02:39, 30/09/2016

TTV: Ngày 10/10/2016, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:

-        Tên chứng khoán: cổ phiếu CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh

-        Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

-        Mã chứng khoán: TTV

-        Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-        Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.313.800 cổ phiếu (Một triệu ba trăm mười ba nghìn tám trăm cổ phiếu)

-        Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 13.138.000.000 đồng (Mười ba tỷ một trăm ba mươi tám triệu đồng)

-        Ngày giao dịch: Thứ Hai, ngày 10/10/2016

-        Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tải file gốc

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

9.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu9.0
Giá mở cửa9.0
Giá cao nhất9.0
Giá thấp nhất9.0
Giá đóng cửa9.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,313,800
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)11.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,761.2
P/E5.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,761.2
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)10.1
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
14/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
13/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
12/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
11/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
08/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
07/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
06/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
05/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
04/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
01/12

9.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

25/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/08/2017Ngày đăng ký...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ...

02/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

10/10/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành