11:10, 22/01/2018

VE1: Báo cáo tài chính quý 4/2017

VE1: Báo cáo tài chính quý 4/2017

Tài liệu đính kèm
  000000007182488_BaoCaoTaiChinh_Quy4nam2017.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

10.2

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu10.2
Giá mở cửa10.0
Giá cao nhất10.2
Giá thấp nhất10.0
Giá đóng cửa10.2
Khối lượng900
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại18.77%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,931,280
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)60.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-3,211.6
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)6,123.1
P/B1.7
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
24/05

10.20

0.00 (0.00%)

9009,060
23/05

10.20

0.30 (3.03%)

1,50014,900
22/05

9.90

0.10 (1.00%)

8007,880
21/05

10.00

0.00 (0.00%)

1,10010,870
20/05

10.00

0.10 (1.01%)

5004,970
17/05

9.90

0.10 (1.00%)

5004,950
16/05

10.00

0.00 (0.00%)

9008,880
15/05

10.00

0.10 (1.01%)

4003,980
14/05

9.90

0.00 (0.00%)

100990
13/05

9.90

0.00 (0.00%)

2001,980

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

16/03/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3...

08/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018Thời gian họp: Dự kiến trong thời gian từ ngày...

27/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ...

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

27/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành riêng...

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

16/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) công bố nghị quyết HĐQT về việc không thực hiện kinh...

13/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức lấy...

29/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ...

30/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1) công bố miễn nhiệm ông Trần Hoàng Bính chức vụ Giám...

01/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

31/07/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Baó cáo tài chính quý 2/2017.

13/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là...

09/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 công bố bổ nhiệm bà Mai Kim Huệ chức vụ Người được...

04/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 bị cảnh báo từ ngày 04/04/2017.

30/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 công bố bổ nhiệm ông Trần Hoàng Bính, Thành viên HĐQT, chức...

30/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

30/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2017Thời gian họp: 30/03/2017Địa điểm tổ chức họp:...

29/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

24/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Yang Xiao Dong- Mã chứng khoán: VE1 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 191.700 CP (tỷ lệ 6...

23/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chen Duxiong- Mã chứng khoán: VE1 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 321.700 CP (tỷ lệ 10,97%) ...

10/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chen Duxiong- Mã chứng khoán: VE1 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 471.700 CP (tỷ lệ 16,09%) - Số lượng...

10/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Tuệ- Mã chứng khoán: VE1 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 320.000 CP (tỷ lệ 10,92%)...

08/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

12/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Calavi International Investment (Cambodia) Co.,Ltd- Mã chứng khoán: VE1 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 242.000 CP ...

12/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: ZHENG HAI XIAO- Mã chứng khoán: VE1 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 165.000 CP (tỷ lệ 5...

10/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zhang Xijin- Mã chứng khoán: VE1 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 273.800 CP (tỷ lệ 9,34...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

29/08/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 29...

22/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

07/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

07/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03...

07/03/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 ra khỏi diện bị cảnh cáo từ ngày 7/3/2016...

03/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

23/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD- Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): Chen Du Xiong - Giám đốc VE1- Mã chứng khoán: VE1...

19/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chen Duxiong- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 466.800 CP (tỷ lệ 15,92%)...

17/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD- Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): Chen Du Xiong - Giám đốc VE1- Mã chứng khoán: VE1...

04/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zhang Xijin- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 263.600 CP (tỷ lệ 8,99%)...

03/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD- Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): Chen Du Xiong - Giám đốc VE1- Mã chứng khoán: VE1...

02/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD- Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): Chen Du Xiong - Giám đốc VE1- Mã chứng khoán: VE1...

27/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zheng Hai Xiao- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 201.000 CP (tỷ lệ 6,86%...

27/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zheng Hai Xiao- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 201.000 CP (tỷ lệ 6,86%...

25/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: ZHENG HAI XIAO- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 68.700 CP (tỷ lệ...

25/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zheng Lan Ying- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 207.700 CP (tỷ lệ 7...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

14/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chen Duxiong- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 435.500 CP (tỷ lệ 14,86%)...

11/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zhang Xijin- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 230.600 CP (tỷ lệ 7,87%)...

07/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chen Duxiong- Mã chứng khoán: VE1- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 408.200 CP (tỷ lệ 13,93%)...

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

30/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015 Thời gian họp: 30/03/2015 Địa...

16/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

21/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

22/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

04/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Thời gian họp: 04/04/2014 Địa...

21/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

04/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

VE1 - Báo cáo tài chính quý 1/2012Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

10/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

01/07/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VE1: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.420 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP - Số...

20/05/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VE1: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.420 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP...

18/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

06/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

21/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011

19/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

08/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền...

29/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

03/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

23/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo soát xét Q2/2010

24/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

25/02/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 25/02/2010Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.Nội dung...

28/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

27/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán

14/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 -    Ngày đăng ký cuối cùng: 12/2/2008 -    Ngày giao dịch không hưởng quyền: + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán T+3: 10/2/2009 + Đối với...

24/02/2009

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo kết quả năm 2008 ( chưa kiểm toán ) và giải trình kết quả kinh doanh quý 4/2008 Vừa qua, Trung...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam