07:31, 03/04/2014

VIG vào diện bị cảnh báo

Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc đưa cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (MCK: VIG) vào diện bị cảnh báo.

Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SGDHN ngày 17/01/2014 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (Quy chế niêm yết), Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc đưa cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (MCK: VIG) vào diện bị cảnh báo như sau:

-   Ngày hiệu lực: 04/4/2014;

-   Lý do: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2013 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty là số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 12 Quy chế niêm yết.

Sở GDCK Hà Nội sẽ có Thông báo về việc đưa cổ phiếu VIG ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo Quy chế niêm yết.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

3.0

0.2 (7.14%)
Giá tham chiếu2.8
Giá mở cửa2.9
Giá cao nhất3.0
Giá thấp nhất2.9
Giá đóng cửa3.0
Khối lượng90,500
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.84%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)34,133,300
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)102.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-42.6
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)6,381.2
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)7.5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
15/12

3.00

0.20 (7.14%)

90,500323,630
14/12

2.80

0.10 (3.45%)

328,420933,609
13/12

2.90

0.30 (9.38%)

508,2101,615,549
12/12

3.20

0.30 (8.57%)

240,537859,572
11/12

3.50

0.10 (2.94%)

352,7007,211,520
08/12

3.40

0.30 (9.68%)

533,1001,811,980
07/12

3.10

0.20 (6.90%)

319,835981,000
06/12

2.90

0.20 (6.45%)

1,026,0253,069,795
05/12

3.10

0.00 (0.00%)

2,106,0307,086,697
04/12

3.10

0.20 (6.90%)

572,3101,768,580

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

20/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Nhung chức vụ Giám đốc chi nhánh Thành...

19/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng...

27/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2017Ngày đăng ký cuối...

07/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bị đưa vào diện bị cảnh...

03/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

19/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

03/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phân công...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

27/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

23/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

23/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

02/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

31/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

15/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 15/01/2016...

15/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Ban hành " Chính sách Rủi ro...

28/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thanh Bình- Mã chứng khoán: VIG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 799.400 CP (tỷ...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

23/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

23/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

09/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng:...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

31/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

03/03/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã bán ra 10.500 cổ phiếu quỹ,...

02/02/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố đăng ký bán ra 10.500...

02/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông qua quy...

02/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

18/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc...

31/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Tô Thành...

24/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

13/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Văn...

24/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị...

21/09/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp:...

29/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

20/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

13/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về quy...

02/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Hồ Thị...

23/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

03/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

17/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố thay đổi trưởng BKSTải file...

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

23/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng...

02/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 20131. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/20132. Ngày giao dịch...

25/01/2013

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 4/2012

18/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

28/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2012 2...

27/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VIG: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

14/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Kế toán trưởng trước đây: Bà Vũ...

24/02/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2012 -...

02/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

11/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng...

28/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

25/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

29/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

27/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VIG: Nghị quyết 2011Link download

21/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bà...

01/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010 (Theo hnx)

01/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2011 - Ngày giao dịch...

11/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

24/01/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VIG - 14/01: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến: + Bổ sung nghiệp...

28/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

19/10/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ...

09/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

09/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010

07/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

06/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

01/12/2009

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam