03:13, 23/06/2016

VAF:Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển công bố Báo cáo triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH như sau:

Triển khai thực hiện “phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu” theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty vói nội dung như sau:

Hình thức tăng vốn điều lệ:

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Phương án tăng vốn điều lệ:

Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu); Chi tiết phương án như sau:

1.

Tên cổ phiếu

 

Cổ phiếu Công ty  CP Phân lân nung chảy Văn Điển

2.

Loại cổ phiếu

 

Cổ phiếu phổ thông

3.

Mã cổ phiêu

 

VAF

4.

Mệnh giá cổ phiếu

 

10.000 đồng

5.

6.

Vốn điều lệ hiện tại

 

289.734.570.000 đồng

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành

 

8.692.037 cổ phần

7.

Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)

 

 

86.920.370.000 đồng

8m

Vốn điều lệ sau khi phát hành

 

 

376.654.940.000 đồng

9.

Đối tượng phát hành

 

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.

10.

Tỷ lệ phát hành

 

10:3 (Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát hành thêm).

11.

Nguồn vốn thực hiện

 

Từ nguồn Quỹ dự trữ bố sung vốn điều lệ và Quỹ đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

  • Từ Quỹ đầu tư phát triển: 72.029.670.000 đồng
  • Từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 14.890.700.000 đồng

12.

Thời gian thực hiện

 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, dự kiến trong năm 2016 sau khi được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

13.

Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ

 

Cổ phiếu trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ coi như chưa phát hành.

Ví du: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 121 cổ phiếu sẽ được nhận là:

121 X 30% = 36,3 cô phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 36 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ được coi như chưa phát hành.

 

 

Hạn chế chuyến nhượng

14.

 

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng

15.

Phương án sử dụng vốn

 

Công ty phát hanh cố phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không thu tiền. Việc phát hành chỉ chuyên nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ thành vốn điều lệ của Công ty.

16.

Lưu ký và niêm yết bổ sung

 

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

10.9

0.7 (6.86%)
Giá tham chiếu10.2
Giá mở cửa10.9
Giá cao nhất10.9
Giá thấp nhất10.9
Giá đóng cửa10.9
Khối lượng90
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)37,665,348
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)410.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,246.4
P/E8.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,734.6
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
22/05

10.90

0.70 (6.86%)

90980
21/05

10.20

0.64 (6.69%)

2,02020,600
21/05

10.20

0.64 (6.69%)

2,02020,600
20/05

9.56

0.62 (6.93%)

30290
17/05

8.94

0.00 (0.00%)

00
16/05

8.94

0.00 (0.00%)

00
15/05

8.94

0.00 (0.00%)

00
14/05

8.94

0.00 (0.00%)

00
13/05

8.94

0.67 (6.97%)

1401,370
10/05

9.61

0.20 (2.03%)

20200
09/05

9.81

0.69 (6.57%)

10100

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-04-2018...

05/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/11/2017Ngày đăng ký...

11/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

28/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/07/2017Ngày đăng ký cuối...

17/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) công bố bà Nguyễn Hồng Hải, Trưởng BKS ủy quyền...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Sen chức vụ Người được ủy quyền công bố...

26/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc trả nốt cổ tức năm 2016...

25/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/03/2017 Ngày đăng ký cuối...

16/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng...

11/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên tổ chức đầu tư: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài GònTên cổ phiếu sở hữu: VAFSố lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

15/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/11/2016 Ngày...

08/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

29/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số  lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 8.691.891 cổ...

29/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Sửa đổi Điều lệ công ty- Đăng ký chứng...

03/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

19/07/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/06/2016 Ngày đăng ký cuối...

14/07/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển trả cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch...

30/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 15...

30/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm ông Văn Hồng Sơn chức vụ...

15/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển trả cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/05/2016...

30/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến...

06/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

25/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Hải chức vụ...

25/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/03/2016 Ngày...

13/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

01/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Hải chức vụ...

02/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Dự án " Nhà máy sản xuất Phân...

30/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)Mã chứng khoán: VAFSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

28/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/12/2015 Ngày đăng...

03/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban quản lý Dự...

25/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

06/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung điều...

17/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm ông Hoàng Văn Tại chức vụ...

18/08/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/08/2015 Ngày đăng ký...

05/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm...

23/06/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE: Số lượng chứng khoán niêm yết : 28.973.457 cổ phiếu Ngày niêm yết...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam