08:55, 28/03/2017

TTV: Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh (TTV) công bố Nghị quyết HĐQT như sau:

Theo đó, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đưòng sắt Vinh, nội dung cụ thể:

-    Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 10/04/2017 Thòi gian tổ chức (dự kiến): 26/04/2017

-    Địa điểm tổ chức (dự kiến): Trụ sở công ty CP TTTH ĐS Vinh, số 25B, Đường Lệ Ninh, Phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An

Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thưòng niên năm 2017:

.    Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

•    Báo cáo của Hội đồng quản trị;

•    Báo cáo của Ban kiểm soát;

•    Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

•    Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2017;

•    Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến thù lao năm 2017;

•    Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tải file gốc

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

9.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu9.0
Giá mở cửa9.0
Giá cao nhất9.0
Giá thấp nhất9.0
Giá đóng cửa9.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,313,800
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)11.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,761.2
P/E5.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,761.2
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)10.1
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
14/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
13/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
12/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
11/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
08/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
07/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
06/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
05/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
04/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
01/12

9.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

25/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/08/2017Ngày đăng ký...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ...

02/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

10/10/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành