01:54, 08/03/2018

VE1: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VE1: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE1 của CTCP Xây dựng điện VNECO 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong thời gian từ ngày 23/04/2018 đến 27/04/2018 (Công ty sẽ có thông báo chính thức gửi tới cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty;
+ Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
+ Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
+ Bổ sung và sửa đổi Điều lệ;
+ Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Xóa bỏ, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh;
+ Thông qua việc quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty;
+ Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

10.2

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu10.2
Giá mở cửa10.0
Giá cao nhất10.2
Giá thấp nhất10.0
Giá đóng cửa10.2
Khối lượng900
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại18.77%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,931,280
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)60.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-3,211.6
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)6,123.1
P/B1.7
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
24/05

10.20

0.00 (0.00%)

9009,060
23/05

10.20

0.30 (3.03%)

1,50014,900
22/05

9.90

0.10 (1.00%)

8007,880
21/05

10.00

0.00 (0.00%)

1,10010,870
20/05

10.00

0.10 (1.01%)

5004,970
17/05

9.90

0.10 (1.00%)

5004,950
16/05

10.00

0.00 (0.00%)

9008,880
15/05

10.00

0.10 (1.01%)

4003,980
14/05

9.90

0.00 (0.00%)

100990
13/05

9.90

0.00 (0.00%)

2001,980

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

16/03/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3...

08/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018Thời gian họp: Dự kiến trong thời gian từ ngày...

27/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ...

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

27/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành riêng...

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

16/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) công bố nghị quyết HĐQT về việc không thực hiện kinh...

13/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức lấy...

29/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ...

30/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) công bố miễn nhiệm ông Trần Hoàng Bính chức vụ Giám...

01/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

31/07/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Baó cáo tài chính quý 2/2017.

13/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là...

09/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 công bố bổ nhiệm bà Mai Kim Huệ chức vụ Người được...

04/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 bị cảnh báo từ ngày 04/04/2017.

30/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 công bố bổ nhiệm ông Trần Hoàng Bính, Thành viên HĐQT, chức...

30/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

30/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2017Thời gian họp: 30/03/2017Địa điểm tổ chức họp:...

29/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

24/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Yang Xiao Dong- Mã chứng khoán: VE1 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 191.700 CP (tỷ lệ 6...

23/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chen Duxiong- Mã chứng khoán: VE1 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 321.700 CP (tỷ lệ 10,97%) ...

10/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chen Duxiong- Mã chứng khoán: VE1 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 471.700 CP (tỷ lệ 16,09%) - Số lượng...

10/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Tuệ- Mã chứng khoán: VE1 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 320.000 CP (tỷ lệ 10,92%)...

08/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

12/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Calavi International Investment (Cambodia) Co.,Ltd- Mã chứng khoán: VE1 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 242.000 CP ...

12/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: ZHENG HAI XIAO- Mã chứng khoán: VE1 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 165.000 CP (tỷ lệ 5...

10/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zhang Xijin- Mã chứng khoán: VE1 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 273.800 CP (tỷ lệ 9,34...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

29/08/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 29...

22/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

07/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

07/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03...

07/03/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 ra khỏi diện bị cảnh cáo từ ngày 7/3/2016...

03/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

23/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD- Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): Chen Du Xiong - Giám đốc VE1- Mã chứng khoán: VE1...

19/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chen Duxiong- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 466.800 CP (tỷ lệ 15,92%)...

17/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD- Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): Chen Du Xiong - Giám đốc VE1- Mã chứng khoán: VE1...

04/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zhang Xijin- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 263.600 CP (tỷ lệ 8,99%)...

03/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD- Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): Chen Du Xiong - Giám đốc VE1- Mã chứng khoán: VE1...

02/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD- Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): Chen Du Xiong - Giám đốc VE1- Mã chứng khoán: VE1...

27/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zheng Hai Xiao- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 201.000 CP (tỷ lệ 6,86%...

27/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zheng Hai Xiao- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 201.000 CP (tỷ lệ 6,86%...

25/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: ZHENG HAI XIAO- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 68.700 CP (tỷ lệ...

25/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zheng Lan Ying- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 207.700 CP (tỷ lệ 7...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

14/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chen Duxiong- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 435.500 CP (tỷ lệ 14,86%)...

11/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zhang Xijin- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 230.600 CP (tỷ lệ 7,87%)...

07/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chen Duxiong- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 408.200 CP (tỷ lệ 13,93%)...

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

30/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015 Thời gian họp: 30/03/2015 Địa...

16/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

21/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

22/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

04/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Thời gian họp: 04/04/2014 Địa...

21/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

04/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

VE1 - Báo cáo tài chính quý 1/2012Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

10/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

01/07/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VE1: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.420 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP - Số...

20/05/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VE1: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.420 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP...

18/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

06/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

21/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011

19/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

08/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền...

29/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

03/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

23/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo soát xét Q2/2010

24/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

25/02/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 25/02/2010Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.Nội dung...

28/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

27/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán

14/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 -    Ngày đăng ký cuối cùng: 12/2/2008 -    Ngày giao dịch không hưởng quyền: + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán T+3: 10/2/2009 + Đối với...

24/02/2009

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo kết quả năm 2008 ( chưa kiểm toán ) và giải trình kết quả kinh doanh quý 4/2008 Vừa qua, Trung...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam