (0.00%)

00
07/12

14.30

0.00 (0.00%)

00
06/12

14.30

0.40 (2.87%)

50720
05/12

13.90

0.00 (0.00%)

00
04/12

13.90

0.90 (6.92%)

1,01013,960
01/12

13.00

0.30 (2.36%)

7,700100,000
30/11

12.70

0.85 (6.27%)

9,950128,170

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

30/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/06/2017Ngày đăng...

07/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/3/2017 Ngày...

03/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

21/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển...

15/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Mua lại Hệ thống cấp...

14/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm...

08/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phê duyệt tổng hạn mức vay...

12/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc góp...

04/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

30/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/06/2016 Ngày đăng...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2016 Thời gian thực hiện...

04/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

01/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Dương chức...

15/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

21/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Mua lại 1.952...

10/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

11/09/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/08/2015 Ngày đăng ký cuối cùng...

07/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

06/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố thay đổi nhân sự từ ngày 6/8/2015:Miễn...

01/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hùng...

30/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16...

25/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015 Thời gian...

10/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

22/11/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/10...

15/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD quý 3, 9...

15/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

15/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ...

31/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả kinh doanh Q2/2014 và kế hoạch Q3...

30/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2014Thời...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file...

09/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố nghị quyết HĐQT.File gốc

01/11/2013

Thay đổi BLĐ

Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hùng giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/11/2013.

31/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức 2012, 600 đồng/cổ phiếu.

16/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về thành lập ban quản lý dự án đầu tư.File gốc

16/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT

11/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

07/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

25/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

25/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

12/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

11/09/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông cáo họp Đại hội cổ đông bất...

06/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

28/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VSI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%/CP Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2012 Ngày đăng ký cuối cùng  : 31/05/2012 Lý do và mục đích: ...

16/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

VSI - Công bố nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiềnTải file dữ liệu gốc

15/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VSI: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tải file dữ liệu gốc

11/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/04/2012 Ngày...

03/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

05/12/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung...

10/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

20/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VSI: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/08/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở...

20/09/2011

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

VSI: Thay đổi ngày trả cổ tức bằng tiền Link download

14/09/2011

Phát hành cổ phiếu

VSI: Phát hành cổ phiếu Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/09/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các...

14/09/2011

Phát hành cổ phiếu

VSI: Phát hành cổ phiếuLink download

26/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

10/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

07/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Bùi Huy...

29/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VSI: Nghị quyết 2011Link download

22/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03...

24/12/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (VSI) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam