07:55, 31/10/2016

TV.Pharm đấu giá thành công gần 4,4 triệu CP

Căn cứ Biên bản xác đinh kết quả đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm được tổ chức vào ngày 28/10/2016 như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.381.920 cổ phần

  • Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.381.920 cổ phần

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm: 50.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 3

  • Trong đó: Tổ chức: 1 Cá nhân: 2

5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 13.145.760 cổ phần

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 13.145.760 cổ phần

8. Khối lượng đặt cả lô: 4.381.920 cổ phần

9. Giá đặt mua cao nhất: 50.100 đồng/cổ phần

10. Giá đặt mua thấp nhất: 50.000 đồng/cổ phần

11.G iá đấu thành công : 50.100 đồng/cổ phần

12.Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1

  • Trong đó: Tổ chức: 1 Cá nhân: 0

13.Tổng số lượng cổ phần bán được: 4.381.920 cổ phần

  • Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

14.Tổng trị giá cổ phần bán được: 219.534.192.000 đồng

Tài liệu đấu giá

20160930_20160930 - TVPHARM - Dieu le hoat dong.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - Giay chung nhan dang ky DN TV.Pharm.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - Giay chung nhan so huu co phan.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - Bao cao tai chinh kiem toan 2013.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - QUYCHE BAN DG CA LO CP.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - QUYCHE CHAO BAN CANH TRANH.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - QD SO 236 ban von TV.Pharm.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - BAN CONG BO THONG TIN.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - Bao cao tai chinh kiem toan 2014.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - BAO CAO TAI CHINH 6 THANG DAU NAM 2016.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - MAUDON.docx
20160930_20160930 - TVPHARM - Bao cao tai chinh kiem toan 2015.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
 

 

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

21.5

2.7 (14.36%)
Giá tham chiếu18.8
Giá mở cửa21.5
Giá cao nhất21.5
Giá thấp nhất21.5
Giá đóng cửa21.5
Khối lượng330
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.53%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)11,087,782
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)238.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,967.3
P/E5.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)21,100.1
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/05

21.50

2.70 (14.36%)

3307,020
17/05

18.80

0.00 (0.00%)

00
16/05

18.80

0.00 (0.00%)

00
15/05

18.80

0.20 (1.05%)

200299,167
14/05

19.00

0.60 (3.06%)

2304,343
13/05

19.60

0.50 (2.49%)

2003,920
10/05

20.00

0.50 (2.44%)

3006,040
09/05

20.50

0.20 (0.97%)

2004,100
08/05

20.70

0.20 (0.96%)

1002,070
07/05

20.90

0.60 (2.96%)

2004,180

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

09/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2018Ngày đăng ký cuối...

01/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 5 chi nhánh...

04/01/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch...

27/10/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27...

17/08/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao...

10/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm trả cổ tức Đợt 1 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2017Thời gian thực hiện...

14/10/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10...

23/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2016Ngày đăng...

26/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

20/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2015Ngày...

23/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015 Tỷ lệ...

20/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015Thời gian thực...

09/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm  tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/1/2015Ngày đăng ký...

Doanh nghiệp cùng ngành