TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

22.4

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu22.4
Giá mở cửa22.4
Giá cao nhất22.4
Giá thấp nhất22.4
Giá đóng cửa22.4
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)21,500,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)481.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)444.0
P/E50.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,485.7
P/B2.1
Lợi tức cổ phiếu (%)3
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
24/05

22.40

0.00 (0.00%)

00
23/05

22.40

0.00 (0.00%)

00
22/05

22.40

0.00 (0.00%)

00
21/05

22.40

0.00 (0.00%)

00
20/05

22.40

0.00 (0.00%)

00
17/05

22.40

0.00 (0.00%)

00
16/05

22.40

0.00 (0.00%)

00
15/05

22.40

0.00 (0.00%)

00
14/05

22.40

0.00 (0.00%)

00
13/05

22.40

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

09/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch...

01/11/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20...

02/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF) công bố nghị quyết HĐQT về nội...

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (văn phòng công ty).

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

28/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (văn phòng công ty).

11/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Bổ sung ngành nghề kinh doanh- Thay...

26/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm...

02/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt...

27/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 27/04/2017:1/ Bổ...

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

14/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

22/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

24/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc...

27/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

20/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn...

19/10/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà trả cổ tức năm 2014 và năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không...

19/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc...

15/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

08/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

07/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố ông Lưu Quốc Hùng, Phó...

01/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc...

24/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố bổ nhiệm ông Hoàng Hùng, Thành...

29/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức...

29/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

20/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

20/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không...

11/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Xây dựng HTB - Mã chứng khoán: VHF - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.152.000 CP (tỷ lệ 23,96%) - Tên của người có liên...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

25/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng...

25/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố bổ nhiệm ông Lê Hải Long...

20/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Thành...

20/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2015 Thời gian họp: 8:00AM ngày 20/4/2015 Địa...

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

13/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2015Thời gian họp: Công...

25/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà trả cổ tức bằng tiền năm 2013: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12...

24/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc trả...

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24...

29/11/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Trả cổ tức bằng tiền năm 2012:Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/11/2013Tỷ lệ thực...

02/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

26/12/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 20121. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/20122. Ngày giao dịch không hưởng...

06/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VHF: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/20123. Lý do và mục đích...

16/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VHF: Nghị quyết Đại hội cổ đông 2012 Tải file dữ liệu gốc

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2012 2...

29/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

23/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VHF: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/09/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2011 - Tỷ lệ thực...

21/09/2011

Phát hành cổ phiếu

VHF: Phát hành cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/09/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2011 - Số lượng chứng khoán phát hành: 17.200.000 CP - Tỷ...

16/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VHF: Nghị quyết 2011Link download

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03...

25/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

Doanh nghiệp cùng ngành