08:40, 17/03/2016

VISC - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISC) công bố thay đổi nhân sự như sau:

Bổ nhiệm ông Phạm Thái Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 14/03/2016.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Bích Diệp chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01...

31/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Minh chức vụ Quyền...

10/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Thái Bình chức vụ...

Doanh nghiệp cùng ngành